برا باید از حیواناتی که به ورونا نگران هستند؟

[ad_1]

-رارو- به SARS-CoV-2 از یک حیوان، برای اکثر مردم، بسیار کمتر از قرار گرفتن در معرض آن توسط یک انسان دیگر است. . . . . . چنین روندی رفت و برگشتی در حال حاضر از سوی بررسی مورد توجه قرار گرفته و به گفته ننا به راحتی می‌توان سلامت عمومی را را تهید.

به گزارش فرارو ، در آوریل بود که اخبار مبنی ۲۰۲۰ در باب ها و شیرهای باغ وحشی برانکس به وید -۱۹ منتشر شد. این تشخیص‌های شگفت انگیز، محقق و بررسی کننده SARS-CoV-2- ویروسی که باعث COVID-19 می شود. چگونه بسیاری از حیوانات به ویروس مبتلا می شوند؟ و این چه معنایی برای سلامت عمومی انسان و حیوان دارد؟

محققین دامپزشکی دارند که بیماریهای ووی دارند در این میان، برای سلامت عمومی انسان و حیوان مهم است که بدانیم چه گونه‌هایی از این جانداران در معرض خطر کرون هستند. برای این منظور آزمایشگاههای سراسر جهان حیوانات اهلی، اسیر و وحشی را برای رهگیری ویروس در میان آنها آزمایش کرده اند و علاوه بر آن بر آن جستجو می شود تا گونه های حساس به این ویروس نیز شناسایی شوند. لیست حیوانات شامل بیش از ده گونه است. . . . . . دانشمندان میگویند این موضوع پیامدهای جدی برای سلامت انسان دارد، زیرا حیوانات نه تنها میتوانند پاتوژنهایی مانند ویروس را منتشر کنند، بلکه میتوانند منبع جهشهای جدید نیز باشند.

حیدام حیوانات به ویروس آلوده شده اند؟

فا فوریه ۲۰۲۲، آزمایشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص دامپزشکی تایید کرده‌اند که ۳۱ حیوان نسبت به SARS-CoV-2 وجود دارد. علاوه بر حیوانات خانگی و حیوانات باغوحش، دریافت کنندگانی که از پستانداران غیرانسانی شامل راسوها، موش های آهویی، کفتارها، موش های جنگلی، گندراسوهای راه و روباه قرمز از جمله حیواناتی هستند که مستعد مبتلا به SARS-CoV-2 هستند. یوی دم ود و راسو تنها دو گونه جانوری هستند که در حیات وحش مامل این ویروس نن. به نظر نمی‌رسد که این حیوانات به استثنای راسو، مانند انسان‌ها بیماری بالینی را تجربه کنند. یا این حال، حتی حیواناتی که به نظر بیمار ممکن است زنوز سوالات زیادی در مورد اینکه کدام حیوانات می‌توانند به ویروس‌ها مبتلا شوند و نن را به انسان منتقل کنند، پ پاسخ مانده ا.

برا باید از حیواناتی که به ورونا نگران هستند؟

نحوه جستجوی ویروس در حیوانات

سه راه برای مطالعه بیماریهای مشترک بین انسان و دام وجود دارد. آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را حذف کنید؟ در مراحل اولیه یا دامپزشکی آزمایشان، زمانی که از صاحب حیوانات خانگی یا مراقبان باغ وحش، حیوانات را با مشکلاتی سرفه مشاهده کردند، از پزشکان خواستند تا آنها را آزمایش کنند. رای این کار از همان روش نمونه برداری از طریق دستگاه PCR همچنین آزمایشگاه های تشخیص دامپزشکی مانند آزمایشگاه های انسانی، سالانه صدها هزار آزمایش برای بیماری های حیوانی انجام می دهند، بنابراین به راحتی می توانند آزمایش SARS-CoV-2 را آغاز کنند.

. . . . . گربه ها، ستمسترها و راسوها در طی اولین موج کوع در سال 2002 ولوده شدند. ط ئ تات نیز نشان داد که SARS-CoV-2 به راحتی این گونه‌ها را در محیط آزمایشگاهی بیمار می‌کند. برای مثال، در طول تابستان و پاییز 2020 که در سراسر ایالات متحده منتشر شد، این ویروس به سرعت در میان راسوها یافت و این جانور، زیرا با همنوعان خود ارتباط بسیار نزدیکی دارد، این ویروس را در تمام مزارع ایالات متحده منتشر کرد. .

اخیراً و در ۷ یهوریه ۲۰۲۲ نیز یک مقاله علمی منتشر کردند که نشان می‌داد گوزن‌های استاتن آیند نیویورک، به نوع اوم. از آنجایی که این ویروس سویه بالب در میان اهالی نیویورک بود، شواهد قوی می‌کند که انسان‌ها به نوعی ویروس را می‌کنند. یا این که اولین تماس را در حداقل شش ایالت آمریکا و کانادا با SARS-CoV-2 انجام دهید هنوز به تورت یک راز باقی مانده است. . . . . . اگر در مشاهده تصویر مشکل دارید، برای شنیدن نسخه صوتی روی آن کلیک کنید.

ترات ویروسی پرش گونه

به SARS-CoV-2 از یک حیوان، برای اکثر مردم، بسیار کمتر از قرار گرفتن در معرض آن توسط یک انسان دیگر است. . . . . . در این فرآیند اول، حیوانات به گیادگی SARS-CoV-2 را در یک محیط افزایش می‌دهند. دوم، تعداد زیادی از حیواناتی که می‌توانند از بین بروند، می‌توانند به عنوان یک مخزن برای عمل نند و حتی تعدادشان را داشته باشند. آن امر به ویژه در حیواناتی است که به تعداد زیاد در مناطق حومه می‌شوند و می‌توانند ویروس را به انسان‌ها منتقل کنند.

کهرانجام، زمانی که SARS-CoV-2 از انسان به حیوانات سرایت می‌کند، آزمایش‌ها نشان می‌دهد که سرعت جهش‌ها را می‌کند. به تارت دیگر ویروس‌ها با جهش یژگی‌ها ویژگی‌های خاص به فرد – درجه حرارت بدن، رژیم غذایی و ترکیب یمنی .نابراین هرچه گونه‌های بیشتر از حیوانات آلوده می‌شوند، جهش‌های بیشتر رخ خواهند داد. آن امکان وجود دارد که سویه‌های وجود داشته باشد که در ظاهر می‌شوند، گونه‌های جدید جانوری را آلوده نمی‌کنند. . . . .

داستان SARS-CoV-2 در حیوانات هنوز به یایان نرسیده است. سر اساس CDC، از هر ۱۰ اماری عفونی انسانی، ۶ مورد می‌تواند از حیوانات به انسان سرایت کنن و حدود سه رام بیماری‌های عفونی حیون نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان می‌تواند به میزان زیادی از همه‌گیری‌های آینده را کاهش دهد، و این نوع تحقیقات از نظر تاریخی با بودجه کمتری بوده است. جاي وجود اين، در سال،، اختصاص CDC تنها 113 ميليون دلار به مطالعه بيماريهاي عفوني مشترک بين انسان و دام داد که کمتر از نن ز ناشناخته‌های زیادی در نحوه انتقال ویروس‌ها در انسان و حیوانات، نحوه زندگی . . . . .

از: scitechdaily

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما