مترو پایتخت ۲۳ ساله شد

[ad_1]

سال 1377 اولین قطار شهر در خط 5 متروی تهران آغاز به کار کرد و طی این دو دهه پروژه حمل و نقل ریلی روز به روز توسعه و یافتن مسیر به انتخاب چندین انتخاب از شهرهای نزدیک به شماره میآید و با ساخت مترو تهران نزدیک به 87 هزار نفر میلیارد ریال در مصرف سوخت فهجرفه‌جویی شده است.

به گزارش همشهری، بیست و سه سال از اولین حرکت قطار تهران به سمت کرج گذشته و اکنون متروی تهران و حومه با تکمیل پروژه های عمرانی، 142 ایستگاه در 7 خط دارد و تا به امروز بالغ به 9 میلیارد و 800 میلیون سفر در این شهر می شود. زیرزمینی انجام شده است.

۸۷ یار میلیارد ریال ریال در مصرف سوخت ارمغان توسعه مترو در پایتخت

شرش حمل‌ونقل پاک در هر شهری فواید هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی دارد. متروی تهران و حومه مم در طول دوران فعالیت خود باعث صرفه‌جویی‌های زیادی در هزینه‌های شهری شده است.

۸۷۴۳۲ میلیارد ریال ننه صرفه‌جویی در مصرف سوخت در اثر بهره‌برداری از خطوط متروی تهران و حومه صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشت، درمان و پاکیزگی به دلیل کاهش هوام رقم ۴۶۵۳۱ ریال را به دود اختصاص می‌دهد.

مترو پایتخت ۲۳ ساله شد

رتبه‌های جهانی

“زاز در کشور و رورو در منطقه در ارائه خدمات و کسب رضایت و بررسی در توسعه‌‌ونقل ریلی”. این چشمانداز شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه است. . . . . . در ناوگان بر اساس تعداد ایستگاه، رتبه اول، موقعیت هفدهم آسیا و پنجم در آن را به وود اختصاص می دهد.

متروی تهران و حومه برای جابه‌جایی چقدر است؟

۲۵۸ کیلومتر طول مسیر بهره برداری در متروی تهران و حومه است که روززه

شرکت بهره برداری متروی و حومه نیز خود را در تهران موظف میداند تا با بهکارگیری توان، مأموریت اصلی خود یعنی امکان سفر ایمن و ارائه تمام خدمات خدماتی را در تمام این سفرها رقم بزند، اما در کنار این خدمات حمل و نقل، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری هم در این زمینه وجود دارد. زیرزمینی رخ می‌دهد به‌طوری‌که مسافران در کنار سفرهای سریع و ارزان از خدمات متنوع زیر هم بهره‌مند شوند.

در واقع شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه بهعنوان اولین و بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی درونشهری در کشور خود را در مواردی، چون مسئولیت پذیری در قبال افراد، کارکنان و ارزشآفرینی برای ذینفعان، حراست از سرمایه های اجتماعی، جلب رضایت ذینفعان و خشنودسازی آنها با خدمات رسانی سریع . . . . .

همچنین این شرکت بهعنوان اولین بهره بردار مترو در کشور با جدیت هر چه بیشتر تلاش می کند تا با همکاری، بهره برداری از صنعت ریلی درونشهری در سایر کلانشهرهای کشور افزایش یابد و در این راستا در انتقال دانش فنی و چه در سایر مسائل از هیچ کمکی دریغ شود. نمیکند.

حمایت‌هایی که انجام نشد

متروی تهران بهعنوان بزرگترین شبکه حمل و نقل ریلی درونشهری در کشور بی شک برای حفظ و توسعه خدمات خود برای حمایت از دستگاه های مالی دولتی است و این در حالی است که در این سالها بهره برداری از متروی تهران و حومه بیشتر بر دوش شهرداری بوده و در این بین بسیار است. ستم است.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دولت باید از سال 1386 تا بهمن ماه سال جاری 36906 میلیارد ریال و بابت تصویب بودجه سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی 9817 میلیارد ریال به شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه پرداخت میکرد که تنها بخش ناچیزی از آن پرداخت می شود (3720) ریال) پرداخت شده است.

. . . .

مین نشدن قطعات و بودجه موردنیاز باعث شده تا اورهال یا همان تعمیرات . . . . .

همه چیز با تلاش‌های صورت‌گرفته در ماه‌های بسیار مهم در این زمینه انجام شده است، اما حتماً بخشی از معوقات مترو را پرداخت می‌کند.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما