قیمت دلار امروز پنجشنبه ۷ نمن ۱۴۰۰

[ad_1]

.رارو– تمت دلار در بازار آزاد احتمالا امروز بهم بهمن ۱۴۰۰ رفت‌وبرگشت‌های محدودی داشت. روز گذشته ارزش اسکناس آمریکایی به کف ۲۸ رار تومان رسید و در کانال فردایی ۲۷ هزار و ۹ مومان خرید و فروش شد. ی‌نظر می‌رسد روندی که تقریباً از روز ۲۰ دی امسال در بازار ارز ایران حاکم است، امروز هم ادامه خواهد داشت. نرخ دلار در این مدت بین دو عدد 28 هزار و 200 تومان تا 27 هزار و 500 تومان کم و زیاد شده است و برخی از فعالان بازار آرزو می کنند این روزهای اسکناس آمریکایی را متاثر از طولانی شدن روند هشتمین دور از مذاکرات احیای برجامند.

تمت دلار در بازار آزاد

تمت دلار در بازار آزاد چهارشنبه ششم بهمن دو روند متفاوت را پشت سر گذاشت. رار عروع خرید و فروش دیروز ارزش اسکناس آمریکایی ابتدا از رقم ۲۸ رار و ۱۰۰ مومان به هز رار و ۲۰۰ مومان رسید به وا ۱۱ا ۱۱ا ۱۱ و رقمی که باید آن را بیشترین نرخ لحظه‌های دلار آزاد از روز ۱۸ دی در نظر بگیریم. یا این حال نیست مشتری اسکناس آمریکایی را به شینشینی تا کف کانال ۲۸ رار تومان باید کرد. درست که ساعت هشت شب یرین بازار رسمی با رقم ۲۸ هزار و ۵۰ مومان انجام شد. تاین ارزش دلار دیروز نسبت به بهنبه 50 مومان کاهش پیدا کرد. یورو نیز ت تومان ارزان و ۳۱ رار و ۴۸۰ مومان فروخته شد. . . . . . . . . . . ارزش سکه امامی دیروز به ۱۲ میلیون و ۳۵۰ رار تومان رسید و شاخص کل بورس تهران در ارتفاع یک میلیون و ۲۲۹ار و ۴۹۷ واحد قرار گرفت.

قیر قیمت دلار در بازار آزاد

تمت روز سه شنبه

تمت روز چهارشنبه

۲۸ وار و ۱۰۰ مومان

۲۸ وار و ۵۰ مومان

۵۰ مومان کاهش

تمت ملی دلار در صرافی

. . . . . بانک‌مرکزی ساعت ۱۰ و دیروز دلار دولتی را افزایش ۴۰ تومانی ۲۵ رار و مومان فروخت و این رقم تا پا عا ر بته این نوسان‌ها بین دو ۲۵دد ۲۵ رار و ت ۲۵ ۲۵ رار و ت مومان بود و رقم ۲۵ رار و تومان آخرین نوخ آریکا آمریکا. به این ترتیب باید اختلاف دلار آزاد و دولتی را در قیمت دیروز معادل دو هزار و ۹۳۰ مومان در نظر بگیریم که این رقم را نمی‌گیریم.

قیر قیمت دلار در صرافی ملی

تمت روز سه شنبه

تمت روز چهارشنبه

۲۵ وار و ۲۱۳ مومان

۲۵ وار و ۱۲۲ مومان

۹۱ مومان کاهش

تمت دلار در پشت‌خطی

. . . . . صبح دیروز همزمان با روند صعودی اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، ارزهای اصلی دلار فردایی را با رقم 28 هزار و 300 تومان خرید و فروش میکردند، اما این رقم ساعت 10 شب به 27 هزار و 950 تومان رسید. بالاترین قیمت دلار فردایی حدود ۲۸ و ۴۰۰ مومان بود و رقم ۲۷ هزار و ۹۵۰ مومان را باید کف تمت این اسکناس در هزار عمد. در بازار آزاد اسکناس آمریکایی دیجیتال 28 رار و ت مومان به کار خود پایان داد و دیشب دلار گران فردایی را 100 مومان به نظر می‌رسد رفت و برگشت‌ها و نوسان دلار حول مرز ۲۸ هزار تومان در جریان امروز هم ادامه خواهد داشت.

قیر قیمت دلار در پشت‌خطی

عروع معامله

کف قیمت

سقف قیمت

نوسان

۲۸ وار و ۳۰۰ مومان

۲۷ وار و ۹۵۰ مومان

۲۸ وار و ۳۸۰ مومان

۴۳۰ تومان

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما