رودوم روند نزولی دلار در بازار؟

[ad_1]

.رارو– تمت دلار به کمترین سطح خود از ابتدای ماه رسیده است و امروز چهارشنبه سیزدهم بهمن شانس زیادی برای گران شدن ندارد. روز گذشته ارزش این اسکناس در بازار آزاد به ۲۷ رار و ۸۰۰ مومان کاهش پیدا کرد و بعد از دو هفته از مرز ۲۸ هزار تومان گرفت. همزمان با این اتفاق ارزهای عمده دلار را در جریان خرید و فروش پشتخطی دیروز، با رقم های پایین تر رد و بدل کردند تا احتمال تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار ارز برای امروز وجود داشته باشد. نرخ دلار طی دو روز ب قا قدمهای کوچک در مسیر کاهش حرکت کرده و در مجموع با افت 320 تومانی از کانال 800 تومان عقب ر.

تمت دلار در بازار آزاد

به گزارش فرارو، تمت دلار در بازار آزاد نن دوازدهم رای دومین روز متوالی ارزان شد. سک ناس آمریکایی که روز دوشنبه ک انال ۲۷ رار تومان سقوط کرد و ۲۷ رار و تومان فروخته شد، دیروز دوشنبه فت مو آنال ر. کمترین نرخ لحظه های روز گذشته دلار 27 هزار و 750 تومان بود ولی نهایتا آخرین خرید و فروش دیروز با همان رقم 27 هزار و 800 تومان بود که درمقایسه با سایر روزهای بهمن امسال کمترین قیمت این اسکناس در بازار آزاد میشد.

. . . . . ارزش لیر ترکیه هم ۲۰ مومان کاهش پیدا کرد و به دو هزار و ۶۵ مومان رسید اما یورو ۲۰ تومان گران و ۳۱ار و مومان قیمت خورد. دیروز در بازار طلا نیز رفتار سکه امامی با دلار متفاوت بود و مظنه این قطعه ب فزا افزایش ۱۰ رار تومانی به ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار است.

قیر قیمت دلار در بازار آزاد

تمت روز دوشنبه

تمت روز سه شنبه

۲۷ وار و ۹۵۰ مومان

۲۷ وار و ۸۰۰ مومان

۱۵۰ مومان کاهش

تمت ملی دلار در صرافی

تمت دلار در صرافی ملی سه‌شنبه دوازدهم بعد از سه روز به کانال ۲۵ هزار تومان رسید. نوسان محدود و ۹۰ مومانی روز گذشته اسکناس آمریکایی در صرافی‌های منتخب منجر به تغییر کانال شد و آخرین نرخ دولتی این اسکناس به ۲۵ار و

دلار دولتی روز ننبه دهم بهمن با رقم ۲۴ رار و ت مومان به‌کار خود پایان داد. دوشنبه ها همین رقم خرید و رفو شد و دیروز ۲۵ رار و مومان قیمت خورد. افزایش قیمت 90 تومانی دلار دولتی هزمان با افت 150 تومانی این اسکناس در بازار آزاد اتفاق افتاد. .این میزان اختلاف نرخ دلار در بازار و رافی ملی به حدود دو هزار و 800 مومان رسید.

قیر قیمت دلار در صرافی ملی

تمت روز دوشنبه

تمت روز سه شنبه

۲۴ وار و ۹۳۱ مومان

۲۵ وار و ۲۱ مومان

۹۰ مومان افزایش

تمت دلار در پشت‌خطی

دلار در پشت‌خطی سه‌به ۱۲ نمن روند مشابهی با بازار آزاد داشت. دیروز قیمت دلار در بازار 150 تومان کاهش یافت و در قیمت همده هم شاهد افت نرخ 150 مومانی این اسکناس بودیم. ساعت ۱۱ روز گذشته دلار فردایی ۲۷ رار و ۹۳۰ مومان ارزش داشت و این رقم تا پایان از آخرین نرخ دلار یعای بود. ۲۷ وار و ۸۰۰ مومان پایین تر رفت. . . . . .

قیر قیمت دلار در پشت‌خطی

عروع معامله

کف قیمت

سقف قیمت

نوسان

۲۷ وار و ۹۳۰ مومان

۲۷ وار و ۷۰۰ مومان

۲۷ وار و ۹۴۰ مومان

۲۴۰ مومان

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما