بق بقایای ۹۵ میلیون ساله تمساح قاتل با آخرین وعده غذایی اش!

[ad_1]

-رارو-حدود 95 میلیون سال پیش در جایی که اکنون استرالیا نامیده می شود، یک کروکودیل عظیم الجثه با آرواره های قدرتمندش روی بدن یک دایناسور فشار کوچک آورد و تمام اجزای این دایناسور را بلعید.

به گزارش فرارو ، بن بلعیدن دایناسور، سمساح مرد و دایناسور نیمه شم شده که قسمت‌های زیادی هستند دایناسور جوان از نوع دایناسورهای ornithopod بود. . . .. . اولین استخوان‌های این دایناسور ornithopod، در قره استرالیا کشف شد.
برنامه آخراً بقایای این کروکودیل شکارچی و آخرین وعده غذایی او را در حوضه آرتزین بزرگ حتن‌ها احتمال می‌دهند که این بقایا مربوط به دوره کرتاسه است (حدود ۱۴۵.۵ میلیون تا ۶۵.۵ میلیون سال پیش). کشف شده از این کروکدیل بدون دم، اندام‌های عقب و قسمت اعظم لگن بود، اما جمجمه و بسیاری از استخوان‌های باقی مانده بدنش. گزارش به گزارش اخیر داده اند که طول این کروکدیل در نناام بیش از ۸ فوت (۲.۵ متر) بود و احتمالاً اگر زنده می‌ماند..

بق بقایای ۹۵ میلیون ساله تمساح قاتل با آخرین وعده غذایی اش! // در حال ویرایش

Ract به ان کروکدیل قاتل لقب Confractosuchus sauroktonos (kon-frak-toh-SOO’-kus saw-rock-TOH’-nus). این لقب بیشتر بدلیل این است که بقایای کشف شده حاوی اطلاعات زیادی در خصوص این فسیل است. نام با کلمات یونانی در مونه ترجمه می شود: بر اساس بیانیه منتشر شده توسط Australian Age of، لقب “قاتل دایناسور” را بدلیل موارد کشف شده از محتویات رودهی فسیل روی آن گذاشته اند، در حالی که “شکسته” به ماتریکس سنگی اطراف فسیل اشاره می کند، پس از حفاری این ماتریکس سنگی در ۲۰۱۰ال ۲۰۱۰ استخوان‌های کوچک داخل شکم کروکدیل پیدا شد.

کروکودیلها برای اولین بار در دوره تریاس (251.9 میلیون تا 201.3 میلیون سال پیش) با دایناسورها همزیستی میکردند و برخی شواهد نشان می دهند که آنها از این دایناسورها را خوشمزه میدانستند! دندانهای روی استخوان فسیل شده دایناسور و در یک مورد، دندانی که داخل استخوان گیر کرده بود، نشان می دهد که برخی از تمساحها با دایناسورها غذا می خوردند، یا آنها را شکار میکردند و یا بقایای آنها را جمع آوری میکردند. پژوهشگران در تاریخ د یهوریه در مجله Gondwana گزاشش ی هدی آ هخر ی ر رخر ی ه ر ر ر ر ر ی س ی ی س ی ی ی ی.

بدلیل شکننده بودن استخوان‌های این دایناسور کوچک و عدم امکان جداسازی استخوان‌ها از صخره‌های اطراف، می‌بایست با دستگاه‌های توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس (CT) به اسکی شکم کروکدیل وارد شوند و سپس مدل‌های سه بعدی دیجیتالی از استخوان‌های ظریف را ایجاد کردند. طبق محاسبات آن‌ها وزن این تعداد تقریباً ۴ نوند (۱.۷ وزن) بوده است. بیشتر بخشهای اسکلت این دایناسورحتی پس از بلعیده شدن نیز هنوز به هم مرتبط بود، فقط یکی از استخوانهای ران دایناسور بدلیل گاز گرفتن بیش از حد آن قسمت توسط کروکدیل، شکسته بود و در استخوان ران دیگرش نیز یکی از دندانهای کروکدیل مشاهده میشد.

بق بقایای ۹۵ میلیون ساله تمساح قاتل با آخرین وعده غذایی اش! // در حال ویرایش

محتویات معده این کروکدیل نشان می دهد که یرین وعده غذایی یا یک دایناسور کوچک بوده است. . . . . . با توجه به فقدان نمونه های دیگر برای مقایسه، این تمساح ماقبل تاریخ و آخرین وعده غذایی اش همچنان سرنخهایی از روابط و رفتار حیواناتی که میلیونها سال پیش در استرالیا زندگی میکردند، ارائه میدهد.

از: Sciencealert

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما