در بازار سیاه شرخری چه می‌گذرد؟

[ad_1]

-رارو- در کوچه و بازار شرخر صدای شان می‌زند. . . . . همه یشا می‌شود آن‌ها را پیدا کرد، از برگه‌های تبلیغاتی روی دیوار کوچه و خیابان و آگهی‌های سایت‌های خرید و فروش آنلاین. فیافی است کلیدواژه های شرخر و وصول مطالب را جستجو کنید تا تعداد زیاد فعالان این بازار سیاه را ببینید.

به گزارش فرارو ، . . . . . اما شیوه کار آن‌ها توسط شرکت‌های معتبر و رسمی انجام می‌شود. مم همه روندها زیر سایه، واژه انجام می‌شود؛ !انون!

وانون درست آن چیزی است که در مورد شرخرها خیلی صدق نمی‌کند. آن‌ها راه و روش را دارند. . . . . . خیلی‌ها هم راتر می‌گذارند و به للح سرد وگرم متوسل می‌شوند.

مم همه آن‌ها یک شعار مشترک دارند: «سرعت ما اعتبار ما». مد مدعی اند ز زمان و مکان نمی‌شناسند. . . . . .

یکی از این شرخرها که یای برای خودش ایجاد کرده است، به دنبال کنندگان توصیه می کنند که گفته می شود که برای گرفتن طلب، برای پاس کردن چک، برای زهرچشم گرفتن، و برای هر کاری آماده می شود.

او قیمت هر کدام از این کارها را اعلام نکرد و همه چیز مشروط به تماس و پیام خصوصی شده است. علاوه بر این گفته است که همه امور جعل را هم می‌دهد!

در بازار سیاه شرخری چه می گذرد؟

ص ل ۶۰ میلیون تومانی، ۱۰ میلیون تومان!

واظم و حسین شرخر مشهورترین شرخر فضای وب هستند. کاظم حدود ۲۰ هزار دنبال ننده دارد. . . . . او گفته است که متخصص وصول چک، سفته، مطالب و مهریه است. . . . .

. . . . . او اطمینان می‌دهد که کارش تضمینی می‌شود و آماده می‌شود که شماره چند نفر آخری که کار برای شان انجام شود، خیا مالان است.

شن شرخر یکی دیگر از چهره‌های شاخص این بازار سیاه در فضای مجازی است. او مدعی است که سریعتر نسبت به وانون دارد و کارها را در کوتاه ترین و کمترین زمان انجام می دهد. اما مکالمه اش با مشتری ها را به مام خصوصی مشروط کرده است

تقریباً ساعت ۲ صبح است، به شن شرخر پیام می‌دهم و می‌گویم که برای وصول ۶۰ میلیون تومان چقدر می‌گیرم. یک دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و جواب می‌دهد ۱۰ میلیون تومان. می‌گویم بعد از چه تضمینی وجود دارد حرفتان را گوش کند و پول ام را بدهد. شن شرخر می‌گوید که شارش را بلد است و نیازی به ضیحوضیح روش هایش ندارد.

ی‌پد می‌پرسم که برای انجام دادن کار باید چه راه‌هایی طی دود انجام داد. . . . . .

گوشمالی چند؟

از شن شرخر پرسیدم می‌کنم که اگر کسی مزاحم داشته باشد، شما کارش را راه می‌اندازید. می‌گوید بله جز خدمات اش است. یگد می‌گویم که یک در این حوزه به من شکل می‌دهد که چه چیزی است.

می‌پرسد هر نوع گوشمالی قیمت خودش را دارد. اما اندازه اش را بگو، من قیمت می دهم. می‌گویم اگر یک کتک کوچک در اندازه‌های بت‌رسد و دیگر مزاحم نباشد، چقدر می‌شود؟ می‌گوید ۳ میلیون تومان. دیگر هیچ توضیحی نمی‌دهد.

یگد می‌گویم فردا دردسر نمی‌شود. سخت می‌دهد نگران نباش. . . . . . یگد می‌گوید که منتظر اقدام بعدی ما برای پرداخت بیعانه و ارسال آمار و اطلاعات است.

این شرخر فضای مجازی برای ایجاد اعتمادان، تصویر برگه کارت به کارت بانکی مشتریان سابق اش را در صفحه ش تشنتشر کرده تا جا.

وانون به هر شکلی با ضارب برخورد می کند

سید، ولی الله حسینی، وکیل دادگستری در مورد عواقب و تبعات شرخری به فرارو میگوید اگر کسی برود و فردی را ضرب و شتم کند، فرد مضروب می تواند طرح شکایت کند و ضارب به پرداخت دیه محکوم شود. . . . . .

و او به او گفت: «ای بنده بدکار، از دهان خودت تو را داوری خواهم کرد. چرا که شرخرها در حال حاضر حاضر به نام داده اند و به نوان وصول ننده مطالبات فعالیت می کنند. بنابراین باید مکانیزمی برای این موضوع تعریف شود. . . . . .

اکین وکیل افزود: اگر وود طلبکار هم برای دریافت طلب اش برود و فرد را ضرب و شتم قرار دهد، او هم رتکب جرم شد و در هر صورت قانون با ضاربان در هر شکلی برخورد می کند. علاوه بر این اگر ضرب و بم با چاقو باشد و یا فردی توسط شرخر و طلبکار برای مدتی نگه داشته شده، ت ب ی وا تانونی بزرگتر.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما