را روسیه به حمله خواهد کرد؟

[ad_1]

. . . . . در واقع وارد شدن به مردم برای روس‌ها ساده است، ولی خارج شدن

به گزارش ایسنا، حسن بهشتی پور به ارائه تحلیلی از تحولات روابط روسیه و کشورها پرداخت و نشان کرد: این واقعیت است که همیشه در تاریخ روسیه نقش مهم و ویژه‌ای داشته و روسیه نمی‌تواند تغییراتی را ایجاد کند.

. . . . . کشورهای همچنین در جنگ‌های فن فرانسه و روسیه و در نن جهانی دوم در دفاع پس از جنگ جهانی دوم زا زمان فروپاشی شوروی، انتخاب تیم ویژه یک کرسی در سازمان ملل متحد و به عضویت این سازمان

این کارشناس مسائل روسیه می گوید: از جمله تحولاتی که امروز در روابط در روسیه و در مورد مشاهده می کنیم این است که دولت آقای زلینسکی (رئیسجمهور کشور) گرایشاتی به غرب دارد و به دنبال توسعه روابط با اتحادیه اروپا آمریکا است. به ویژه اینکه به دلیل نگرانی از تهدیدات Rرسیه انگیرست که روس‌ها به شدت نگران هستند در ناتو هستند.

بهشتی پور داد: اگر ناتو انتخاب شود از فروپاشی شوروی کل بلوک شرق را به عضویت بگیر و روسیه نیز تا پیش از عضویت عضویت از بلوک شرق سابق را تحمل کرده است، اما عضویت منطقه و دیگر را یک تهدید برای خود می کند می کند. به یژه ی ی که ک ک ک گ گ…………….. روسیه نیز به همین دلیل برای انجام قائل است و یک صد هزار نیرو را در نزدیکی مرزهای خود به این کشور مستقر کرده و در صدد است تا رزمایش جدید با بلاروس برگزار شود.

. . . . . در زمان آقای خروشچوف (از رهبران اتحاد جماهیر شوروی) این اقدام گرچه برای روسها سنگین بود، ولی در نقطه شوروی این موضوع را پذیرفتند، اما بعد از فروپاشی شوروی، روسیه قراردادی با مردم منعقد کرد که در بندر سواستوپول شبه جزیره کریمه مستقر شود و جایگاه خود را در شمال دریای سیاه حفظ کند; اقدام روسیه در سال ۲۰۱۴ در شبه جزیره استراتژیک کریمه در شمال دریای سیاه را اشغال نمی‌داند، بلکه معتقد است که این شبه جزیره را می‌داند.

این کارشناس مسائل اوراسیا افزود: در تشریح اقدام روسیه در مناقشه شبه جزیره کریمه: بعد از تحولات در کشور و به قدرت رسیدن یک دولت غرب گرا در سال 2014 در این کشور، روسیه عملا کریمه را به خود درآورد و سپس یک همه پرسی برگزار کرد. ورد و اکثریت مردم رای دادند ک یریمه ضمیمه خاک روسیه شود و این کار را هم انجام دادند. غربیها این موضوع را تحمل نمیکردند، تلاش نمودند تا از طریق همه اهرمهای خود فشارهایی را به روسیه وارد کنند که از آنها تحریمهایی که از طرف یکی و آمریکا علیه روسیه بود و دیگر اعمال فشار از طریق مردم به این کشور است. .مچنین رغ در بلاروس از مخالفان آقای لوکاشنکو (رئیس‌جمهور بلاروس)

بهشتی پور در ادامه به برنامه ریزی روسیه برای برگزاری یک رزمایش مشترک با بلاروس اشاره کرد و اظهار کرد: اینگونه نیست که فقط روسها اقدام به برگزاری رزمایش نظامی کنند، بلکه غربیها نیز تا کنون رزمایشهایی را با مردم رزمایش انجام داده اند و همه کشورهای حق دارند با آنها. برگزاری رزمایش های مختلف، آماده سازی خود را به طرف مقابل خود نشان دهند.

خاطر نشان کرد : . . . . . پیشبینی من این است که روسیه دست به چنین کاری خطرناکی نمیزند، چون روسیه الان در شرایطی از نظر اقتصادی قرار ندارد و وضعیت مناسبی ندارد که بخواهد با متحد قبلی خود یعنی ایجاد کند ایجاد کند. در واقع وارد شدن به مردم برای روس‌ها ساده است، ولی خارج از آن یک باتلاق برای روسیه ایجاد می‌کند. همچنین غربی‌ها نیز به صراحت اعلام کردند که حاضر به درگیری نظامی با روسیه به دلیل مخالفت‌ها، اما‌ها علیه‌ها هستند.

این کارشناس مسائل روسیه همچنین به مقایسه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و این تحریم‌ها علیه روسیه توسط غرب پرداخت و اظهار کرد: تحریم‌هایی که اخیراً توسط غرب بر روسیه اعمال می‌شود، با این وجود نسبت به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال می‌شود، محدود می‌شود. است، اما به این دلیل است که اقتصاد روسیه بر خلاف ما که پیوندی با اقتصاد غرب دارد، پیوندهای بسیاری با غرب دارد، فشارهای زیادی را متحمل شده است و این تحریم ها می توانند برای روسیه فلج کننده باشند.

بهشتی پور در ادامه طرح تئوری استفاده از روسیه از کارت ایران در مناقشه که از برخی از مطرح‌ها مشخص می‌شود، مشخص می‌کند: استفاده از کارت ایران روسیه در مسائل مختلف معنایی دارد که ایران از روسیه حرف شنوی داشته باشد و ایران در برابر خواسته‌ها باشد. اکشن کشور، یوید «»م» که امروز اینگونه نیست. ایران هیچ گاه در مورد مخالفت روسیه را تایید کرد و کریمه را به رسمیت نشناخته، اما مخالفتی نیز نخواهد داشت، زیرا ضرورت وجود در شرایطی که با روسیه هم درگیر است، وجود ندارد.

. . . . . گرچه از ماجرای هواپیمای اوکراینی، این روابط شکای مشکلاتی بعد از وقوع، اما این موضوع به شنش روسیه با جمعیت ندا می رسد.

این کارشناس مسائل روسیه با تاکید بر اینکه ایران تابعیتی از روسیه تا روسیه بخواهد از کارت ایران استفاده کند و در برجام امتیازاتی به غرب داده شود، گفت: در سال 2014 که در روابط روسیه با غرب بر سر ماجرای کریمه تنش شده بود، برخی میگفتند روسها در سوریه خواهند آمد و سوریه را به غرب میفروشند تا به کوتاهی آن، آنها را به دست بیاورند; در حالی که دیدیم همچنین چیزی رخ نداد و غم غرب از کوتاه نیامد و م روسیه از مدیترانه به دست نکشید و

بهشتی پور در پایان با بیان اینکه بنابراین تئوری روسیه با کارت ایران در ماجرای قانونی به دلیل عدم وجود تابعیت ایران از روسیه و همچنین دانش این موضوع از سوی غرب است که روسیه نمی تواند پیشنهاد ایران را بدهد، منتفی است». بین‌فعال همراهی روسیه و چین با ما در برجام به نفع ایران است و اگر کشور را به سمت غرب هل می‌دهد از این منظر که مخالف خود را تقویت کند، به ضرر خودمان است، اما این موضوع به هیچ وجه به معنای این نیست که غرب از کوتاه بیاید.

[ad_2]

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.

تماس با ما