ترونده اتوبوس خبرنگاران وارد مرحله پیچیده‌ای شد

[ad_1]

سه . . . . .

. . . . در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر اتوبوس، یعنی سه مدیر دولتی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان اعلام کرد.

به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقد در تاریخ دوم تیر 1400، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.

در همان تیر ماه ۱۴۰۰ سواره اتوبوسرانی با شکایت خانواده مشهد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده آبابان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به ننوان محل وقوع حادثه وضعیت قرار رگ اما

پس از گذشت رار ماه از اجرای پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران اعلام کردند و مدیر دولتی قب الا زوی دادستان نقده م.

به وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده وکلای آنها است و گفته می شود قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

محمد داسمه، وکیل خبرنگاران دراینباره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از اینکه توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه به سه مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع است. شد، بازپرس دادسرای عمومی انقلاب و ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همین شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماه نظر شده است، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ شود. می‌شد تا نسبت به اعتراض می‌کردیم.»

آنگاه که امامی قرارهای نهایی صادر می شود.

داسمه در ادامه گفت: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این باید حسب ماده 270 به ما صادر شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند بررسی مجددا را انجام دهیم. عروع شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.

بر همین اساس وکیل خبرنگارانمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی باز خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شدت در این روند. درخواست کرد که قرار نهایی به تات و به تصویب قانونی شود تا قانونی بر اساس قانون نن دادرسی کیفری نسبت به به ا.

ت ستحض استحضار می‌رساند ؛: علیرغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلاً انجام نگردیده، این ماده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. . اما خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف می کند نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین داد کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت پاک خون دو تن از شریفترین خبرنگاران. آن رز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. قوانین قانونی حسب وانون ن دادرسی کیفری انجام می شود. »

با توجه به این که آیا تصمیم به افزایش سه مدیر دولتی از بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی صورت گرفته است، محمد داسمه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه های خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان. ، اعتراض کرده است که متن لایحه ش شرح زیر است:

«به استحضار می‌آورم علی‌رغم اینکه آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار است به اینجانب و موکلین اصلاً نگردیده، این ماده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. . پس از خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین تصویب قانونی شود تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریفترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. ؛ قوانین قانونی حسب وانون ن دادرسی کیفری انجام می شود. »

به گفته داسمه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون امنیت راهها، هیئت سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل و حمل و نقل جاده ای کشور 50 درصد مسافر سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و ر در خصوص وانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. . . . . .

حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس‌های اتوبوسرانی می‌‌‌د و مراحل رسیدگی به این پرونده به منظور قصناسبایی مقصران ثهاد. بررسی دقیق و فوری و سریع دادلان به این روند درخواست خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی است.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاه
تماس با ما