آیا مهندسی ژنتیک می‌تواند پایدار بماند؟

[ad_1]

-رارو- ووسفند و ماهی لمالمون سازگار با محیط زیست کم‌تر غذا می‌خورند و در حال حاضر سریع‌تر رشد می‌کنند. پژوهشگران مهندسی ژنتیک برای دامداری در آینده استفاده می‌کنند.

. . . . . اولین گاو تراریخته جهان با یک خن خارجی کاشته شده است که از این کار در شیر مادر انسان گرفته شده بود. مرمان جان سالم به در رر و فرزندانی را به دنیا آوردند که امیدوار بودند شیر حاوی روتئین انسانی تولید نند.

دانشمندان قصد دارند از یک شیر برای کمک به تولید داروها از جمله در مبارزه با ایدز استفاده نند. ژهروژه با شکست مواجه شد. . . . . .

در دهه ۲۰۰۰ میلادی، دانشگاه کانادایی خوک به اصطلاح «Enviropig» یا این اصلاح ژنتیکی دفع فسفات حیوان تا ۶۶ درصد کم‌تر از خوک‌های معمولی بود. فدف از اصلاح آن بود که ولودگی آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها توسط فضولات حیوانی محدود شود. یا این وجود، بودجه ساخت این پروژه در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. آخرینا مهندسی زیستی حیوانات برای مقابله با تغییرات، و هوایی به رار گرفته شده است.

به گفته سازمان غذا و کشاورزی (فائو) تولید دام در سراسر جهان باعث تولید 14.5 درصد از گازهایخانهای جهان از جمله گازهای متان می شود که برای آب و هوای مخرب است که تقریباً 28 برابر از دی اکسید کربن است و در طول هضم یای گیاهی است. تولید می شود. حدود ۲۰ درصد از انتشار متان از گاوها به مختار ژنتیکی حیوان مربوط می شود.

. . . . . در حالی که پیشرفت در مورد گاوها هنوز به دست نیامده است که اخیراً در نیوزیلند پرورش داده شده است ۱۳ درصد کمتر از یک.

پرورش دهندگان محاسبه کرده اند که اگر تمام 5 میلیون گوسفند نیوزلند یا این نژاد جایگزین شود این ققا ی تشیان د من. . . .. .

بها به امروز ت هنها دو هونه حیوانی اصلاح شده ژنتیکی تایید شده برای خ شت شت ک ک ک ل ل ل ی ی ی یست یست یست یست یست یست یست كاتركت توليد كننده آن از اين حيوانات در وهله نخست براي توليد دارو و ايجاد اندامهاي بدون قند آلفا ن منظو است.

. . .. . وا وارد کردن نناای دیگر ماهیان به ماهی سالمون، این ماهی نه ننا در بهار و تابستان لل در تمام طول سال رشد م.

. . . . . در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از ماهی‌های صید شده در سراسر جهان به روراک ماهی می‌شوند. پژوهشگران امیدوارند که این نسبت به لطف زیستی مهندسی هشاهش نیاز دارد.

یا این وجود، مهندسی ژنتیک ماهی سالمون مخالفانی دارد. آنها می‌گویند مخلوط‌سازی ماهی سالمون وحشی با ماهی سالمون مهندسی شده خطراتی دارد و پس از دو دهه متوجه می‌شود که سالمون ممکن است مشکلاتی را در حوزه سلامت داشته باشد و تا آن زمان ممکن است جمعیت جمعیت به این ژنها آلوده شوند.

«ان دوپر» رئیس شورای اخلاق زیستی و روفسور فلسفه در دانشگاه اکستر بریتانیا می‌گوید:

دوپر میافزاید: «برای مثال، پژوهشگران پیشتر موفق شده اند خوکه ها را در برابر بیماری ویروسی معروف به« سندرم تولید مثل و تنفسی خوک »ایمن سازند و در این مورد مهندسی میتیک می تواند قابل توجیه باشد».

یا این وجود، حتی بالقوه مهندسی ژنتیک نیز نن دارد. تلاش‌ها در بن برای ترک‌های خوک‌های عضلانی بیشتر باعث شد که خیلی زیاد شود . . . . .

عوامل معتقدند مهندسی ژنتیک حیوانات برای پایداری اشتباهی است. ی‌گنان می‌گویند پیام‌های مرتبط با تأثیرات، و تولید گوشت و لبنیات هوایی را می‌توان از طریق کاهش مصرف آن به قداقل گیادگی کرد. ی‌گنان می‌گویند ما به دامپروری نیاز داریم و دقیقاً به روندی عکس نن نیازمندیم. در حالی که حیوانات اصلاح ژنتیکی هنوز برای مصرف در اروپا تایید نشده اند جان دوپر هشدار می دهند که افایش گوی گوشت و

به این نکته اشاره شده است که به ویژه مردم کشور های صنعتی باید به دلایل مرتبط با سلامتی پایدار باشند.

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما