«برخی‌های داروی تصنعی و سیاست دلان است»

[ad_1]

فرامرز اختراعی رئیس مدیره سندیکای تولید کننده مواد دارویی، شیمیایی و بسته دارویی درباره اظهاراتی مبنی بر تصمیم گیری دارو در کشور: روش هایی گفته شده است که داروها را نمی توان با آن در سازمان غذا و دارو مصرف کرد.

به گزارش برنا، وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف دارو بر اساس اخباری که منتشر شده حدود پنجاه و چند قلم دارو است که بسیار متعارف است، افزود: این میزان مصرف دارو در همه دنیا همیشه وجود دارد.

اختراعی گفت: همین نند وقت ب وود که در کشور حدود 650 کلم دارو وجود داشت. . . . .

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کننده مواد دارویی شی یمیایی و ب ننی دارو ادامه داد: نقایصی در سامان نظام دارو

وی با اشاره به اینکه ما وصل به قانون ژنریک هستیم و اولین کشوری هستیم که این قانون جدید را اجرا کرد و الان همه دنیا این کار را می کنند، تصریح کرد: در و ششم امر ما قانون تنظیم شده است پنجم همچنین در ابلاغیه توسط مقام معظم رهبری در بند پنجم برنامه آن را مشخص می کند که دارو فقط با نام علمی امکان پذیر است.

اختراعی گفت: بنابراین دارو را با نام تجاری می‌کنند. بسیاری از موارد تصنعی به وجود می‌آید؛ ینی بیمار به داروخانه مراجعه می کند و نام تجاری خاص ممکن است دارو وجود نداشته باشد، اما به دلیل اسرار بیهوده و غیره

وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو میگوید ما مواد اولیه بی کیفیت داریم و برای اینکه معضل دارو نشویم اجازه میدهیم تولید داخلی انجام شود و مواد اولیه وارد شود اصلا پایه عمومی و حرف بسیار نامربوطی است، تصریح کرد: ما این را ندارم. حرف را از سران نظام دارویی و جامعه پزشکی مکرر می‌شنویم که جای تاسف دارد و باید به ننش شراکه تشویش اذهان عمومی ا.

اختراعی افزود: از آن جایی که مواد دارویی و دارویی در داخل تولید می شود، بر اساس قانون قانون گذاری دارو باید منطبق با قانون و سایر داروها باشد، اما چراکه اگر اجازه تولید و فروش وجود نداشته باشد.

هیئت مدیره سندیکای تولید کننده مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی بیان کرد: رئیس سازمان غذا و دارو سالها رئیس آزمایشگاه های سازمان غذا ودارو چگونه بودند چنین اشتباه فاحشی را می سازند و چنین حرفی را می گویند; من نمیدانم.

وی با اشاره به اینکه این گونه نتایج حاصل از مصونیت دارویی است، ادامه داد: این امر به نوعی در تجارت جریان سلسله تولید دارو از زنجیره های ابتدایی و عمومی است و می تواند حمایت از جریان مصرف دارو و تخریب زنجیره های تولید دارو صورت می گیرد.

اختراعی ادامه داد: این‌ها گرفتاری‌های اساسی است که ما به آن‌ها دارو می‌بینیم. اما بله بمبود هم در برخی اقلام وجود دارد و دلیلش هم متفاوت است.

وی با بیان اینکه چه ویژگی هایی را می توان در نظر گرفت که باید بر اساس برنامه ریزی و نیازهای جریان واقعی تولید دارو، دارو و درست باشد، گفت: در چنین مسائلی از سلیقه و استفاده بیشتر از نیاز مردم مورد نیاز است. جهوجه است؛ .نابراین تا این بحث را حل نکنیم نمی‌توانیم شاهد تمام شدن معضل نگرانی مردم از بمب‌گذاری دارو باشیم.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کننده مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی درباره بدهی شرکت‌های پخش دارو از داروخانه‌ها صوص زمانی گران می‌شود که ممکن است نقدینگی که باید جریان داشته باشد از بیمه‌ها به داروخانه باشد

وی با اشاره به اینکه احساس می کند که بانک ها برای تورم مقداری جریان نقدینگی را برای شرکت های تولیدی و توزیعی و زنجیره تولید دارو و اینها محدود کردند، اضافه کرد: این امر باعث می شود که یک مقدار حادتر شود و الان یک ماهی است که بدهی ها می شود. آره.

اختراعی ادامه داد: دارو بدون اینکه از یک نظام نامه قانونی تبعیت رسما هیچ وقت نمیخواهم دارو تغییر کند و الان هم تکیه بر آرزوی شما برای سال 1401 بیشتر شده است چراکه قرار است دارو را حفظ کنید و مردم با بالا رفتن قیمت با دارو روبرو شوید. .

وی با بیان اینکه دلیل رفتارهای غیرقانونی و سلیقه محوری در سازمان غذا و دارو بیش از یک سال است که اقلام زیادی را از حمایت وترجیحی به آرزوی نیمایی تغییر می دهد، اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش بیش از حد از اقلام دارویی، بخصوص داروها می شود. نسخه ای است که مصرفش هم خیلی زیاد است.

اختراعی گفت: زمانی که دیجیتال دارو بالا می‌رود. این امر فقط برای مردم نیست که مخرب ترینش هم این است که مردم دچار مشکل می شوند، اما در زنجیره تامین دارو هم آن سلس هایی که با هم ارتباطاتی دارند منابع مالی بیشتری می خواهند که کالا به گردش در بیاید، ولی منابع وجود ندارد.

وی با اشاره به دلیل ثانویه و بیشتر داروها این است که تا این چرخه ارز را خودش تطبیق دهد و اعتبار بانکی را بیشتر کند خلاء مالی ایجاد می کند، بیان کرد: بنابراین هر گونه رفتاری که غیرمنصفانه و شوکآلود باشد (مانند افزایش یکدفع باشد). ۴۲۰۰ مومانی به سی رار تومان) طبیعتا هزاران گرفتاری در پیش دارد و هیچ یاری در تغییر وتحولات شدید و شوک آور پاسخ مثبتی نخواهد دا.

اختراعی گفت: اگر تغییری مم در سال ۱۴۰۱ ایجاد شود زیرساختش دیده شود و بسیار سطحی و آرام انجام شود. ت سف ن ن ز ز ز ز ز ز ز ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل الان هم شنیدم مقام ریاست جمهوری نسبت به این موضوع حساس شدند و دستور قیمت‌ها را برگرداندند.

وی با بیان اینکه خود قیمت ها را برمی گرداند این هم یک شوک دیگری است چرا که بسیاری از کالاها را با نرخ های بالا خریدند و تکلیف قیمت آنها دقیقا نیست، ادامه داد: هیچ کاری صلاح نیست ضربتی انجام شود.

اختراعی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعلام می‌کند فلان جا را می‌خواهیم جراحی کنیم، برای اقتصاد مردم واژه بسیار خطرناکی است چراکه واژه جراحی بسیار خطرساز و خطرناک است و هر کاری باید در یک منحنی با شیب ملایم انجام شود. یمانی که تحولات اقتصادی و افزایش قیمت و حتی هشاهش قیمت را انجام می‌دهد و به تبعات اجتماعی در پیوا می‌شود.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما