روش‌هایی برای درمان دردهای کمر و گردن

[ad_1]

زمانی که روغن‌های گیاهی نیز برای درد کمر و گردن جوابگو مشکل است. روش‌هایی برای درد این مناطق دارند. باید برای شما هم پیش همده باشید که به صیهوسیه دوستان، یامیل و یا همسایگان روغن‌های گیاهی را برای نن برخی از دردهاان.

اگر درد گردن و یا پشت اما مزمن باشد، شاید به شکلی نامیدانه به دنبال هر کاری باشید تا بتوانید از دردتان ر.

یمانی که روغنهای گیاهی قادر دردهای شما را کم کرده و یا درمان نند، باید چه رار کرد؟ دکتر گِرِگ کندی (Greg Condie) در این موارد، شماره دیگری از روش‌های خانگی را برای این موارد توصیه می‌کند.

در این جا از کار‌هایی را می‌توان برای کاهش درد، یا انجام داد.

۱- ایتالیا بیشتر

پوشیده نیست که ورزش می‌تواند به هشاهش کمک کند. اما ن چه را که ممکن است ندانید، این است که معمولاً برای دردهای مزمن مفید است.

اسئن نیز به خن خاطر است که حتی یک دقیقه ورزش نیز به طور کلی، وضعیت سلامتی شما را تقویت می‌کند. لاینر اساس اعلام پایگاه «Healthline»، ورزش می‌توان به هشاهش افزایش، افزایش پویایی و کاهش کلی دردهایتان منجر شود.

بته یاید گفته می شود که ورزش به شکل طبیعی، باعث ایجاد درد می شود. اگر به دنبال ورزش بیشتر به سبک ننگیگی خود هستید، بهتر است از یک قدم زدن ساده روزانه در بیرون از خانه به مدت ۲۰ الی

۲- یوگا تمرین کنید

ایده در ابتدا فکر نند تمرین یوگا صرفا برای سرگرمی ا اما باید به شما بگویم این درست نیست. در حقیقت ورزش یوگا در درمان دردهای کمر و درمان است. اعلام دانشکده پزشکی راروارد، شرکت در یک کلاس هفتگی یوگا، بیش از حد از مراقبت‌های استاندارد افزایش پویایی در پزشکی می‌شود که دا

۳- ورزشهای کششی

. . . . . انجام یک ورزش کششی روزانه می‌تواند به کاهش دردهای گردن و کمک کند.

. . . . . طنها را به روشی مناسب برای کشش می‌دهید. در صورت تصمیم گیری با یک متخصص، می توان در این زمینه بیشتر راهنمایی کرد. سعی کنید ینید هر روز ۱۰ الی ۲۰ دقیقه حرکات، و سپس کل کردن مسابقات را انجام دهید.

۴- آگن آگاهی

. . . . . ممکن است آرزو کنید که‌ای کاش زندگیتان را دیگری بود و یا به حرف‌های دیگران فکر کنید.

علم تمرینی برای آگاهی از زمان «ال» و «حضور در لحظه» است. یدون این که قضاوت کنیم و بدون چرخ زدن در گذشته ما موکول کنیم به ننه.

روشی برای شناخت و توجه روی، حس کردن تک تک اجزای بدن در یک راستا و به رور پیوسته. علم ما مدیتیشن دست یافتنی می شود. . . . . .

در حالی که ممکن است فکر نکند دردهای کمر و گردن شما تنها یک بیماری جسمانی است، باید به شما بگویید چنین نیست. نه تنها استرس از عوامل در درد است. که ممکن است خود باعث ایجاد استرس شود و یک خهرخه معیوب را ایجاد کند.

.رای همین هر روزه سعی کنید تا “آگن آگاهی” و “مدیتیشن” را تمرین کنید. در یک امام گرم سعی کنید بدنتان را آرام کرده و در حالی که اگر به راحتی نمی‌توانید ذهن خود را خالی کنید، نا امید نشوید. چهرچه بیشتر ذهن خود را به ما مدیتیشن تمرین دهید، می‌توانید از نتایج نن بگیرید.

۵- به متخصص مراجعه کنید

درد کمر و گردن می‌تواند یک بیماری ناتوان و تضعیف ننده بدن باشد. بنابراین در صورتی که تا این توصیه‌ها ممکن است آن را ننید، باید پیش یک متخصص یروید و با وی مشورت کنید.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما