اعتراف سارقان مسلح به یتنایت در جاده

[ad_1]

عض یاند مسلحانه که در جریان یکی از دزدی‌های خود مردی را هدف گلوله قرار می‌دهد

حود یكماققققوع جنيت مسلحانه به آگارگاهان پيگي گيس آگيس آستان لارسن علام نور و مأموران بعد از برور در محمد راقا. تن‌ها متوجه شدند که مردی همراه اعضای خانواده خود از جمله فرزندش درحال‌حال‌ترد در جاده بودند که سارقان ناشناس به د د د د د د د د د.

مردان مسلح در جریان این دزدی مسلحانه پدر خانواده را هدف گلوله قرار دادند و بعد از کشتن او به‌سرعت متواری شدند. ی نایت درحالی رخ داد که زازاین هم گزارش‌هایی بود

از انتقال جسد قربانی به پزشکی قانونی تحقیقات پلیسی به‌صورت گسترده‌تر ادامه پیدا کرد و به‌تدریج سرنخ‌هایی از هویت این دزدان به دست آمد. . . . . .

. . . . . در بررسی‌های اطلاعات اولیه یکی از اعضای این گروه سرقی سابقه‌دار است که سال گذشته دستگیر شده‌اند. این سال همراه برادرش در دلفی دست به شهرستان دزدی مسلحانه زده بود و وقتی مأموران برای دستگیری این دو برادر وارد عمل شدند، آنها را تحمل کردند که برادران در این حمله مسلحانه کشته شدند و خود را دستگیر کردند، اما بعد از مدتی دستگیر شدند. از دندان آزاد می شود و دوباره می شود را شروع کرد.

در ادامه بررسی‌ها معلوم شد یکی دیگر از اعضای این شبکه همچنین به حمل مواد مخدر دستگیر شده بود، اما با گرفتن مرخصی از زندان بیندان اعضای این باند وقتی بازجویی قرار گرفتن به ۱۲ ر هرقت مسلحانه

سردار یحیی الهی، فرمانده مدیریت لرستان درباره سابقه‌داربودن افراد و آزادی آن‌ها با گرفتن مرخصی گفت: به یکی از افراد ۱۰ روز مرخصی داده اند و رر در این مدت شروع به سرقت مسلحانه کرده است. سرپرست الهی امامارای کلأهای قنونی كه در زیمنه برخورد با متخلفان وجود دارو، رفع شد.

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما