علت دست دادن میدان مغناطیسی مریخ چیست؟

[ad_1]

یمانی تصور می‌شد، مریخ به قدری بود که سطح آن با آب اقیانوس پوشیده شده است. این تاریخچه آب در مریخ این احتمال افزایش می‌دهد که مریخ زمانی خاستگاه حیات بوده است.

. . . . .

. . . . دانشمندان دریافتند که وضعیت فلز مذابی که آنمان می‌رود در مریخ وجود داشته باشد، شاید باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی مختصر و سپس محو شود.

پیش از این معما در مورد مریخ حل می شود، اما یک سوال که به طور خاص ذهن پروفسور کی هیروس از دپارتمان علوم زمین و سیاره شناسی دانشگاه توکیو را به خود اختصاص داده است که باید یک میدان مغناطیسی در اطراف مریخ وجود داشته باشد با این وجود. آرا آنجا چنین چیزی وجود داشته و رر اینقدر کم بوده است؟

گ روحی به رهبری دانشجوی دکتری، شونپی یوکو در آزمایشگاه هیروس روش برای آزمایش

سروس گفت: «میدان مغناطیسی زمین توسط جریان‌های همرفتی عظیم و غیرقابل تصوری از فلزات مذاب در هسته‌ای نیست که می‌شود. تصور می‌شود که میدان‌های مغناطیسی در سیارات دیگر نیز به این ترتیب عمل می‌کنند.»

اگر چه ترکیب داخلی مریخ هنوز ناشناخته است، شواهد به دست آمده از شهاب سنگ ها نشان می دهد که S لاوه بر این، مطالعات لرزه‌ای کاوشگر اینسایت (InSight) این موارد از وجود عناصر سبک‌تر دیگر مانند هیدروژن است. . . . . .

محققان در آزمایش های خود از الماس، لیزر و یک مورد نادر استفاده کردند. نان نمونه‌های از آهن، گوگرد و هیدروژن (Fe-SH) .اختند. به گفته دانشمندان، زمانی هسته مریخ از این ماده ساخته شده بود.

قرار دادن نمونه ن دو الماس و رده‌نن در گرم‌سازی دماسازی و فشار هسته را شبیه‌سازی و تخمین نند. . . . . . هنان همچنین می تواند چگونه تغییر ترکیب نمونه را طی زن زمان ترسیم نند.

هیروس ببراز کرد: ابتدا Fe-SH همگن به دو مایع مختلف با سطحی از پیچیدگی می رسد که این گونه نیست، جدا شد. . . . . .

من مایع غنی از هیدروژن و گوگرد کم با چگالی کمتر از ذخایر مایع غنی از گوگرد و خالی در واقع این جریان‌ها یک میدان مغناطیسی برای حفظ ردروژن در جو اطراف مریخ ایجاد می‌کردند. آن امر به نوبه مود باعث شد آب به تورت وجود داشته باشد. یا این حال، قرار نبود ه یشگیمیشگی شاشد.

زمانی که این دو مایع به طور کامل از جم جدا شدند، دیگر جریانی برای ایجاد میدان مغناطیسی وجود نداشت. در آن رویداد باد خورشیدی ددوون موجود در و را بیرون د د و تجزیه رار آب و در نهایت تبخیر اقیانوس‌های مریخی د.

محققان اعلام کردند: همه این‌ها حدود ۴ میلیارد سال پیش رخ داده است.

فزروس افزود: «امیدواریم مطالعات لرزه‌ای بیشتر مریخ تأیید نمی‌کند که به درستی در لایه‌های مجزا قرار دارد همان طور که ننی می‌کند. اگر این طور باشد به ما کمک می کند تا داستان شکل گیری سیارات سنگی از جمله زمین را کامل کنیم و آنها را با هم مقایسه کنیم و شاید فکر کنید که زمین ممکن است روزی میدان مغناطیسی خود را نیز از دست بدهید، اما نگران نباشید، حداقل تا یک میلیارد سال این اتفاق نخواهد افتاد ».

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما