روش پرداخت سود سهام عدالت چه می‌دانیم؟

[ad_1]

نزدیک شدن به پایان سال از زمزمه‌های پرداخت سهام عدالت سال ۱۳۹۹ نیز به گوش می‌رسد. سودی که طبق گفته مشخص حتما تا پایان سال پرداخت خواهد شد و میزان آن نیز نن ۵۵۰ ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.

. . . . . در واقع 98 درصد سود مام عدالت س، دو مرحله به باب مشمولان واریز می شود و دو درصد آن را می دهد که از برخی شرکت ها می آید.

در هر حال ننی پیش پرداخت سود ۶۰۰ رار تومانی عدالت سهام وی اعلام کرد سود سال 1399 سهام عدالت شرکت های غیر بورسی حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان و سود شرکت های بورسی حدود 29 هزار و 200 میلیارد تومان است که جمعا حدود 31 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال افزایش یافته است. یر این اساس به رور متوسط ​​به شر مشمول ۶۰۰ رار تومان تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.

بته نمی توانم این موضوع را نادیده بگیرم که در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش چشم گیری داشته باشد. چرا که سهام عدالت برای مشمولی که سهام عدالت یک میلیون تومانی داشت 371 هزار تومان، برای مشمولی که سهام عدالت 532 هزار تومان داشت، 197 هزار تومان، برای مشمولی که سهام عدالت 492 هزار تومان داشت، 182 هزار تومان و برای مشمولی که سود داشت. ۴۵۲ رار تومانی نیز ۱۶۸ رار تومان بود.

. . . . . در آن راستا نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز حدود ۵۵۰ هزار تومان سود ما تا اسفند به حساب سهامد. . . .. .

ی نووه پرداخت سود چه ص تورت خواهد بود هنوز مشخص نیست. . . . . .

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما