تلت نامگذاری لیلة الرغائب چیست؟

[ad_1]

. . . . .

. . . . . در ننن شبی که موسوم به لیله الرغائب است، نقل فرشتگان از آسمان به زمین خاکی سرازیر می‌شوند و ساکن زمین می‌شوند و پیغامبرن.

ویژگی مهم کتاب المراقات این است که دستوراتش برای مراقبت و سیر و سلوک جنبه همگانی و به کار عارف و عامی میآید، و اعمالی برای همه روزهای سال لحاظ شده و آثار را با توجه به این مراقبت بازگو می کند. علامه طباطبایی در مقدمه خود بر این کتاب، نن را بهترین کتاب می‌دانند که درباره عبودیت و تقرب و مراقبت نوشته شده است.

چ الله میرزا جواد ملکی تبریزی درباره این شب با فضیلت می‌گوید: ز بامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و لم) روایت شده است که فرمودند: .را شبی است که فرشتگان را لیلة الرغائب می‌نامند.

این نامگذاری به این جهت است که یک موم از شب گذشت هیچ فرشته‌ای در آسمان‌ها و زمین نمی‌ماند، مگر اینکه در کعبه و اطراف آن جم باشد. هنگاه خداوند به طور غیرمنتظره بر آنان وارد شده و می‌فرماید: ای فرشتگانم! هر چه می‌خواهید از من درخواست کنید. عرشتگان عرض می‌کنند: حاجات ما این است که از روزه‌داران رجب درگذری. ی‌فداوند می‌فرماید: آن کار را انجام دادم.

کسی که این حدیث را می‌شنود، در این شب، داد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تکلیفی را که ۱۲ تحیت به عه هده ما گذاشته است. سپس رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس که روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز بجا آورده هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکتی سوره فاتحه یک بار، انا انزلناه فی لیلةالقدر سه بار. و قل هو الله احد را دوازده بار خوانده، و زمانی که نماز تمام شود، هفتاد بار بر من (با این الفاظ) صلوات بفرستد: اللهم صلی الله علیه و آله و سلم علی محمد النبی الأمی و علی آله، سپس سجده کرده و در سجده هفتاد بار بگوید: سبوح. سدوس رب الملائکة و الروح؛ سپس سر خود را بلند کرده و بگوید: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم آنک انت العلی الأعظم آنگاه بار دیگر به سجده رفته و در سجده همان چیزی را بگوید که در سجده اول گفت، سپس حاجت خود را از خدا بخواهد، انشاءالله تعالی. می شود.

رسول خدا فرمودند: بهم به کسی که در دست اوست. هیچ بنده یا کنیزی از بندگان و کنیزان خدا این نماز را به جا نمی آورد، مگر اینکه خداوند گناهان او را می بخشد گرچه گناهان او مثل کف دریا و به عدد شن و به وزن کوهها و به عدد برگهای درختان باشد و روز قیامت هفتصد نفر از خویشاوندان. خود را که گیمگی سزاوار آتش شاشند شفاعت می‌کند. . . . . . مژده بده از هر سختی نجات پیدا کردی. م :رسد: کیستیو کیستی؟ رویی بهتر از روی و ندیده و بویی به شبوشبویی تو مشامم نرسیده. جواب می دهد: یای محبوب من! ن ثواب نن نمازی هستم که در فلان شب ، للان منطقه ، انلان ماه و فلان سال بجا آوردی . . . . . و زمانی که در شیپور دمیده شود، در عرصه قیامت بر سرت سایه افکنم. و تو هرگز هیچ خیری را از جانب مولایت از دست نخواهی داد.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که، ظاهر این روایت است که لیلة الرغائب اولین شب عهمة ماه رجب است. و اگر اعمالی که در این روایت ذکر شده از اعمال این شب هوده و شب عامه اول ماه، مصادف با اول ماه، د، هونه می‌توانم این عام را داشته باشم. را در این صورت پنجشنبه قبل از جمعه اول، ماه رجب نیست، جواب این است که اگر بخواهیم به هاهر روا عم ک یاید، یاید. و اگر شب جمعه بود، شب جمعه دوم این اعمال انجام می شود. چهرچه لیلة الرغائب نباشد. در تعریف مشخص نشده که این موارد حتماً باید در لیلة الرغائب باشد. للی راه دوم و سومی هم هست که به نظر میرسد. .

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما