دناب دلار در مرز ۲۸

[ad_1]

. . . . . خصیصه بازار ارز در نرخ مقایسه ای جدید در دو هفته گذشته است. .ارشناسان بازار ارز از عدم کشش قیمتی در سطح قیمتی بالاتر یا پایین‌تر نند. . . . . . . . . . . اسکناس آمریکایی در دومین روز هفته در سطح قیمتی 28 هزار تومان شد.

. . . . . . . . .

در ادامه روز نیز این کاهش قیمت ادامه داشت. . . . . .

. . . . .

تحلیلگران و تحلیلگران بازار این کاهش قیمت و رسیدن به قیمت در تهران به سطح دادلی روزهای پیشین را نشان می دهد که از افزایش کشش این ارقام ناشی می شود. این افراد همچنین با ناموفق خواندن تلاش افزایشی دلار در روز شنبه معتقدند که این آرزو حدود دو هفته است که نرخ خود را بین سقف مقاومتی 28 هزار و 300 تومان تا حمایت مالی 27 هزار و 500 تومان تثبیت کرده است و از این کریدور نیازمند اخبار است. جریان ساز مهم و موثق است. در نتیجه با در نظر گرفتن تحلیل های این تحقیقات می توانم دریافت کنم که در ادامه یافتن فضای خلوت رسانه های مذاکراتی در روزهای آینده، قیمت اسکناس آمریکایی می تواند در مرز دو کانال 27 و 28 هزار تومانی به آرامی بپردازد.

از سوی دیگر برخی دیگر از بازارهای بازار ارز تهران نیز با اشاره به بررسی بازارهای بین‌تیجه‌ای شاخص هم در جهت افزایش و هم در کاهش قیمت در هفته‌های گذشته بر این باورند که قیمت دلار در نرخ مقایسه بازار مناسب است.

این افراد ممکن است مهمند حتی در صورت انتشار اخبار و جهت دادن به فضای سیاست خارجی کشور ممکن است نشان دهند که توجه جدی از خود نشان نمی دهد و نهایتاً با فاصله گرفتن از کانال 28 هزار تومانی در کانال 27 هزار تومانی به نوسان بپردازد که غیرعادی است. این تئوری با اشاره به خودداری تعداد زیادی از متقاضیان را برای خرید در این بازار می‌خواهد که حجم دقیق و قیمت را به‌واسطه سکوت خبری فدراسیون وجود دارد و در نتیجه قیمت فعلی را نمی‌توان ارزیابی کرد. افن افراد همچنین در توجیه نظر خود هشاهش چشمگیر به حجم بازاری ارز تهران در دو ماه گذشته اشاره کردند.

. . . . . در حالی که نرخ‌های پیشنهادی پیشنهادی ۲‌گران آرزوی تهران برای فردایی در بازه ۷ رار و تا ۲۸ هزار و ۱۰۰ مومان نو است.

هر سکه ای نیز روز یکشنبه در بازار تهران با ۹۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز شنبه در تیم تی میلیون و

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما