دلار پیشروی در کانال ۲۸ رار تومان؟

[ad_1]

.رارو– دلار امروز چهارشنبه ششم بهمن شانس خود را برای عبور از پله های ابتدایی کانال 28 هزار تومان امتحان می کند. . . . . . باتوجه به وقایع روز‌های گذشته زازار به‌نظر می‌رسد عدد ۲۸ هزار و مومان محله‌ای برای جمعیت‌گران است. رقمی که صبح دیروز دلار ن را لمس کرد، اما توانی برای عبور نداشت و تا کف کانال ۲۸ رار تومان ارزان شد. آیا مطمئن هستید که میخواهید ادامه دهید؟ از برخی‌گران بازار اعتقاد دارند که برخی بعد از عبور از دلار از محدوده ۲۸ رار و مومان، ارزش این کانال اسکناس از نیمه ۲۸ رار توم

تمت دلار در بازار آزاد

تمت دلار در بازار آزاد سه شنبه پنجم بهمن نوسان محدودی داشت. ارزش این اسکناس در شروع خرید و فروش دیروز 28 و 170 بود، این رقم در بالاترین سطح خود به 28 هزار و 20 می رسد و ساعت هشتم شب همزمان با آخرین دلار بازار رسمی آزاد دلار را 28 هزار و 100 تومان می کند. بته رفتار روز گذشته دلار به روزهای ابتدایی هفته بی‌شبهت نبود. تمت دلار روز بهمن سوم بهمن با شیبیمی وارد ۲۸ هزار تومان شد. روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۱۷۰ مومان ارسال شد و سه شنبه ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان. دیروزهای همزمان با افت ۷۰ تومانی قیمت دلار آزاد کاهش ارزش، و دیگر ارزهای رایج بودیم. در طلافروشی ها قیمت فروش پایانی سکه امامی 12 میلیون و 250 رار تومان بود که این عدد 100 رار تومانی را به خود اختصاص داد. تمت یورو با کاهش ۱۶۵ تومانی به ۳۱ رار و ۶۷۵ مومان رسید. درهم امارات هفت رار و ۶۵۰ مومان و لیر رت دو هزار و ۸۰ مومان فروخته و به‌ترتیب ۲۰ و ۱۵ مومان درمقایسه با دوشنبه ارزان داد.

قیر قیمت دلار در بازار آزاد

تمت روز دوشنبه

تمت روز سه شنبه

۲۸ وار و ۱۷۰ مومان

۲۸ وار و ۱۰۰ مومان

۷۰ مومان کاهش

تمت ملی دلار در صرافی

تمت دلار در صرافی ملی سه شنبه پنجم بهمن حدود 100 تومان ارزان شد. دیروز آخرین نرخ اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی برای دلار دولتی در حالی که ۲۵ رار و تومان بود که فی‌هر ساتاع معام بود. زمزمان با افزایش جزئی دلار آزاد در شروع دیروز ارزیابی این اسکناس در صرافی ملی به هز رار و ۴۲۰ مومان رسید. آن عدد در ادامه پنج بار دیگر ر داشت و نهایتاً به هز رار و ۲۱۰ مومان رسید. . . . . .

قیر قیمت دلار در صرافی ملی

تمت روز دوشنبه

تمت روز سه شنبه

۲۵ وار و ۳۹۰ مومان

۲۵ وار و ۲۱۳ مومان

۱۷۷ مومان کاهش

تمت دلار در پشت‌خطی

تمت دلار در نرخ سه‌ش به پنجم بهمن روند مشابه تفاسیر اتفاقات بازار آزاد داشت. . . . . . در شروع دلار ررایی دیروز نرخ ۲۸ رار و مومان بود و این رقم ساعت بالاترین نرخ دلار رارایی روز ۲۸ ۲۸ رار و ۱۸۰ مومان به‌ثبت رسید و کمترین سطح این اسکناس ۲۸ هزار و ۳۰ مومان بود. از طرفی ارزش اسکناس آمریکایی در بازار آزاد روز گذشته به محدوده 28 هزار و 100 تومان رسید و قیمت عمده شب دلار فردایی را. تاین ترتیب امروز چهارشنبه ششم گمن اگر دلار موفق به‌عبور از محدوده ۲۸ رار و ۲۰۰ مومان شود، احتمالاً نوسان محدود آن در.

قیر قیمت دلار در پشت‌خطی

عروع معامله

کف قیمت

سقف قیمت

نوسان

۲۸ وار و ۱۰۰ مومان

۲۸ وار و ۳۰ مومان

۲۸ وار و ۱۸۰ مومان

۱ تومان۵۰

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما