درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

[ad_1]

. . .. . یدام شیوه مناسب حال شما است که به شدت ناهنجاری خواهد داشت. در این میان، ورزش های اصلاحی راه حلی مناسب و تاثیرگذار نیستند. یرای این منظور لازم است حرکات تحت نظر متخصص آموزش داده شود. .ادگیری تمرینات بسیار راحت بوده و می توانید در منزل ننا را انجام دهید. نکته مهم در حرکات ورزشی این است که آن را در مدت زمان طولانی و به رور مداوم و البته صحیح انجام دهید. اماران زیادی از این طریق درمان شده اند.

درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

بهرا به قوز پشت می‌شویم؟

درمان قوز پشت تا توجه ع تلت بروز آن انجام خواهد شد. تعداد متعددی برای بروز این ناهنجاری وجود دارد که از آن جمله می توان موارد زیر اشاره کرد:

وضعیت بد بدنی (وسچر نامناسب): یاری از کودکان و نوجوانان به دلیل وضعیت بد بدنی به این بیماری مبتلا می شوند. خیلی از آن‌ها هنگام کار کا پیامپیوتر، بیش از حد طبیعی به سمت لل خم می‌شوند. آن امر در طول مدت، تغییر شکل ستون مهرها در این منطقه خواهد شد. حمچنین حمل کوله پشتی‌های سنگین در طول مدت کیفوز می‌شود. در این شرایط انجام حرکات اصلاحی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

استای ستون فقرات: برخی از آسیب‌های ستون فقرات، مانند شکستگی‌ها، می‌توانند به ستون فقرات برسانند و انحنای نن را تحت تأثیر قرار دهند.

رطان در ستون فقرات: رطان در ستون فقرات می‌تواند مهره‌ها را ضعیف کند و آن‌ها را مستعد شکستگی نند. ایمی درمانی پرتودرمانی نیز می تواند باعث ضعیف شدن استخوان ها شود.

هنگام تولد: استخوان‌های ستون فقرات که از تولد به درستی رشد نکرده‌اند، می‌توانند کیفوز شوند.

کیفندرم کیفوز در کودکان: Lersandram کیفوز در کودکان می‌تواند با سندرم‌های خاص سندرم Ehlers-Danlos و سندرم مارفان همراه باشد.

درمان قوز ب ها حرکات ورزشی

درمان قوز پشت حا حرکات ورزشی به یکی از ایمن ترین راهها نه تنها برای حل این مشکل مشکلاتی مانند قوز رمر و گود. یرای آن ننوور تمرینات متعددی وجود دارد که می توانید آن را به تورت ایستاده، نشسته و خوابیده انجام دهید.

حرکت پل باسن

درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

یرا انجام آن کافی است به پشت بر روی مت بخوابید. آیا مطمئن هستید که میخواهید ادامه دهید؟ فاصله پاها به اندازه عرض لگن است. . . . . . ایرای لحظاتی در این وضعیت بمانید و سپس از ناحیه بالاتنه به تمت متمت (رو به ییایین) حرکت کنید.


برکت برد داگ

کترکت داگ از سایر تمرینات ساده و روانی است که می توانید در درمان قوز پشتیبان باشید. یرای آن ننوور لازم است در حالت میز (ار دست و پا) قرار بگیرید. . . . . . ران دقیقا در درستی لگن است. بدن باید کاملا شکل میز را به خود بگیر. . . . .

درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

یکالا یک دست را تا ارتفاع شانه و به تورت کشیده بالا بیاورید. یدون اینکه لگن منحرف شود و یا زوایای بدن تغییر نند، پای مخالف را از زمین بلند کرده است. ا را بیش از این مقدار بالا نبرید، چون باعث صدمه به کمر می شود. یراای لحظاتی در این حالت بمانید و سپس رح را با دست و پای مخالف انجام دهید. چهنانچه از زانو درد رنج می برید، می توانید بالشتی کوچک زیر زانو قرار دهید.

بهترین راه برای از بین بردن جای جوش صورت چیست؟


عض تلات شانه و پشت

درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

فاف بایستید و شانه‌ها را به عقب برسانید، یک مداد بین هر دو می‌بینید از عقب قرار دارید و باید نه را محکم نگه دارید. ۱۰ یهانیه در این موقعیت بمانید. می‌توانید این حرکت را ۳ یا ۴ رار در روز و هر بار با ۱۰ تکرار انجام دهید.


اسلاید دست روی دیوار

درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

پشت به دیوار بایستید و به طور کامل به دیوار تکیه دهید، سپس دستها را بالا آورده و در حالی که شانه ها و پشت با دیوار در تماس هستند، آرنج ها را در زاویه 90 درجه قرار دهید، سپس دست ها را بالا ببرید، دقت کنید که دست ها نباید باشد. از دیوار جدا .ود. سپس به موقعیت شروع برگردید، این حرکت را ۳ ست ۱۵ تکرار انجام دهید. می‌توانید در وول روز نن بار این رح را انجام دهید.


عض تلات سینه و جلو شانه

درمان قوز پشت چا چند حرکت ساده در خانه

چهن چهارچوب درب قرار بگیرید، پای راست را جلوتر قرار دهید و دست‌ها را در حالی که در اطراف چهارچوب درب قرار دهید و رو به للو مقداری خود را حرکت دهید. ثند ثانیه در این حالت بمانید و مجدداً حرکت را تکرار کنید.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما