از گونه‌های در خطر انقراض ایران چه خبر؟

[ad_1]

یک شارشناس شنوع زیستی در آستانه روز جهانی حیات وحش (3 مارس) بودجه حفاظت از یک گونه در خطر انقراض در ایران، قیمت یک تارتمان در تهران برابری می کند.

ه ی ن بیان در گفتگو با ایسنا با اشاره به مهم‌ترین گونه‌های خطر در انقراض ایران بررسیان رک: در ایران گونه‌های در خطر ا. از مهمترین آن‌ها می‌توانم به یوزپلنگ، گوزن زرد و میشمرغ اشاره کرد.

این کارشناس ارشد تنوع زیستی با بیان اینکه گونه های در خطر انقراض در دو دسته قرار می گیرند، گفت: گونه هایی که از نظر سازمان های جهانی مانند IUCN در خطر انقراض معرفی می شوند و دیگر گونه هایی هستند که از نظر ملی در خطر هستند.

ی افزود : . . . . . خیرخی گونه‌ها مانند یوز نیز از نظر ملی هم از نظر نمللی در رند و جمعیت این گونه به ر ۳۰ قلاده رسیده است. زین زیرگونه یوز آسیایی هیچ یای دیگری یافت نمی‌شود و این ارزش لالای نن را نشان می‌دهد.

از گونه‌های در خطر انقراض ایران چه خبر؟

نبی یان با اشاره به صورت صورت برای محافظت از یوز در سال های گذشته گفت: در دو سه دهه گذشته برنامه های خوبی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و تشکل های محیط زیستی برای شناسایی این گونه به مردم و اجرا شده است. شما در حال مرور آرشیوهای دسته نکات بازاریابی هستید.

وی کرد: حمایت از مردم و فرهنگسازی در کناری مانند افزایش محیطبان، افزایش تجهیزات و برخورد با شکارچیان می تواند در شرایطی باشد که در مقابل خشک شدن با شکارچیان می تواند باعث افزایش تنش با جامعه محلی و وارد شدن به لطمه به گونه و محیط زیست شود. .ود. علی رغم اتفاقات خوبی که رخ داده است، ادامه روند انقراض و روند نزولی جمعیت یوز مشاهده نمی شود در یکی دو سال گذشته ساماندهی بهتر است برای تکثیر این گونه در اسارت در استان سمنان انجام شود تا از انقراض ژن آن جلوگیری شود.

این کارشناس ارشد تنوع زیستی با اشاره به وضعیت «ایران» و «فیروز» اضافه کرد: بر اساس آخرین اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست درباره زادآوری ایران و فیروز در سایت تکثیر و پرورش توران، جفتگیری ایران و فیروز اتفاق افتاده، اما به دلیل اینکه پاسخ دهید حيس بهز بهس بهس بهس بهس بي …………………

. . . . . .رگترین جمعیت این گونه که تکثیا تکثیر در اسارت به وجود آمده در جزیره اشک دریاچه ارومیه قرار دارد. این جمعیت به 200 تا 250 راس میرسید، اما اکنون به کمتر از 24 راس رسیده و خشکی دریاچه هم به دریاچه آسیب زده و هم جزیره را تحت الشعاع قرار داده است و بیم انقراض گوزن زررد در جزیره اشک وجود دارد.

از گونه‌های در خطر انقراض ایران چه خبر؟

نبی یان ادامه داد: آن گونه در سایت های دیگر نیز وجود دارد. در دشت ناز ساری ، سایت کتل دختر فارس ، سایت ایلام و باغ شادی در یزد تکثیر و پرورش. یکی از محیط زیست محیط زیست محیطی زیست محیطی که همه مرغها را در یک سبد قرار نداده است و 10 سایت تکثیر و پرورش وجود دارد تا در صورت مشکلاتی مانند بیماری، جمعیت مولد گوزن زرد در سایت های دیگر حفظ شود.

وی درباره وضعیت بغرنج گونه میش مرغ در کشور گفت: وضعیت میش مرغ حتی از یوز خطرناکتر و کمتر از 19 قطعه از این گونه در کشور باقی مانده است و بیم آن وجود دارد تا در سالهای آینده این گونه در کشور منقرض شود.

این کارشناس ارشد تنوع زیستی اضافه کرد: هاه میش‌مرغ به عنوان پناهگاه حیات وحشی است که اختصاص داده می‌شود و پروژه‌های یزیز گرای حفاظت از ا… به این دلیل که میش مرغ در کشاورزی کشاورزی می کند، همکاری با جمعیت محلی در دشت سوتا حمامیان در حاشیه شهر بوکان در استان آذربایجان غربی انجام شده است، ولی این هنوز کافی نیست.

نبی یان گونه های دیگر در خطر انقراض ادامه داد: افعی دم عنکبوتی که در ایران و عراق زندگی می کند، گونه هایی است که به علت خطر خطرناک خطر انقراض خطر نیز درباره این مرال یا گوزن قرمز نیز با در معرض خطر گرفتن زیستگاه خود است. ع دلیل هجوم جمعیت کشاورزی، قطع درختان و ویلا شکسازی مشکل دارد. اگن گونه در آن دچار نیست، اما در ایران در معرض خطر است.

از گونه‌های در خطر انقراض ایران چه خبر؟

ی اضافه کرد: گونه های دریایی در دریای ر که شامل پنج گونه است گونه‌های آبزی مورد توجه سازمان موضوع و علت اصلی تقسیم مسئولیت سازمان شیلات است.

نبویان تاكيد كد: ژرمان حفاظات از یك هونت جلسات نست. . . . . . . . .

. . . . . سازمان در یکی دو سال گذشته برای گونه های در خطر انقراض اصلی مانند گوزن زرد، میش مرغ و گاندو یا تمساح پوزه کوتاه که در رودخانه سرباز و منطقه باهوکلات زندگی می کند، طرح اقدام ملی تنظیم شده است، اما کل بودجه سازمان کمتر از 2400 تومان میلیارد تومان است. آره.

. . . . . حفودجه حفاظت گونه‌های مانند میش مرغ به اندازه یک تارتمان ۵۰ متری در تهران است و عددی در حدود ۱.

نبی‌یان در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست حتی از بعد از تجهیزات نیز در مضیقه است. . . . . . برای بهبود ساز و کار حفاظت باید از حسگرهای حرارتی، دید در شب، حسگرهای تلفن و مدار بسته استفاده شود و دیگر نمی توانم تنها با خودرو و موتورسیکلت کار را پیش ببرم حتی وضعیت تجهیزات ما بدتر شده است. بسیاری از کشور‌ها از بالگرد و هواپیماهای سبک استفاده می‌کنند، در کشور ما تجهیزات رو به کاهش و فرسودگی می‌کنند.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما