روزنامه جمهوری اسلامی: نظام در برابر مخالفان مجلس برجام بایستد

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از ویژگی‌های حکمرانی اینست که رومرانان با واقعیت‌هائی آشنا می‌شوند که قبا قبل از رسیدن به تدرت و مسئول. نويي ميتوواند به ررامرانن براي بختيان صحرا

تازه‌ترین اظهارنظرکننده ارشد برجامی کشورمان درباره مذاکرات وست که گفته است: در این مذاکره، رر یطرای توا «

اصطلاح «برد – برد» همانست که وقتی دولت گذشته آن را در دفاع از برجام بکار میبردند، مخالفان برجام، یعنی همین حضراتی که حالا برای احیاء برجام کمر همت بسته اند، بکار بردن چنین تعبیری را از محرمات میدانستند و هرکس آن را به زبان می آورند. می‌آورد از نظر آن‌ها خائن بود.

به یاد داشته باشید که خود عامل اصلی کشور کنونی، برجام را یک «کاریکاتور» میدانست و همفکران او تعابیری از قبیله «مرده» و «پیکر بیجان» و «چیزی که باید آن آتش زد» را درباره برجام بکار میبردند و از آنها. در مجلس دهم، نماد برجام را جلوی دوربین رسانه ملی به آتش کشیدند و تلویزیون هم صحنه به آتش کشیده شدن برجام در صحن م.

جاختن مجموعه تلویزیونی گاندو علیه کسانی که برجام را به رمر رسانده بودند نیز از ابداعات همین نحله بودند. هالا همین حضرات از اینکه در مذاکرات برجامی به مرحله‌ای رسیده‌اند که شرایط برای توافق بُرد – بُرد آماده است.

این، یعنی وقتی به حکمرانی میرسی متوجه میشوی که قبلاً از آن بیخبر بود و یا قبلاً با عینکی به آن نگاه میکردی که خود میپسندیدی و حالا که روزگار عینک دیگری را به تو تحمیل کرده، ناچار هستی آن را جور دیگری ببینی.

دیگر این واقعه اینست که عده‌ای از رمرانان معتقدند هرچه دارند یکی از یکی از مشکلات قدرت همین باشد که صاحبان آن، خود را فک ر ن ن تصمم م ر فتار.

ماجرای بحث عیم عیناً به همین سرنوشت مبتلا شد. مواردی که میگفتند با قاتلان سردار شهید قاسم سلیمانی خیانت به کشور ملت و انقلاب است، حالا نهتنها با همان قاتلان مانع میشوند، بلکه تصمیم مستقیم با آنها هم هستند و حتی میتوانند آنها را آزاد کنند. فقوافق و رفع تحریم‌ها هرچه زودتر می‌شوند.

تصوری که این‌ها را به عنوان ایراد و اشکال دولتمردان فعلی آدآور می‌شویم. بهیچوجه اینطور نیست. ستدفمان اینست که بگوئیم فهمیده‌ها یکی از نتایج حاصل از آدم‌ها به رمرانی است. هدف دیگر این است که دولتمردان ما را به این نتیجه رسیده است که برجام به عنوان یک تصمیم جمعی نظام در زمان و با توجه به شرایط زمانی، می تواند قبولی داشته باشد و کسانی را که برای تعطیل کردن آن با ترامپ همراهی کنند. کردند ضربه بزرگی به ملی زدند.

از این مجموعه نکات، باید نتیجه مهمتری بگیریم که هوشیاری در برابر وسوسه کسانی است که هنوز هم با برجام و حتی با مذاکره برجامی دولت سیزدهم مخالفت کنند و خارج شوند از برجام را شعار خود بدهند. این افراد یا نمی‌دانند خروج از برجام باعث می‌شود به صورت خودکار تمام قطعنامه‌های قبلی علیه ایران فعال و یا میدانند و برایشان مهم نیست که کشور و ملت در معرض خطر بزرگی قرار گیرند.

نکته قابل تأمل این است که این افراد با این که خود را در گذشته دستی در کنگره‌های وجود داشته باشند، می‌کنند ایران می‌توانند برای فعال شدن مجدد قطعنامه‌ها علیه ایران به حق وتوی چین و روسیه امید داشته باشند!

در حالی که در این حالت، هیچ حق دولتی و تو نیست و کسی نمی‌تواند مانع فعال شدن قطعنامه‌ها علیه ایران شود. ی هن ومه خوشبینی به نن و روسیه که جیب‌های گشادشان را از تحریم ما پرده کرده‌اند نیز از عجایب روزگار ماست.

سئ ل ش م ج ج ج ج ج ج ن ایست یست یست یست..یست یست……………… افن افراد، یا این وسوسه‌ها اگر موفق به خواسته‌های خود شوند، مانع رفع تحریم‌ها خواهند شد و کشور را به دردسر می‌اندازد. دلت سیزدهم راه درست رای رفع تحریم‌ها انتخاب کرده و در پیمودن این راه باید به این وسوسه‌های خطرناک بی‌اعتنا باشد.

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما