اقتصاد 678000 شغل در ماه فوریه ایجاد کرد زیرا Omicron کم رنگ شد، ناهار خوری، مسافرت افزایش یافت و بیکاری به 3.8٪ کاهش یافت.

[ad_1]

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما