تخلیه غیرنظامیان در سومی آغاز شد. اوکراین هشدار می دهد که پناهندگان ممکن است مجبور شوند به روسیه بروند: به روز رسانی زندهتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم