رئیس اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات را منصوب کرد

[ad_1]

جمهور در احکام رئیس اول، اخوان بهابادی، خوانساری و کاظمی فرد را به عضویت شورای جنوری اطلاعات منصوب ص.

به گزارش تسنیم، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با استناد به بند 18 ماده 4 اساسنامه شورای فنی فناوری اطلاعات که در ترکیب اعضای این شورا اشاره دارد، «مهدی اخوان بهابادی»، «محمد خوانساری» و «محمد کاظمی فرد» را به عنوان عنوان می کنند. اعضای حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

وظایف فناوری اطلاعات تعیین خط مشی های اجرایی در قلمرو فناوری به جهت توسعه و قرار الکترونیکی و ایجاد زمینه و توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه های توسعه بخش های مختلف در زمینه سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی. یا مجازی و قوانین مربوطه را برعهده دارد.

نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه های توسعه الکترونیک الکترونیک و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در کشور و ارائه گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی، شورای فضای مجازی مجازی و هیأت وزیران، بخشی از وظایف این شورا به ریاست «رئیس جمهوری» است.

در بخشی از حکم انتصاب رئیس جمهور رئیس جمهور خطاب به این افراد آمده است «با عنایت به سرعت و تخصص جنابعالی، انتظار حضور فعال در جلسات شورای سیاستگذاری و برنامه های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات در استقرار و توسعه الکترونیک الکترونیکی است. فراهم کردن زمینه های توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور کوشا باشید. »

در سوابق اخوان بهابادی که تلفن همراه اول است، «ریاست هیأت مدیره همراه اول»، «قائم مقامی رئیس سازمان صداوسیما در امور فناوری و رسانه های نوین»، «دبیری شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی»، «عضویت حقیقی شورای اسلامی» عالی فضای مجازی »،« معاونت آموزش و پژوهش وزیر ارتباطات و ننووری اطلاعات »و« مرکز تحقیقات مخابرات ایران »چش یم می خورد.

مخمد خوانساری در حال عاضر معاون وزیر ارتباطات و نوری اطلاعات و مسئول سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

وی دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست پژوهشکده ارتباطات و اطلاعات، معاونت برنامه ریزی و اطلاعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران را در پرونده کاری خود دارد.

محمد کاظمی فرد نیز که اکنون سکان هدایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را برعهده دارد و در واقع جایگزین عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این قوه است، دارای مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است.

ی ر در سمت ع ع ع یی یی و و و و و یی یی یی یی یی یی یی یی

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما