سنان سالمندی که رار خانه را انجام می‌دهند قلب سالم تری دارند

[ad_1]

-رارو- تات نشان می‌دهند زنان مسنی که مرتباً کار شست و وو و تمیز کردن خانه شان به رمراه پختن غذا را انجام می‌دهند قلسبت سایت‌ترین.

. . . . . این پژوهش می‌دهد فعالیت‌هایی که مامل ظرفشویی، و باغبانی هستند به حفظ تناسب عملکرد قلب کمک می‌کنند. در این ررسی پژوهشگران دانشگاه یفالیفرنیا بر روی ۵۵۰۰ نن ندازه گیری تاثیر فعالیت های سبک روزانه را بر عهده داشتند. شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها به مدت یک هفته از ابزارهای ردیابی حرکت استفاده می‌کنند.

نتایج نشان داد در ننی که دست کم چهار ساعت حرکات روزمره را انجام می‌دهند

حرکات ننگی روزمره به فعالیتهای معمولی ساده و معمولی از جمله پخت، پز، نناام کارهای خانه، غباغبانی و حتی دوش گرفتن.

. . . . .

این در حالی است که آخرین نتایج آن در مجله انجمن قلب آمریکا منتشر شده است که نشان می دهد که فعالیت های کمتری از ورزش منظم نیز می تواند به زنان کمک کند سالم تر بمانند و به طور معمول بالقوه عمر طولانی تر داشته باشند.

. . . . .

. . . . .

فعالیت بدنی تقریباً از بین ۶۳ن ۶۳ ۹۷ و ۹۷ هاله را که در مطالعه بیماری قلبی نداشتند نرازه گیری کردند.

کترکت نندگان در فاصله ماههای مه 2012 آوریل 2014 میلادی به مدت هفت روز شتاب سنج می‌پوشند تا اندازه‌گیری شود که چه نوع و چه چیزی باشد.

پژوهشگران سپس این رنان را یایان فوریه ۲۰۲۰ مورد نظارت قرار دادند که آیا آن زمان تشخیص داده شد ۶۱۶د ۶۱۶ن بتر ق بیم ر. . . .. . با تجزیه و تحلیل و تحلیل داده ها، زنانی که دست کم چهار ساعت حرکت و فعالیت روزمره را در مقایسه با زنانی انجام می دهند، کمتر از دو ساعت در روز فعالیت روزانه انجام می شود، 62 درصد کمتر در معرض خطر ناشی از بیماری بیماری قلبی قرار دارند. .

زنانی که بیشتر از این مدت زمان فعالیت روزانه را انجام داده اند به طور 3 درصد کمتر در 43 درصد کمتر در معرض خطر قرار گرفته اند. متر در معرض خطر سکته دوندند. . . . . .

دکتر استی او نگوین که این پژوهش را انجام داد می‌گوید: این مطالعه نشان می‌دهد که همه حرکات برای ابتلا به بیماری خطرناک هستند».

گذراندن زمان بیشتر در زندگی روزمره که شامل انواع فعالیت‌هایی است که همه ما در حالی که روی صندلی ننشسته و با پاهای خود انجام می‌دهیم باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی می‌شود. این پژوهش اشاره می‌کند که افراد مسن را به انجام فعالیت‌های بدنی سبک‌تر می‌رسانند تا از سلامتی آنها برخوردار شوند. دریافت فواید روزانه و افزودن به گزارش های فعالیت بدنی ممکن است

ADماری سیرنر (CAD) خونی را مسدود می‌کند و می‌تواند به آنژین صدری، سکته مغزی یا کارکرد قلبی تبدیل شود. یماری سیرنر زمانی رخ می دهد که رگهای خونی اصلی که دستگاه و مواد مغذی قلب را تامین می کند باعث آسیب نمی شود. وضعیت وضعیت به دلیل پلاک و رخ می دهد.

زمانی که پلاک ایجاد می‌شود شریان‌ها را تنگ‌تر ساخته و جریان خون به بلب را کاهش می‌دهد. قروق کرونر قلب وظیفه ارتقاء و خون رسانی به بلب را برعهده دارند. یاجا ایجاد پلاک در دیواره این رگ‌ها عمل خون‌سازی با مشکل می‌شود.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما