سه اناریو اقتصاد ایران بعد از پایان گفتگوهای وین

[ad_1]

.رارو– این روزها تعیین احیای برجام به روزهای پایانی خود می رسد و به زودی تکلیف توافق می شود مشخص شود، هر نتیجه ای در این رابطه به دست آید، تأثیر مستقیمی بر روی اقتصاد ایران و همچنین معیشت مردم خواهد داشت.

به گزارش فرارو، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران امروز مشکلات زیادی دست و ننجه نرم می‌کند، .رارو گفت: برخی که برخی معتقدند با ورود ارزهای بلوک شده ایران در مانند عراق و اقتصاد کره جنوبی ایران می تواند رشد کند 8 درصدی را برای چند سال به ثبت باید مطمئن به اعتقاد این تنها کافی نیست، بلکه باید مورد دیگری انجام شود تا بشود. به آینده اقتصاد امیدوار بود.

وی افزود: برخی از پیش بینی ها حاکی از آن است که با احیای برجام رقمی در حدود 400 میلیارد دلار به کشور وارد شود، اما این عدد تنها نمی تواند وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی را برای مدتی بسازد وگر نه نمی توانم امیدوار بود که اقتصاد در مسیر بهبودمدت باشد. حرکت کننده، طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران با هیچ تحریمی روبرو نشده است، اما به عنوان موقعیت در سالهای مختلف بین این حد خراب است، مانند آنچه امروز در حال رخ دادن است، نبوده، بنابراین اشکال را باید در جای دیگر جستجو کرد.

افقه با توجه به این که عدهای فکر می کنند تنها با پول و سرمایه می توانند اقتصاد را نجات دهند، گفت: به هیچ عنوان چنین تفکری درست نیست، زیرا اگر قرار بود با سرمایه ایران درست شود در سال 94 و 95 که ایران پذیرای سرمایه های اقتصادی حاصل شود. از انعقاد برجام بود باید میتوانست خود را نجات دهد، اما بعد از آن مشاهده کنید که چه اتفاقی رخ داد، درحالحاضر بزرگترین مشکل اقتصاد ایران سیاستگذاری حاکم بر کشور نظام حکمرانی اقتصادی است.

سه اناریو اقتصاد ایران بعد از پایان گفتگوهای ویناقتصاد کشور بعد از بررسی برجام به کدام سو خواهد رفت؟
سیدکمال سیدعلی کارشناس مسائل اقتصادی در بو با فرارو با اشاره به اینکه سه سناریو در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران بعد از گفتگوی وین می توان متصور بود، گفت: در اولین سناریو که بهترین حالت ممکن نیز قلمداد می شود، شکل گیری یک توافق پایدار و جامع مدنظر است که در قبال آن مشکلات ما با آمریکا و غرب است. در بلندمدت حل خواهد شد و سرمایه گذاری در ایران به دلیل عادی شدن شرایط کشور و همچنین تغییر سیاستخارجی ایران از بین میرود، در این شرایط سرمایه گذاران خارجی می توانند در ایران حضور پیدا کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی پروژه‌های زیر ساختی می‌توانند اجرا شوند که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما درکنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام اصلاحات اقتصادی و به نوعی اصلاحات ساختاری مهم است، در چنین تصوری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه‌های توسعه‌ای است. کشور آمده است می‌توان عملی کرد.

سیدعلی اظهار داشت: آزادسازی اقتصادی از جهات مختلف از جمله لغو قیمت های دولتی، مقررات زدایی خصوصی سازی واقعی و غیر اقتصادی دولت در تمام قوانین اصلاحات اقتصادی باید انجام شود، از سویی در چنین شرایطی بسیار مثبت ایجاد شود. همچنین به افزایش سرمایه اجتماعی کشور می‌شود و کشور را از همه لحاظ با بهبود مواجه خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: با توجه به منابع نفتی، از جمله منابع نفت و گاز می توان گاز به اروپا را فراهم کرد و زمینه را در ترانزیت و حمل و نقل و نقل و انتقال نیز بسیار بهتر انجام داد، از سوی دیگر با افزایش غیرنفتی، افزایش یافت. همچنین زمینه برای رشد اقتصادی بالا ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دومین سناریو در قبال این وضعیت، یک توافق موقت 2، 3 ساله است، نظران کرد: اگر دو طرف به یک توافق موقت دست پیدا کنند، وضعیت کشور در حال حاضر بهتر خواهد بود، اما آن چیزی که مردم انتظار دارند. . . . .

سیدعلی بیان کرد: اما اینکه ما بخواهیم زیرساختی و پروژه های بلندمدت را کلید بزنیم، به هیچ عنوان چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد، زیرا سرمایه گذاران نیز در این حالت به دلیل شرایط موقتی بودن، پیش از آن نمی گذارند. همچنین رفع مشکل افای تی اف و روابط بانکی نیز پیش درآمد استفاده از این توافق موقت است، اما همچنان مشکلات اقتصادی بابرجا خواهد بود و ممکن است با تغییر دولت آمریکا به نفع جمهوری خواهان دوباره آمریکا از برجام خارج شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی سناریوی سوم را مرتبط با عدم توافق دانست و گفت: این شرایط همچنان فشار موجود با افزایش بیشتر ادامه خواهد یافت، از سوی دیگر قیمت ارز، تورم و قیمت تمامی مایحتاج عمومی مردم با افزایش بسیار بیشتر خواهد شد. کهراکه عدم توافق مساوی است با تشدید تحریم‌ها و ررر نرفتن ایران در لل هفتم نموور.

سیدعلی اذعان داشت: همچنین به دلیل شرایط دور زدن تحریم ها، امکاناتی در این زمینه در اختیار برخی قرار می گیرد که این موضوع مفاسد اقتصادی و رانتها را افزایش دهد، از نظر اقتصادی با شرایط بسیار دشواری مواجه می شود که ادامه آن خواهد بود. برای سالهای آینده مسائل سیاسی و اجتماعی خاص را می توان به دنبال داشت، بنابراین بهترین کار این است، با توجه به مذاکراتی که در جریان است، ایران با غرب به یک توافق جامع دست می دهد تا یک بار برای همیشه از میان باشد. برداشته شود.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاه
تماس با ما