متن کامل قانون برنامه ششم توسعه- اخبار سیاسی تسنیم

حبیب صفرزاده با بیان اینکه ما در شرایط فعلی توان جذب این تعداد دانشجو را نداریم، افزود: دانشگاه (برو به این بچه ها) فرهنگیان استان خراسان شمالی در سال تحصیلی جاری تنها ۲۷ نفر دانشجومعلم خروجی دارد. تبصره- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران (مشمولین ماده(70) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنجدرصد (5%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد. تبصره 1- ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را بهطور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه نماید. الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یکبار با سود حداکثر چهاردرصد (4%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننمودهاند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.

دانشکده فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغایرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و تبصره آن حاکم است. در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. تبصره- آییننامه اجرائی این بند بهوسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 29/2/1389 اقدام نمایند. دانشگاه سمنان: دانشگاهtop article سمنان با توجه به محدودیت امکانات، از واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره شبانه معذور بوده و به کلیه دانشجویان روزانه فقط برای سال اول خوابگاه واگذار خواهد کرد. دانشگاهبازدید از سایت آینده به هیچ عنوان امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) را ندارد. ب- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذیربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین میشود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.

کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

بدین منظور میتوانیم نتیجه بگیریم قدیمیترین اقوام این ناحیه طایفه پازوکیها میباشند که در سطح روستاهای این منطقه سکونت یافته اند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. استان تهران، از شهرهای تهران – شهریار – اسلامشهر – ری – پاکدشت – دماوند – شمیران – ورامین و فیروزکوه تشکیل شده است. استان کرمانشاه کتابخانه علی ابن ابیطالبنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان لرستان کتابخانه امام علی(ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه صدیقه الزهرا(س)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی علامه مجلسینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اردبیل کتابخانه عمومی علامه محمدتقی جعفرینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی آیت الله ملکی ترکنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمانشاه کتابخانه آیت الله حاج آخوندنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان لرستان کتابخانه عمومی امام زاده محمد (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمان کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری (س)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمان کتابخانه عمومی شهید اولنهاد کتابخانه های عمومی کشور.

استان هرمزگان کتابخانه بنی معیننهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان اصفهان کتابخانه عمومی اندیشه دستگردنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی نیاسرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی ده آبادنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) جواد آبادنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان غربی مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان غربی کتابخانه عمومی قوشچینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه معراجنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)نهاد کتابخانه های عمومی دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی – زیرچشمی نگاه داشتن اینجا – کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی آیت الله ارباب چرمهیننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان گلستان کتابخانه آیت الله مدرسنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان بوشهر کتابخانه عمومی سعدآبادنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان بوشهر کتابخانه عمومی ولی عصر (عج)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان بوشهر کتابخانه عمومی جزیرهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان گلستان کتابخانه بوستان کتابنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان هرمزگان کتابخانه شیخ جعفر زمانینهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان آذربایجان غربی کتابخانه عمومی شهید مدرسنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان غربی کتابخانه شهید کوچرینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه عطر گل محمدینهاد کتابخانه های عمومی کشور.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما