ابو ابراهیم قرشی، رهبر داعش که بود؟

[ad_1]

. . . . . مقام ارشد دومت آمریکا گفته است که عملیات نظامی ارتش در استان ادلب سوریه، او بمبی منفجر کرد و خود و اعضا.

این بزرگ‌ترین عملیات آمریکا از زمان کشتن ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش بوده است.

ابو ابراهیم قرشی، رهبر داعش که بود؟وایدن و هریس در اتاق فرمان به رهبر داعش

اما ابوابراهیم هاشمی قرشی کیست؟

از او به ونوان خلیفه بدون قلمرو خلافت یاد می‌شد. . . . .

عضای گروهش او را «جیاجی عبدالله» صدا می‌زدند. . . . . .

امیرمحمد سعید المولا، امیرمحمد عبدالرحمان المولا الصلبی یا ابو ابراهیم هاشمی القرشی که نام واقعی اش حتی از اعضای داعش مخفی نگه داشته بود، در منطقه المحلبیه موصل و در استان نینوای عراق به دنیا آمد. در یکی از مساجد اذان می‌گفت و دو همسر داشت.

. . . .

او یکی از ۱۷ فرزند خانواده بود. مردم محل آنها را خانواده‌ای پرجمعیت، ساسواد و محترم به داد می‌آورند.

. . . . . در واقع، بیشتر فرماندهان و نیروهای امنیتی داعش از این منطقه برخاستند به‌ویژه تلعفر.

پونه پله های ترقی را پیمود؟

سال ۲۰۰۳ که آمریکا به عراق حمله کرد، فعالیت‌های جاج عبدالله را با گروه‌های جهادی کوچک در القاعده شروع کرد.

وقتی شرایط عراق به سمت راست کشیده شد، معنایش این بود که عشقی مثل حاج عبدالله با پیشینه تحصیلات مذهبی و همکاری با گروههای افراطی، مناسبتی پیدا کنند که به رأس هرم رهبری گروه نزدیک شوند.

گفته می شود او در رشته مطالعات شریعت در دانشگاه موصل تحصیل کرده است.

. . . . . او ماهها تحت بازجویی بود. آمریکایی‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که در بازجویی او اطلاعات خوبی از ده‌ها عضو پیکارجویان در اختیار آنها قرار می‌دهند که ممکن است

. . .. . .روج نیروهای آمریکایی از عراق موقعیت برای داعش بود تا خود را بسازد.

یکی از اعضای داعش با هویتفی به بیبیسی گفت: «مثلا ابوبکر بغدادی یک بار بدون کاغذ سخنرانی عمومی کرد اما فکر نمیکنم حاج عبدالله چنین توانایی داشته باشد».

. . . .

. . . اران نفر از اعضای اقلیت ایزدی کشته شدند. ۷ رار زن ایزدی به بردگی گرفته و برخی کشته اندند. تیمی که سازمان ملل متحد آن را تیمی مشابه نسلکشی می‌داند.

ف اراقی زا تا ت زات تاج باج ذهبیاج جیهاج ذهبیاج ذهبیاج

ابو ابراهیم قرشی، رهبر داعش که بود؟

هبور رهبر داعش شد؟

. . . . .

تلاش‌های زیادی برای کشتن عبدالله انجام شد که فقط از آنها به هدف نزدیک شد.

هویت داعشی های هندی محفوظ می‌گوید: «داشت پیاده می‌رفت که یک په‌پاد او را زد.

۲۰۱۷ال ۲۰۱۷ از دست دادن دومین شهر بزرگ عراق، زاز افول داعش بود. اعضای عقبنشینی گروه آغاز شد. اکتبر نن سال بغدادی و حاج عبدالله وارد رر مرزی ابوکمال در سوریه شدند جایی که هدف حمله مرگبار ووا ییرار را گرفتند. محافظان آنها کشته شدند.

زد از حمله به مر مرزی باغوز سوریه رفتند. جمانجا بود که رهبر داعش در سال ۲۰۱۹ بود. و به دنبال آن هزاران نفر از اعضای داعش و خانواده‌های آنان تسلیم شدند.

ارش‌هایی منتشر شد که ادعا می‌کند او تا ترکمان‌ها رابطه‌ای دارد. .اکنان تلعفر عم از اقلیت ترکمان مسلمان هستند. برکمان بودن به اعن معنا بود که او رایط خلافت گروه موسوم به دولت اسلامی را ندارد چون از طایفه پیامبر نیست. اما داعش این موضوع را تکذیب کرد.

. . . . .

ابوبکر در دوران ریاست جمهوری دوم با حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته و جانشینش کرد که در این دو سال گروه دولت اسلامی را در موقعیت قبلی بازگرداند، دو سال بعد در فوریه 2022 و دوره ریاست جمهوری جو باید کشته شود.

از: بی بی سی

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما