اسکیت بازان روسی از مسابقات قهرمانی جهان محروم شدند اما نه به دلیلی که ما انتظار داشتیم

[ad_1]

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما