(عکس) کار یک آفتاب‌پرست فضایی توسط «هابل»

[ad_1]

تلسکوپی هابل تصویر باشکوهی از یک منطقه پر ستاره ثبت شده است.

ما شارش ایسنا، این تصویر تلسکوپ فضایی هابل ناسا یکی از سه مجموعه ابری آفتاب پرست (Chamaeleon Cloud Complex). قابل مشاهده در این تصویر ترکیبی هابل (Chamaeleon Cloud I) یا (Cha I) نام دارد و ابرهای تاریک و غبارآلودی را که در آن استارگان در حال شکل گیری هستند، سحابی های انعکاسی خیره کننده هایی هستند که از نور ستاره های جوان آبی درخشان میدرخشند و نقاطی دارند. درخشانی Her ا نام اجرام “بربیگ-هارو” (Herbig-Haro) می‌شود را نشان می‌دهد.

شکار یک آفتاب‌پرست فضایی توسط «بابل»

اجرام هربیگ هارو، ههه‌ها و کمان‌های درخشانی ابر سفید -نارنجی در پایین تصویر میزبان یکی از این پیش ستاره‌ها در مرکز خود است. یای درخشان سفید دارای گاز داغ ن در جریان‌های باریکی از قطب‌های پیش هاره به رانده می‌شوند و رم هربیگ-هارو HH ۹۰۹ا را ا

تواره‌ها (Protostars) اجسامی زا وزن زیاد در سحابی‌ها نمی‌دهند که به دادل هیدرواستاتیکی نرسیده‌اند و به یجریج با طی دردن مسیر هایاشی منقبض و

Iabel Cha I را به ونوان بخشی از جستجویش برای کاوش کوتوله‌های قهوه‌ای بسیار کم نور و کم جرم بررسی کرد. یارگان در اندازه‌های بین یک هاره ربز و یک هاره کوچک ابل در کاوش خود موفق ش نناسایی ۶ توتوله قهوه‌ای جم جرم شد که این امر به اختراع کمک می‌کند تا این اجرام را بهتر کند.

ی تصویر ی ی ی ی ی ی ۳۱۵ “بابل” پروژه مشترک ناسا و آژانس فضایی اروپا و کانادا است و بیش از سه دهه به رصد فضای پرداخته است. این تلسکوپ بیش از 1.5 میلیون رصد انجام شده و از 11 رار مقاله علمی تحقیقاتی ننتشر شده است. . . . . . ت سک سک یگ یگ یگ یگ ی ی ی ی ی ی…… “بابل” یکی از بزرگترین و پرکاربردترین تلسکوپی ها به شماره می‌آید.

۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، ناسا تلسکوپ پدرتمند دیگری موسوم به «زمز وب» را که مجموعه ای به عنوان جانشین «هابل» است. «و» غ ب و و و و و و و و و و شی شی «» «»… ی. ی ی ی ی ی ی ی ی. نمی‌توان گفت «وب» جایگزین «هابل» خواهد شد، چرا که «بابل» همچنان در حال رصد کیهان است.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما