قیمت سکه ایرانی امروز پنجشنبه 14 بهمن 1392

[ad_1]

میوه – امروز پنج شنبه 14 بهمن ماه 92 قیمت انواع سکه فارس با چهارشنبه گذشته یک گرم سکه ایرانی یک میلیون و 470 هزار تن معامله شد.

در ساعت 15 روز پنجشنبه 14 بهمن 1386، 18 میلیون قیراط طلا به یک میلیون و 210 هزار تن رسید و همچنین هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امام) نیز 12 میلیون تومان معامله شد. و 100000 تن در نیمه اول معاملات امروز 50000 تن بیشتر از حجم نهایی دیروز است. سکه طرح قدیم نیز نسبت به نیمه اول دیروز معاملات امروز 11 میلیون و 950 هزار تن و 50 هزار تن افزایش یافت.

قیمت هر گرم مانند دیروز است و به قیمت 33330000 به فروش می رسد. قیمت انواع سکه ایرانی با روز گذشته تفاوتی نداشت و هر ۲ گرم سکه ایرانی امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه دو میلیون و ۹۳۵ هزار تن فروخته شد.

قیمت سکه ایرانی

انواع سکه ایرانی قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 78 هزار گوجه فرنگی 78 هزار گوجه فرنگی 78 هزار گوجه فرنگی
0.100 151 هزار گوجه فرنگی 151 هزار گوجه فرنگی 151 هزار گوجه فرنگی
0.150 224 هزار گوجه فرنگی 224 هزار گوجه فرنگی 224 هزار گوجه فرنگی
0.200 297 هزار گوجه فرنگی 297 هزار گوجه فرنگی 297 هزار گوجه فرنگی
0.250 370 هزار گوجه فرنگی 370 هزار گوجه فرنگی 370 هزار گوجه فرنگی
0.300 446 هزار گوجه فرنگی 446 هزار گوجه فرنگی 446 هزار گوجه فرنگی
0.350 519 هزار گوجه فرنگی 519 هزار گوجه فرنگی 519 هزار گوجه فرنگی
0.400 592 هزار گوجه فرنگی 592 هزار گوجه فرنگی 592 هزار گوجه فرنگی
0.450 665 هزار گوجه فرنگی 665 هزار گوجه فرنگی 665 هزار گوجه فرنگی
0.500 738 هزار گوجه فرنگی 738 هزار گوجه فرنگی 738 هزار گوجه فرنگی
0.600 884 هزار گوجه فرنگی 884 هزار گوجه فرنگی 884 هزار گوجه فرنگی
0.700 یک میلیون و 30000 گوجه فرنگی یک میلیون و 30000 گوجه فرنگی یک میلیون و 30000 گوجه فرنگی
0.800 یک میلیون و 178 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 178 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 178 هزار گوجه فرنگی
0.900 یک میلیون و 324 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 324 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 324 هزار گوجه فرنگی
1000 یک میلیون و 470 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 470 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 470 هزار گوجه فرنگی
1100 یک میلیون و 616 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 616 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 616 هزار گوجه فرنگی
1200 یک میلیون و 767 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 767 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 767 هزار گوجه فرنگی
1300 یک میلیون و 913 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 913 هزار گوجه فرنگی یک میلیون و 913 هزار گوجه فرنگی
1400 دو میلیون و 59000 گوجه فرنگی دو میلیون و 59000 گوجه فرنگی دو میلیون و 59000 گوجه فرنگی
1500 دو میلیون و 205 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 205 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 205 هزار گوجه فرنگی
1600 دو میلیون و 351 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 351 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 351 هزار گوجه فرنگی
1700 دو میلیون و 497 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 497 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 497 هزار گوجه فرنگی
1800 دو میلیون و 643 هزار تن دو میلیون و 643 هزار تن دو میلیون و 643 هزار تن
1900 دو میلیون و 789 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 789 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 789 هزار گوجه فرنگی
2000 دو میلیون و 935 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 935 هزار گوجه فرنگی دو میلیون و 935 هزار گوجه فرنگی

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما