۶ صیهوسیه مهم برای سلامت پا‌ها

[ad_1]

پا به عنوان یکی از اعضای مهم بدن که آن را کمتر مورد توجه قرار می دهد به راحتی مستعد تماس با انواع نکات و عوامل آزمایشگاهی است و به همین دلیل دانستن بهداشتی برای مراقبت از پاها حائز اهمیت است.

به گزارش ایسنا، یگایگاه خبری “چیانگ ری تایمز” در مطلبی “

۱- پاهای خود را تمیز و خشک نگه دارید

همه موارد از شرایط و زمان کافی برای پاکسازی منظم ناخن‌ها حل ننب براین بتدا با تمیز و نگه داشتن پاهای خود شروع کنید. خیس و ناخن بودن پاها، شرایط برای جذب چارچ در و پاشنه پا ارائه می‌کند. ونگام ورود به هانه پاهای خود را آبا، و صابون، با حوله خشک ینید. بمچنین با توجه به شرایط و فعالیت های روزانه، روراب مناسب و باکیفیت بپوشید.

۲- ناخن های را به درستی کوتاه کنید

. . . . عمع قارچ‌ها در طولانی‌مدت ممکن است از داروهای ضد قارچ استفاده شود. به یمین دلیل بهتر است همیشه ناخن های خود را کوتاه و نگه دارید.

۳- از پوشیدن کفش دیگران خودداری کنید

ما نمی‌دانید چه مقدار مواد و ولودگی داخل کفش‌هایی وجود دارد که روزانه استفاده می‌شود. ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شما نفوذ کرده و باعث ایجاد پوستی شوند. .نابراین از پوشیدن کفش دیگران و قرض دادن کفش تودتان کنید.

۴- یای ننگ را انتخاب کنید

اکثر افراد در حفظ الامت پای خود جزئی تات کوچک توجه ندارند. پوشیدن نللاا تنگ و کفش های پاشنه دار ممکن است ظاهری شیک داشته باشد، اما در پایان روز باعث ورم پاها و آسیب دیدن آن ها می شود.

۵- سلامت پاهای خود را بررسی کنید

هفته وضعیت ظاهری پاهای خود را کنترل کنید. .ر رنگ ناخن، پوسته شدن کف پا یا کثیفی نن ناخن‌ها را مورد توجه قرار دهید. . . . . .

۶- ق نن خون خود را کنترل کنید

نتایج مطالعات نشان می‌دهد میزان نن وون رابطه مستقیم با سلامت پاها دارد. .نابراین ، اا انجام فعالیت بدنی بیشتر و رعایت یک رژیم غذایی غذایی ، دادات خوب را در فعالیت خود ایجاد نند. نه تنها به پاها بلکه به سلامت کل بدن کمک می‌کند.

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما