راهنمای رصد آسمان شب ، اسفند ۱۴۰۰ – زومیت

[ad_1]

شاید تماشای آسمان شب از میان نوری شهرها را غیرممکن بدانید ؛ ی یاید یادآوری کنیم هه هنوز پدیده‌هایی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها لذت برد و رای دقایقی از تنش‌های روزمره را برد.

برای بسیاری از این رویدادها، به ابزارهای گرانقیمت نیاز دارید و کافی است دستکم را 15 دقیقه پیش از شروع رصد به پشتبام یا هر فضای باز تماشا کنید تا چشمهایتان به شرایط تاریکی عادت کند. حتی اگر با صورت‌های فلکی و جهت‌یابی در آسمان شب آشنایی، جای نگرانی نیست. پراکه اپلیکیشن‌های نقشه‌ی آسمان برای گوشی‌های هوشمند با استفاده از حسگرهای موجود در این گجت‌ها، از تایپ به نام هد فد مدنظر، م. بسیاری از این اپلیکیشن‌ها به قابلیت دیدن شب‌کامل نند تا با تبدیل تمام نورهای موجود در رنگ قرمز، به حفظ زگازگا

شبمان شب در اسفند ۱۴۰۰

زمزمزمان با افزایش سریع طول روزها و نزدیک شدن به نوروز، آسمان اسفند گوشه‌هایی از نمایش شگفت انگیز سیارات منظومه شمسی در بهار سا. در ادامه مهم ترین رویدادهای رصدی این ماه را با هم مرور می کنیم.

چشون چشم غیرمسلح

هشون هشدار نزدیکی به شیورشید

دوشنبه ۲ سال: بالاترین ارتفاع سیاره زهره در افق صبحگاهی

در سپیده دم ۲ اسفند، هاره زهره به بالاترین سطح خود در افق صبحگاهی می‌رسد و در زمان طلوع خورشید، دریباً ۲۵ درجه از افق فا. بهترین زمان برای رصد این سیاره در افق صبحگاهی است. می‌توانید زهره را در این روز از حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد تا ۳۰ دقیقه پیش از ظهر بگذرانید کدا کردن زهره کار مشکلی نیست. پس از ماه، پرنورترین چیزی که در آسمان می‌بینید، سیاره زهره است.

چشون چشم غیرمسلح

هشون هشدار نزدیکی به شیورشید

:ارشنبه ۱۱ اسفند: مقارنه سیاره‌های عطارد و ل

مقارنه عطارد و لل در افق صبحگاهی اسفند 1400

. . . . . ولی نزدیکی آن‌ها به شیورید، رصدشان را بسیار می‌کند. ۳۰ دقیقه پیش از طلوع خورشید، ارتفاع آن‌ها در افق فقط ۴ درجه حتی در رصدگاه مناسب نیز روشنایی گرگومیش مانعی جدی برای رصد آن‌ها است. اگر می‌خواهم خود را در رصد به شالش بکشید، می‌توانید از این فرصت استفاده کنید.

چشون چشم غیرمسلح

هشون هشدار نزدیکی به شیورشید

چهارشنبه ۱۱ اسفند: ماه نو

. . . .

نقشه رویت للل 11 14 و 1400

در غروب روز پنجشنبه 12 اسفند، رصد هلال ماه از ایران همچنان ادامه دارد و در شرایط رصدی ایدئال و در صورت وجود افق بدون مرزی، تا 40 دقیقه پس از غروب خورشید می توان زمین هلال باریک ماه را جستجو کرد.

نقشه رویت للل 12 14 و 1400

هفتم اسفند، هلال ماه نو در سراسر ایران با چشم غیرمسلح به آسانی دیده می‌شود.

چشون چشم غیرمسلح

:ارشنبه ۲۵ ان: مقارنه سیاره های زهره و مریخ

در صبحگاه ۲۵ اسفند، همسایه‌های زمین در منظومه شمسی با هم می‌روند. مریخِ سرخ‌فام در این روز تقریباً ۴ درجه در آسمان از سیاره درخشان زهره فاصله دارد و به سمت راست و کمی پایین‌تر از آن می‌بیند.

مقارنه زهره و مریخ در افق صبحگاهی اسفند 1400

یرای دیدن این مقارنه از دو ساعت 45 تا 45 دقیقه پیش از طلوع آفتاب، به

چشون چشم غیرمسلح

عهد ۲۷ اسفند: ماه کامل

بهمن ۲۹ اسفند: اعتدال بهاری

اعتدال بهاری لحظه آغاز ل بهار در نیمکره شمالی است. نقطه اعتدال بهاری در آسمان، محل تقاطع مسیر خورشید و استوای آسمان است که مبدا دستگاه مختصات استوایی نیز انتخاب شده است.

این نقطه حدود 3 هزار سال پیش و در زمان تمدن بابل نو که برجهای 12 گانه ابداع شدند، در صورت فلکی حمل یا بره قرار داشت و بههمیندلیل، حمل «نقطهی اول حمل» نیز نامیده می شود. . . . . .

در این روز از سال، لول روز و، در تمام سیاره زمین برابر و ۱۲ ساعت است. چمچنین خورشید در این روز دقیقاً از جهت شرق طلوع می‌کند و دقیقاً در جهت غرب به زیر افق می‌رود.

تورت فلکی پیشنهادی ماه: دوپیکر

نقشه صورت فلکی دوپیکر

نقشه بین المللی بین المللی ستاره شناسی و مجله Sky & Telescope از صورت فلکی دوپیکر (

برای مشاهده نقشه اصلی به صورت PDF، روی تصویر کلیک کنید.

بیابی

صورت فلکی دوپیکر یک تورت فلکی زمستانی است و بهترین زمان برای مشاهده آن از دی تا پایان فروردین است. . . . . .

این صورت فلکی از هر دو نیمکره زمین به جزئی‌های جغرافیایی پایین‌تر از ۷۰ درجه دیده می‌شود. دو هاره پرنور این صورت فلکی یعنی استاستور و پولِکس، فتافتن نن را آسان می‌کنند.

راهنمای پیدا کردن صورت فلکی دوپیکر در آسمان

بهترین راهنما برای پیدا کردن آن‌ها، سیرسیم خط فرضی از ستاره رجل الجبار (یا صورت فلکی شکارچی) . . . . .

اسطوره‌شناسی

دوپیکر (،وزا، جمینی) یکی از صورت‌های فلکی آسن آسمان است. دوپیکر از صورت‌های فلکی دوازده‌گانه دایرةالبروج است که خورشید از میان آن‌ها عبور می‌کند. به‌همین‌دلیل، از دیرباز مورد توجه ستاره‌شناسان بوده است.

اولین شواهد از این تصویر برای مجموعه‌ای از ستارگان آسمان، متعلق به برنز میانی و لوح‌های خشتی بِابِلی سا قدمت بیش از ز از را به کار برد. در تمدن سومر و تمدنهای پذیرفته شده از آن، دو ستاره پرنور صورت فلکی امروزی دوپیکر، صورت فلکی «دو قلوهای بزرگ» را میساختند (به خط میخی سومری: 💀💈💋💁💃 چپ به راست به معنی، ستاره[های]-دو لق-دو-تقسیم کردن-بزرگ-بزرگ).

ساره سمت چپ «لوگال-ایر-را» و ستاره سمت راست «مِش-لام–ا-ئِه-آ» نامیده می‌شدند. در آن دو، ایزدان پایین رتبه‌ای بودند که نگهبانان درها و به طور خاص، نگهبانان در زیان زیرین بودند و مردگان را در زمان ورود. اما این به معنی وجود دیدگاه منفی آ‌هن‌ها نبوده است. شواهدی از دوره آشوری نو یافت می شود که مردم لوح های کوچکی را از این دو ایزد در ورودی خانه های خود دفن می کنند و تا محل زن دارند.

لوگال ایررا و مش لام تائه آ

(چپ) لوگال‌ایررا و مش‌لام‌تائه‌آ در طرحی ترسیم شده از روی نقوش نناالنهرین باستان و (راست) نام ننا در کتیبه‌ای به خط م. ترجمه نام‌ها کلمه به‌کلمه بوده و معنی استفاده از آن‌ها نیست. لوگال‌ایررا (ع مومالاً به صورت لوگال‌گیررا نوشته می‌شود)

ص ت ت ت ت ت ت ت ه ه ه ه ه ه ه ه ت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ر ر ر واستور و پولکس ​​دو قلوهای ناتنی بودند که مادرشان لِدا، ملکه اسپارت بود. . . .. . به‌همین‌دلیل، استاستور میرا ولی پولکس ​​فناپذیر شد. آن دو به ترتیب در سوارکاری و بوکس مشهور بودند و در نبردها و رسفای حماسی بسیار شرکت کردند.

تندیس کاستور و پولکس ​​در رم

تندیس‌های کاستور و پولکس ​​در ورودی پیاتزا دِل کَمپیدولیو، رم، ایتالیا

در نهایت کاستور در نبردی کشته شد. وو دو انتخاب پیش روی پولکس ​​قرار داد. تا تمام زمان خود را در کوه اُلِمپ (اقامتگاه خدایان) اسپری نن دا نیمی . . . . . در نهایت آن‌ها به دو ستاره پرنور صورت فلکی جِمینای (جوزا) تبدیل شدند.

.ارگان

صورت فلکی دوپیکر ۸۵ هاره قابل مشاهده چشا چشم غیرمسلح دارد. در ادامه به معرفی از آن‌ها می‌پردازیم.

.استور

لفا دوپیکر یا کاستور دومین ستاره پرنور صورت فلکی دوپیکر پس از پولکس ​​و، و چهارمین ستاره پرنور شب آسمان است. ظدر ظاهری ن در آسمان ۱، ۶+ است و رنگ آبی دیده می‌شود. . . . . اسن سامانه تقریباً ۵۱ لال نوری از زمین فاصله دارد.

هامانه ستاره ای 6 گانه کاستور

ِکسولِکس

. . . . رنگ کاستور، کسولکس ستاره‌ای یگانه است که ختوخت هیدروژن خود را به یایان رسانده و به لول نارنجی تبدیل شده است. آن ستاره ۳۴ سال نوری از زمین فاصله دارد و نزدیکترین ستاره غول به منظومه شمسی است. جرم آن ۲ برابر جرم خورشید و شعاع ن ۹ برابر شعاع خورشید است. . . . . .

وَسَط

هاره دِلتا دوپیکر وا وَسَط، ستاره‌ای زرد-د در فاصله ۶۰ لال نوری از یمین است که قاضی ۳۵ + در آسمان می‌در است. این ستاره فقط 0 , 2 درجه با دایرةالبروج فاصله دارد و خورشید، ماه و گاهی سیارات از مقابل نن عبور می‌کنند. .لاید تامبا، در سال ۱۹۳۰ هاره کوتوله پلوتو را در فاصله ۰ و ۵ درجه‌ای ستاره وسط کشف رد. از این ستاره به دلیل قرارگیری در مسیر حرکت منظومه شمسی، برای محاسبه شکل و اندازه سیارک‌هایی که از آن عبور می‌کنند.

هاره وسط ۱ , ی میلیون سال ننه به فاصله ۶ , ۷ سال نوری از خورشید خواهد رسید.

اجرام غیرستاره‌ای

شهوشه ستاره‌ای باز M35

شهوشه مِسیه ۳۵ یا M35، یک شهوشه ستاره‌ای زاز در صورت فلکی دوپیکر است که ۲۸۰۰ سال نوری از یکمین فاصله دارد. اخن خوشه در پهنه های به اندازه ماه کامل در آسمان مشخص شده است. جدر مجموع آن ۵ و ۳+ است و در آسمانی تاریک با چشم غیرمسلح دیده می‌شود.

شهوشه ستاره ای زاز m35

ستاره‌های آبی در سمت چپِ مرکز تصویر متعلق به خ شهوشه M35 نند.

بایابی اسکیمو (NGC 2392)

بایابی سیاره ای اسکیمو

سکیابی اسکیمو، یک سحابی سیاره‌های در صورت فلکی دوپیکر است. نام ن برگرفته از شکل ظاهریش است که سر یک اسکیمو به همراه کلاهی از جنس خَز را تداعی می‌کند. این سحابی از لایه‌های پوسته‌های خارجی ستاره‌ای مشابه خورشید ایجاد شده است که در پایان زندگی ستاره، مستطیل‌هادهای قدرتمند به پا. در سحابی اولین بار توسط ویلیام هرشل، ه‌شاره‌شناس مشهور انگلیسی و کاشف سیاره اورانوس، در سال ۱۷۸۷ منتشر شد. . . . . .

شارش شهابی جوزایی

نقشه بارش شهابی جوزایی

شارش شهابی جوزایی یکی از دو بار شهابی پربار هر سال است. وانون این بارش در آسمان، صورت فلکی دوپیکر است و هر ساله در شب ۲۳ یا ۲۴ آذر به اگر از منطقه‌ای دور از نوری تماشاگر در این منطقه حضور داشته باشید، می‌توانید حدود ۱۲۰ باب در هر ساعت ببینید.

یاب‌های این بارندگی از برخورد ذرات ما از سیارک «۳۲۰۰ یتایتون» با جو زمین ایجاد می‌شوند. ی سیارک هر 14 سال دار دار دو وورشید را می‌پیماید و به‌همین‌دلیل، ترات ایجادکننده باش به عتاعت. ذرات به ما مانده از سیارک فایتون درشت‌تر از ذرات سایر بارش‌های شهابی هستند و همچنین با سرعت کمتری نسبت به بارش‌های دیگر. هر دو دلیل عثمان می‌شوند شهاب‌های بارش جوزایی پرنورتر و می‌شوند و ساده‌تر دیده می‌شوند.


اگر به مقاله‌های راهنمای رصد آسمان علاقه دارید، دیدگاه خود را برای بهترشدن آن با زومیت به‌اشتراک بگذارید.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی