اسکیت بازان روسی از مسابقات قهرمانی جهان محروم شدند اما نه به دلیلی که ما انتظار داشتیمتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم