تات تازه از جنایت هلناک مرد معتاد در کنگان


مرد معتاد که در سال 84 سمسرش را به حال رساند و با رضایت خانواده مقتول آزاد شد، نن سال بعد و در تاه م ماد.

به گزارش همشهری ، نند روز س کاکنان روستای شصتپیچ از توابع شهرستان کنگان استان بوشهر صدای فریادهای مردی به نای محمد را . . . . . مسپسمد سپس سوار موتورش شد و رفت و کمی زد از حضور نماینده پلیس در روستای اسرار جنایت هولناک این مرد فاش شد.

یکی از همسایه‌های قاتل در گفتگوها همشهری می‌گوید: محمد معتاد بود، اما رفتار بدی با بچه‌هایش نداشت. .ارها دیدم که دست بچه هایش را میگرفت و خا خود را به پارک میبرد. خیلی‌وقت‌ها هم عصرها او و همسرش با بچه‌هایشان به حاحل می‌رفتند تا با بازی کنند. یرای همین هیچ‌کس نمی‌داند که انگیزه او از قتل بچه‌های بی‌گناهش است. وی ادامه می‌دهد: امسر اول محمد از اقوامشان بود. حدود سال 84 بود که به‌خاطراتی که داشت، همسرش را مقابل چشمان تنها پسرشان قت می‌داد و پس از نندانی می‌آمد. او ۷ لال زندان بود یا اینکه خانواده مقتول رضایت دادند و آزاد د. مدتی هد هم ازدواج کرد و عمادرضا و سعیده (مقتولان) را از همسر دومش داشت.

اختلافاتی این مرد با همسرش داشت که بر سر محمد بود. طوری که یک‌بار همسرش او را ترک کرد و با بچه‌ها به خانه پدرش رفت. مهمد هم تصمیم گرفت ترک کند و به پمپ رفت و وقتی برگشت با وساطت اقوام ، کاری کرد که همسر و بچه هایش به هانه برگردند ، امادو

یکمسایه آن‌ها می‌گوید: محمد وضعیت مالی خوبی نداشت. . . . . . کمین کمک‌ها بود که باعث شد تا خانه‌ای در روستای ک نند، اما مصرفش به موادمخدر ادامه زندگی‌اش را بیشتر کند. او ادامه می‌دهد: خدر خانم محمد برای اینکه او را از دوستان نابابش دور نن، خواستی که محل ننگی‌شان را به دست آورد. ه یمین دلیل نآا خانه قطعا را اجاره داد و خانه‌ای در نزدیکی خانه پدرخانمش

روز حادثه

حوالی ظهر بود که مرد معتاد به خانه رفت و گفت که می‌خواهد بچه‌ها را به کارک ببرد. شما در حال مرور آرشیوهای دسته نکات بازاریابی هستید. او تعریف کرد که عمادرضا و سعیده را به هانه بازی، ما موتور به کوه برده و بعد از ساعتی پیاده روی، وقتی به محلی مرتفع می رسد. مرد معتاد که به نظر می‌رسید در توهم موادمخدر غرق شده، فریاد می‌زد که بقیه مقصر این حادثه هستند و سوار موتورش و از خان می‌شوند. . . . . مأموران وقتی به روستا رسیدند متوجه شدند مرد معتاد به خانه قبلی رفته اند و مقداری سم از آن‌ها به سرعت این مرد را به بیمارستان منتقل کردند ه زمزمان گروهی آن‌ها پس از چند ساعت جست وجو به دختر و ررسال رسیدند که ر دوی آن‌ها جانشان را از دست دادند. به این ترتیب اجساد آن‌ها به روستا منتقل شد. ن در حالی بود که مامل جنایت پس از انتقال به بیمارستان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم