زا زدن دوز سوم واکسن ربطی به ورونا دارد؟

[ad_1]

شماری از کسانی که دوز سوم واکسن را تزریق کرده اند، در شبکه های اجتماعی عنوان می کنند که بعد از تزریق دوز سوم واکسن و به دلیل آن چه برخی از طوفان ها در بدن می نامند، به امیکرون مبتلا شده اند. اما آیا این ادعا درست است و پشتوانه علمی دارد؟

. . . . .

. . . . . علاوه بر این، این روزها برخی از باورهای غلط و خطرناک درباره گزارشی امیکرون در شبکه های اجتماعی و گاهی اوقات گفتگوهای مردمی مطرح می شود که هیچ علمی نمی تواند به گمی مردم نیز تبدیل شود. اشتباهات غلط و رایج مانند «امیکرون یک سرمایگی ساده است، بعد از تزریق واکسن به هیچ عنوان ویروس ناقل نیستیم و هرگز به برخی از بیماری ها نخواهیم می شود، مبتلایان به ویروس ها بعد از تزریق دوز سوم واکسن رو به افزایش است و … »به قدری در فضای مجازی زیاد شده است که با وجود سر پشت گذاشتن پنج پیک بیماری این بارها در حوزه سلامت آژیر خطر« اینفودمی »(انبوه اطلاعات درست و نادرستی است که منبع موثق را پیدا کنید و مطمئن شوید که می شود) را در کوتاه ششم اتفاق افتاد. به دا درآورده اند. این که اطلاعات غلط در فضای مجازی را فراگیر کند، به محتوای علمی را به سایه کشنده است. در این میان شماری از افرادی که دوز سوم واکسن را تزریق کرده اند، در شبکه های اجتماعی عنوان می کنند که بعد از تزریق دوز سوم واکسن و به دلیل آن چه برخی از طوفان ها در بدن می نامند، به امیکرون می شوند. اما آیا این ادعا درست است و پشتوانه علمی دارد؟ پاسخ به این سوال را دکتر نرودگری، رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان نظام پزشکی رور، ی «ایران» تشریح می‌کند:

این جمله که «از تزریق دوز ووم واکسن به اُمیکرون مبتلا می‌شویم» هیچ برخی از واکسنهایی که به دوز سوم تزریق می شوند همان واکسنی هستند که در دوز اول و دوم تزریق می شوند. اتفاقی که می‌افتد چیست؟ همان طور که از واکسنها انتظار میرود و شواهد علمی نیز نشان میدهد، واکسنها از شدت بیماری و مرگومیر جلوگیری میکنند نتیجتا اگر به میزان اثر بخشی واکسنها و کارآییزم بالینیشان رجوع کنیم هیچ واکسنی صد درصد از بیماری جلوگیری نمیکند و اثر بخشیشان نزدیک به 50 تا است. 95 درصد ثبت شده است. . . . . .

یکی از خصوصیات اصلی سوش اُمیکرون با قابلیت اطمینان واکسن گریزی آن از ایمنی سیستمی است که از سوش‌های ویروس‌های قبلی بیشتر است. . . . . . به عبارتی اگر در سویه‌های قبلی، دلیل ابتلا به این بیماری یا تزریق واکسن در برابر عامل بیماریزا ایمن باشد، در سویه‌های امیکرون گزارش می‌شود که افراد حتی با فاصله یک ماه ممکن است به آن حمله کنند. . . . . گرچه که اُمیکرون شش برابر قوی‌تر از دلتا در جامعه پخش می‌شود و به اندازه دلتا در سیستم فسینق فوقانی می‌تواند کر،ر،ر باشد. . . . . . . . . . . . . . . علت افزایش مرگ و میر در پیک فعلی سرعت بالای بیماری است یعنی زمانی که قدر مطلق تعداد افراد مبتلا در جامعه بالا میرود به دلیل آن است که سیستم بهداشت و درمان مختل می شود افزایش می یابد.

ی‌کرار می‌کنم که بگوییم افزایش تعداد ربطی به دوز سوم دارد، اصلاً این گونه نیست. کهلکه موضوع اصلی سویه ویروس است. ز فیرفی درصد واکسیناسیون در جهان و در ایران بالا رفته و به رور ارزش در کشور ما بیش از حد ستنابراین درصد مبتلایان به یهویه اُمیکرون در افرادی که قبلاً واکسن زده اند، نسبت به افراد واکسینه شده اند. به عبارتی وقتی از یک رقم بزرگتری (افراد واکسینه شده) می شود، ظاهر امر می دهد تعداد تختی در افرادی که هر سه دوز واکسن را نسبت به افراد واکسینه کرده اند یا با دوز واکسن بیشتر است. علت این است که عیتم بیشتر واکسینه شده و قدر مطلق اعداد بستری این افراد در بیمارستان نیز بیشتر خواهند بود، امر دم د د

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما