لبخند بورس در بهمن سرد

[ad_1]

ممن ماه با رشد ۴/۲ درصدی شاخص کل پایان یافت این روند صعودی همزمان با آن رقم خورد که سهامداران خرد تا حدودی از ماشه فروش برداشتند و با وجود اینکه شاهد افزایش محسوس تعداد واقعی در دادوستدهای روز شنبه نبودیم، اما خالص خرید این دسته از بازیگران بورسی برای دومین روز متوالی بود. رشد قیمت نفت جهانی و خوش‌بینی بورسی‌ها به ۵ مصوبه حمایت دولت ز

. . . . . در این روز شاخص کل ۴۱ / ۲‌درصد افزایش کرد و مجددا خود را به میانه ابرکانال ۲/۱ میلیون واحد رساند. بام زشا ارزش پایین‌تر نیز روز شنبه خود نشان داد که باعث افزایش ارتفاع داد شد. این روند پیشرفتی در حالی رقم خورد که سهامداران خرد تا حدودی دست از ماشه فروش برداشتند و با وجود افزایش محسوس تعداد افراد واقعی در دادوستدهای روز شنبه شکستیم اما خالص خرید این دسته از بازیگران بورسی برای دومین روز متوالی مثبت بود. رشد دل قیمت نفت جهانی در هفته گذشته و مدت طولانی افزایش خوشبینی بورسیها به شعارهای حمایت از دولت و 5 تصویب مصوبه معاون اول رئیس جمهور در حمایت از بازار سرمایه که در روزهای پایانی هفته خبرساز شد، از مهمترین عواملی که باعث دیروز دماسنج اصلی تالار شیشه شد. رشد روزانه یک دی‌ماه همراه می‌شود.

ایرنی کام سهامداران

روز گذشته شاخص کل بورس تهران بیشترین میزان رشد روزانه از یک دی‌‌‌ماه را تجربه کرد و با گذشت ۴۱ / ۲‌درصدی به محدوده یک‌میلیون و روز شنبه همه گروه‌های بورسی با رشد شاخص صنعت خود همراه شدند و قیمت 92 درصد از سهام دادوستد را نشان دادند. این سبزپوشی دلچسب و دسته جمعی در حالی که در سومین روز بهمنماه شاخص کل بورس تهران با عقب نشستی بیش از 20درصدی از سقف بعدی خود (شاخص یکمیلیون و 575 هزار واحدی در 6 شهریورماه) برای اولین بار در سالجاری وارد فاز خرسی شده و میزان افت شد. قیمتها از آن سقف، در 5 بهمنماه از 23درصد نیز فراتر رفت اما از روز گذشته پس از گفتوگوی زنده رئیسجمهور در صداوسیما و تصویب 5 مصوبه از سوی مخبر، معاون اول رئیسجمهور در حمایت از بازار سرمایه، روند تغییر کرد و اکنون دو روز متوالی. است که قیمت‌ها روند پیشرفتی به خود گرفته‌اند. . . . .

رفتار بازار در رر رفتار دولت

‌طمان‌طور که اشاره به نظر می‌رسد رشد ۲ روز کاری گذشته در بورس تهران، ناشی از افزایش خوشبینی به این همایت‌های دولتی است. صحبت از میزان تأثیرگذاری موضوع اینگونه حمایت ها از سهام در احیای آن ها در این گزارش نیست، چه بسا که به طور خاص در مورد حمایت از بازار و سهامداران آن را به مراتب بیان کرد اما به هر ذهنیتی که سهامداران از نقش دولت در تغییر روندهای بازار پرداختند. سهام (چه و چه نزول) دارند، باعث می شود که هر گفتار و هر خبری از سوی سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور، بر نحوه رفتار سهامداران بهویژه سرمایه گذاران کمتجربه اثر می گذارند و می توانند خرید و فروش این دسته از سرمایه گذاران را بدون توجیه بنیادی تغییر کنند. دهد. یاهد این ماجرای جابه‌جایی صف‌های فروش بیش از 300 میلیون تومانی را در اواسط خود نشان می‌دهد. جابهجایی محسوسی که نشان می دهد سهامداران بیش از مولفه های بنیادی و شرایط، چشم به گفته ها و سیاست گذاران دوخته اند و بر تصمیمات خود را تغییر می دهند، موضوعی که بالای سخنان و تصمیمات غیرکارشناسانه را نشان می دهد.

شاخص‌سازی بهمن‌ماهی

روز شنبه، فعالانی بودند که از شاخص‌سازی در آستانه نزدیک شدن به دهه فجر می‌گفتند. خیرخی معتقد بود همیشه با نزدیک شدن به ایام پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست گذار درصدد سبزکردن چهره عمومی بازار است. اهن مهم روز گذشته نیز میان فعالان تالار شیشه در گروه‌ها و کانال‌های اجتماعی شنیده می‌شود. اما آیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنگونه که مشخص است بورس تهران به دلیل ایرادات محاسباتی در تخمین شاخص کل، همیشه جایی که با رشد بخشی از بازار که با وجود تعداد کمتری اما به نسبت ارزش بازار بالا، نقش محسوسی در تعیین ارزش کل بازار سهام در اختیار دارند، شاخص کل رنگی سبز به خود می گیرند و در روزهای منفی نیز بالعکس. یا این حال همان‌طور که دیروز مشاهده شد، در کنار شاخص کل، نماگر هم‌زمان به نماینده‌های بم کوچکتر بازار بود. آمن نآ در کل بازار، رنگ سبز غلبه داشت و به برخی از تک‌سهم‌ها، همده نمادها و صنایع فعال بورسی با رشد قیمت همراه. با این تفاسیر شاید نمی توانم به سیاست گذار شاخص سازی در روزهای نزدیک به دهه فجر را بزنم و به نظر می رسد تنها واکنش سبز بورسبازان به تصویبات حمایتی و آسودگی خیال آنها از تحت الشعاع قرار گرفتن سود شرکت ها و صنایع از برخی بندهای لایحه بودجه 1401، موضوعی باشد. می‌توان در ادامه توجه مامداران را به مولفه‌های بنیادی و سودسازی مطلوب شرکت‌ها در ماه‌های ج بلب کند.

در بورس شنبه چه خبر بود؟

نگاهی به لیست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران طی دادوستدهای روز شنبه حکایت از اثر بالای نمادهای ربز م. در این میان مروری بر رشد روزانه صنایع نشان می دهد پس از چند صنعت تک سهم که رشدهای بالای 4درصد را تجربه کردند، به ترتیب خودروسازان، پالایشی ها، پتروشیمی ها و فلزی ها سهامداران خود را با سودهای بیش از 3درصد بدرقه کردند. رشد هر یک از این گروه‌ها را اما می‌توان با اخبار و ایل‌های متفاوتی توجیه کرد.

در این میان زیرمجموعه‌های پتروشیمی با افزایش افزایش و صف‌های طاها در سمت خرید همراه شدند. به این ترتیب شاخص این صنعت (محصولات شیمیایی) روز گذشته با رشد ۲۶/۳ درصدی همراه شد. خبر تعیین سقف برای قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها در مصوبات اجرایی جایی که کت‌هرکت‌های ذکر شده در گزارش‌های میان‌دوره‌های خود نیز از سودمندی مناسب در فصل پا ییزر بودند و به نظر می‌رسند با کا. ۹۴الایشی‌ها نیز که دیروز یک رشد رشد کردند / ییایی نرخ هر بشکه نفت برنت از 90 دلار نیز فراتر رفت و در ننر که بررسی شد توجه به فعالیت های اصلی شرکت پالایشی این است که نفت خام از شرکت ملی پالایش و پخش را پس از انجام عملیات مختلف و پالایش به مشتقات نفتی از قبیله بنزین، نفت کوره و سایر محصولات تبدیل می کند. .نابراین میزان سودآوری پالایشگاه‌ها رابطه مستقیم با بهای نفت دارد. در واقع تفاوت قیمت بین یک بشکه نفت خام با یک بشکه از محصولات یا همان فرآورده های نفتی که کرک اسپرد نامیده می شود، در افزایش سودآوری شرکت های پالایشی اثر مستقیم دارد، موضوعی که این روزها مورد استفاده قرار می گیرد.

خودروسازان نیز روز گذشته یا میزان رشد قیمت ۹۷/۳ درصدی همراه شدند. این رشد قیمت را می‌توان به اخبار مثبت برجامی که روز گذشته به زازار مخابره شد، ارتباط داد. جایی که خبر رسید کرهجنوبی و ایران می خواهند ماه آینده در سئول یک نشست کاری داشته باشند تا راه های حل اختلاف چند ساله بر سر دارایی های مسدود شده تهران تحت تحریم های آمریکا را بررسی کنند. آمن وزارت صمت ارسال نامه‌های آزاد شدن منابع ارزی ایران در بانک عراقی برای تولید مواد غذایی و دارویی ر داد.

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما