خاثیر خواب طولانی بر کاهش وزن

[ad_1]

-رارو- هشیوهشی تازه نشان می‌دهد که خوابیدن طولانی مدت‌تر می‌تواند به کاهش مصرف غذای دریافتی کمک کند که در نتیجه نتیجه آن هشا هشا هشا ر ر ر.

به شارش فرارو به نقل از گردین، یک رار آزمایی بالینی کوچک در بزرگان دارای

. . . . محققان بر این باورند که کاهش دهند از این رط در طول سه لال به رور ثابت می‌گرند باعث ۱۲اهش کی گلومی وزن فرد می‌شود.

برخی از شرکت‌کنندگان در این مطالعه پس از بهبود خواب‌شان ۵۰۰ کالری کم‌تر در روز مصرف کرده بودند. اپژن پژوهش برای کاهش وزن نشده بود یا این وجود، هشگوهشگران

دکتر س اسرا تاسالی »از مرکز خواب دانشگاه شیکاگو میگوید: خیلی از مردم سخت شلاش می‌کنند تا راه‌هایی را برای کاهش میزان دریافتی خود بیابند تا وزن کم کنند خوب‌ت هنها با بیش‌تو بیش‌تر.

در این کارآزمایی ۸۰ فرد بزرگسال ۲۱ ۴۰ا ۴۰ ساله با شاخص توده بدنی بین ۲۵ ۲۹ا ۲۹. نیمی از شرکت کنندگان به طور تصادفی انتخاب شدند و برای دریافت مشاوره شخصی بهداشتی خواب وهشگران در این پژوهش از داوطلبان نخواستند رژیم غذایی خود را محدود نند یا برنامه تمرینی‌شان را ر دهند. همه در تخت‌های خود می‌خوابند و از دستگاه‌های پوشیدنی برای بررسی و ارزیابی میزان خواب‌شان استفاده می‌کنند.

در پژوهش های پیشتر انجام شده مشخص شده بود که کم خوابی می تواند باعث افزایش وزن شود تا سالی میگوید: «اکثر پژوهش های انجام شده دیگر در مورد این موضوع در آزمایشگاه ها کوتاه مدت و برای چند روز بوده و در آن مصرف غذا با مصرف مصرف کنندگان مصرف می شود. یک رژیم غذایی پیشنهادی اندازه گیری می شود. در پژوهش ما، اما تنها ساعات خوابیدن دستکاری شد و از شرکت نندگان خواستیم هرچه می‌خواهند بخورند. یکی از شگفت‌انگیزترین یافته‌های این پژوهش است که یک للسه مشاوره خواب می‌تواند خواب افراد را به اندازه کا فیر دهد تا میزان آن را نشان دهد.

«تاسالی» میگوید: «ما صرفاً به هر فرد در مورد بهداشت خواب خوب آموزش دادیم و در محیط خواب شخصی آنها را مورد بحث و توصیه های مناسب در تغییراتی است که میتوانستند برای بهبود طول مدت خواب خود ایجاد کنند».

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما