رابطه عجیب بین زیبایی چهره و عملکرد سیستم ایمنی بدن افراد – زومیت

[ad_1]

در پراحالت هندوز سؤال براي پاسخ دسخود داروود دارو، به وایور محققان و با پايه يفاتهي كه در مطالعه احتمالاً میان جذابیت چهره و عملکرد سیستم ایمنی ارتباط وجود دارد. بااین‌حال باید در ننه هنیم این «رابطه» چه میزان مشهود و معتبر است.

حقیقت هنهان در پسِ پدیده‌ی زیبایی و تعریف، ن، دانش را از زمان کشف مامل تا امروز به دود ساخته است. یکی از پرسش‌های اساسی برای ما در زیبایی این است: ویژگی‌های جذابیت در جوامع به گونه‌ای از سازمان‌های منتخب آیا مطمئن هستید که میخواهید ادامه دهید؟

سشاخ پرسش بالا به‌سادگی میان این طرف یا آن طرف ماجرا نیست. حتی زارلز داروین، یکی از طرفداران و نظریه‌پردازان مشهور تئوری انتخاب طبیعی نیز هیچگاه برای این نبود زیب ییایی باور افراد خوب ززم ً ماه‌ی وضعیت سل

یابت‌های جهانی درباره آنچه که ه‌یمه‌ای ما ممکن است نزد خودمان زیبا قلمداد کنیم، محل دائمی عای علمی و آماری و … بوده‌اند. اساساً ما حتی روی این پدیده‌های تحت ونوان کیفیت های زیبایی تعابیر مشابه وجود داشته باشد در محافل گوناگون به یک نتیجه‌ی واحد نرسیده‌ایم؛ چه برسد به اینکه در مورد خود این ویژگیها یا تعاریف به نتیجه‌ی واحدی رسیده‌اند. بااین‌حال، در طول تاریخ در انواع فرهنگ‌های انسانی، ویژگی‌های ویژگی‌های جذاب، دانسته‌شده‌اند و آن را در حالی می‌دهند که انسان و انسان است.

حتی داروین هم وزن برای تاثیر زیبایی بر سلامتی یا ژنهای بهتر قائل نبود

تصور وجود یک عینی ییایی همچنان مورد بحث‌برانگیز است، برخی از افراد پیشنهاد می‌کنند که ویژگی‌های جذاب در چهره‌های افراد، در واقع من باشند. . . . . .

اینین ایده‌های از نظر تئوری جذاب است. ی هواهد باکیفیت و مستدلی برای اثبات وجود ندارد. در مقابل این پیشزمینه، نویسندگان مطالعه‌ی کنونی بر این باورند.

مطالعه شامل 159 انسان آنها بزرگسال بینایی (عموما به افراد 20 تا 39 سال اطلاق می شود) بود که تصاویری از نظرسنجی های آنلاین و از نظر ظاهری، از سوی 492 نفر، بهعنوان جذاب توصیف شده بود. پس از گرفتن عکس از چهره شرکت کنندگان، از هر یک از افراد حاضر در بررسی خواسته شد تا در آزمایش های پزشکی برای ارزیابی وضعیت ایمنی بدن، سطح وضعیت بدن و همچنین گزارش های پزشکی برای سلامت بر اساس اظهارات خود فرد شرکت کنند.

پژوهشگران هنگام تجزیه و تحلیل و تحلیل یافته‌ها، چهره‌هایی را که به‌عنوان چهره‌های جذاب توصیف می‌کردند، از کملکردی نسبتاً دریافت کردند.

بالب توجه است که هیچ ارتباطی در سطح بالا در بدن با جذابیت در میان شرکت‌ها وجود نداشت. می‌توان ما را به این فوق‌العاده برداشت که تفاوت چهره، شاخص یا نمودی از سیستم ایمنی با عملکرد بالا است. یا این که نشانگر نکته‌ای خاص درمورد وجود بیماری‌های حاد در بدن یک شخص شاشد.

به طور خلاصه و دستکم اگر بخواهیم از دیدگاه های علمی رایج در اینجا به موضوع نگاه کنیم، کار اصلی جذابیت چهره در انتخاب جفت، شاید بیشتر به این خاطر باشد که افراد به طور عمومی از جفت هایی که می توانند روی سلامت فرزندان آینده شان تأثیر منفی بگذارند، ممکن است مانع شوند. .

مقاله مرتبط:

مطالعه‌ی بعدی همچنین چند تفاوت جالب میان دو ننسیت نر و ماده را نشان داد. ثنوان مثال اگر سلول‌های کشنده‌ی طبیعی در مردان عملکرد بالاتری داشته باشند، احتمالاً آن‌ها به‌عنوان مردانی جذاب‌تر تلقی می‌شوند. به‌تعبیا به‌تعبیری احتمال می‌دهد که از سوی افراد جنسیت به‌عنوان فردی جذاب تلقی شوند، بیشتر خواهد بود. گفتنی است که ول‌های کشنده طبیعی در پاکسازی بدن از ویروس‌های بسیار مهم ایفا می‌کنند.

ز یوی دیگر وقتی که رشد نوعی باکتری در پلاسمای خون زنان آهسته‌تر می‌شد. این باکتری با سطح مواد معدنی گ کزلوکز و آنتی‌بادی‌ها در خون مرتبط بود.

نتایج نشان می دهد که بیتابیت رچه ممکن است اما این معنا ندارد که عوامل فرهنگی بر ادراک فردی از زیبایی تأثیرگذار باشد. ی کهن عوامل ایمنی و برداشت‌ها و تعاریف فرهنگی موجود در جوامع مختلف از مفهوم زیبایی، هرکدام چه وزنی از کل ماجرا را بها دارد.

یم ایمنی

مرور و بررسی‌های مطالعه‌های اخیر:

ممچنین ممکن است ارتباط بین جذابیت ظاهری و سلامتی در انسانهای امروزی تا حدی مبهم باشد. . . . . .

تارت دیگر، میزان جذابیت ممکن است میزان سلامتی و هم میزان عملکرد سیستم ایمنی را در جمعیت‌های نیاکان ما دهد. اما ارتباط با سلامتی ممکن است دیگر لزوماً در دنیای فعلی [به شکل اولیه و کلاسیک خود که در دوران پیشامدرن برقرار بوده است] مطرح باشد چرا که پزشکی دارای کیفیت پایینی برای سلامتی نیست.

در نهایت در نظر داشته باشیم که یک مطالعه علمی بهتنهایی برای تعیین چرایی زیبایی شناسی در انسانها و همچنین برای پی بردن به ماهیت هدفی در زیبایی چهره های افراد (اگر واقعا هدفی خاص وجود داشته باشد)، کافی نیست. در صورت امکان، تات برای تکرار این نتایج و ع تالت ارتباط بین جذابیت، و عملکرد سیستم ایمنی بدن انسان مورد نیاز است.

آا آن زمان، ییایی کماکان به‌عنوان پدیده‌های رازآلود و معماگونه برای بشر باقی خواهد ماند. یک پژوهش در مجموعه مقالات انجمن سلطنتی B: علوم زیستی منتشر شده و مقاله علمی مربوط به آن در این لینک در دسترس است.

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما