مظلومی پرسپولیسی‌ها را تهدید کرد: اسم می‌آورم! :: ورزش سه

[ad_1]

خبد :ر: 1811758 |
02 آن 1400 ساعت 02:44 |
3,278 |ازدید |

0
دیدگاه

بچه های مم رقیب مشکل سربازی دارند

قر قرار است این اتفاقات را ادامه بدهند ما سم اسم آنها را می یوریم. عده ای از زنان مشکل سربازی دارند و سربازی نرفته اند. بما بررسی کنید. عا معاف شده اند؟ نوز نه سربازی رفته اند و نه معاف شده اند

به گزارش ورزش سه، استقلال درصدر جدول قرار دارد که برخی از اهالی فوتبال اعتقاد دارند این تیم بازی های زیبا و چشمنوازی را نمی دهد و از روی خوششانسی و با بردهای اقتصادی برخی نتیجه را می دهد، این نیرو است که پرویز مظلومی، عضو هیئت مدیره است. استقلال و سرمربی سابق این تیم اعتقاد دارد استقلال نیازی به بازی کردن ندارد و فقط درد می‌خواهد تا درنهایت عنوان قهرم در روزهای اخیر موضوع سربازی دو بازیکن استقلال نیز حسابی داغ است و به این بهانه با مظلوم تماس گرفتیم، اما در ادامه صحبت از انتقادات مطرح شده و درنهایت هم درباره تغییرات در سوالات فدراسیون فوتبال را پرسیدیم. یوگوی «»رهیختگان» ذا مظلومی را در ادامه می‌خوانید.

موضوع سربازی دو بازیکن استقلال به ا رسید؟ برخی از هواداران فوتبال اعتقاد دارند باشگاه استقلال در این خصوص به اقدام غیرقانونی زده است. در این مورد چه صحبتی دارید؟

یای کارمان غیرقانونی است؟ اتفاقا داریم کار قانونی انجام می‌دهیم و ق وانون نیز پیش می‌رویم. قن قانون است که بازیکنی که در تیم ملی بازی می‌کند به‌عنوان سرباز قهرمان معرفی می‌شود یا زمانی که در تیم ملی بیازی می‌کند. الان یزدانی به یمین واسطه تا 30 گیالگی به سربازی من اعزام نشده و اتفاقا خود کارهای تعویق خدمت او را انجام دادم. در این نن مرتبه زا وزارت، ردراسیون فوتبال و سایر نهادها در ارتباط بودم و ورزش آنها هم می‌دانند. اتفاقا نامه‌هایش را هم خودم گرفتم و موضوعات را انجام دادم. یک نامه برای سرباز قهرمان است که باعث یزدانی تا 30 نفر اعزام شده و مرادمند هم می شود که برای تیم ملی رجیستر شده و مشکلی ندارد و پرونده این اتفاقات به همراه مستنداتش در وزارت و فدراسیون وجود دارد و با افراد مختلف در این دو نهاد هماهنگی ها و پیگیری ها وجود دارد. آمل آمده و هیچ جای کار ما نه غیرقانونی است و نه فراقانونی. مردمند 30ا 30 گیالگی می‌توان کار راد را عقب بیندازد، این است که یزدانی هم تا پایان رقابت‌های تیم ی مرآن ی‌تان قان اقن عقد. خیرخی دارند با این کار برای استقلال حاشیه‌سازی می‌کنند، وون مم در جدول صدر است

اتفاقا این موردی است که در چند وقت اخیر در خصوص آن زیاد مورد بحث قرار گرفته است.

اصلا استقلال نمی‌خواهد بازی زیبا کند، باید چه کسی را ببینیم. ما امسال قهرمانی را می‌خواهیم و به‌دنبال بازی زیبای نیستیم. قتروقت اوج می‌گیریم این مسائل مطرح می‌شود تا کار را خراب نکند. در این مدت زیبا یکی از پزشکان من در بیمارستان دید و به من گفت وقتی فم فوتبال خیلی بازی می‌کرد، مرمان نمی‌شد و همه هم ایراد م. اتفاقا در دوره خود من بود که هم زیبا بازی می‌کردیم. در هر صورت الان استقلال یا این وضعیت، یا این لل بازی بهتا بهترین آمارها و بدون شکست درصدر جدول است. مهم این است که تیم گل نخورد و گل نند و بازی هایش را برد. .الاخره تیم‌های حریف هم دست‌وپا بسته و همیشه مقابل تیم بزرگی مثل استقلال با انگیزه و با تمام وجود بازی می‌کنند. این که استقلال به این شکل حریفان را شکست می دهد، شوش و درایت و کاربلدی کادرفنی را می‌رساند. اتفاقا اگر 10 موقعیت داشته باشید و بهتر است از حداقل فرصت ها استفاده کنید یا استفاده کنید؟ ا 2ر 2 موقعیت داشته باشید و از یکی از آنها استفاده کنید این ننر یک مرمربی و کادرفنی است. به سایر مسائل دیگر کاری ندارم، اما بالاخره به آنجایی هم می رسد که زیبا و هجومیتر هم بازی کند، اما هدف کادرفنی این است که این تیم به هر شکل ممکن قهرمان شود که انشاءالله این اتفاق هم بیفتد. اگر این روند ادامه پیدا کند، بم قهرمان می‌شویم. اینهمه هفته شکست نخورده و بهترین دفاع و حمله را دارد. دیگر چه آماری می‌خواهید که استقلال نداشته باشد. در هر صورت یک‌سری که مغرض هستند، سنگ می‌اندازند و شیطنت می‌کنند تا استقلال نتیجه نگیرد. .ارسال هم تیم با فکری در جدول صدر بود، اما شلوغ کاری کردند که مم زیبا بازی نمی‌کند. شیطنت‌ها همیشه هست، اما مهم این است که باشگاه، دادرفنی و بازیکنان به این مسائل توجه کنند و کار و وود را نندند.

برخی از افراد معتقد به این تیم هجمه وارد می‌شوند که در سال‌های اخیر در برخی از سال‌ها به‌واسطه بردهای اقتصا وارد می‌شود.

. . . . . استقلال به این روش جلو می‌رود و خوب جم جلو می‌رود. . . . . شکنها مشکل دارند نه استقلال. نمی‌خواهم از آنها اسم ببرم و همه احترام ما هستند، اما هیچ‌کس از آنها اسم نمی‌برد و فقط از ما ایراد می‌گیرند که استقلال نانا. صلا با بازی کردن یعنی چه که هر دفعه زد بازی‌ها را تکرار می‌کنند. بم باید برد که می‌برد و اتفاقا همه رکوردها را هم زده است. ز یمانی سیستم تیم‌های مورینیو همین بود و همه به و چه‌چه می‌کردند. یشم‌هایش دفاع می‌کردند و با کمترین موقعیت رحان را می‌بردند و درنهایت هم قهرمان می‌شوند. این یک سبک در فوتبال است که الان کادرفنی استقلال به نرسیده است، اما به بازی هجومی هم می‌رسد، به جنجا هم می‌رسد. حالا فکر کنید تیم بازی زیبا کند و امتیاز نگیرد، چه فایده‌ای دارد؟ ییمان‌هایی که امروز ایراد می‌گیرند در این صورت هم یک لغت دیگر می‌گیرند. پس ایراد گرفتن و حاشیه سازی برای یمی مثل استقلال همیشه وجود داشته است. . . . . امروز کدام تیم بازی می کند؟ سن سوال بزرگ من است. تیا تیم‌های دیگر سیستم‌های روز اروپا را می‌دهند و مثل رئال و بارسا هستند. یوتبال ایران همین است و نباید توقع زیادی از ن داشت. یک مم ملی داریم که آا آنهمه لژیونر دیدید چطور مقابل عراق بازی می‌کرد. آا آن‌همه مهره و یار بازهم جلوی تیمی مثل عراق مشکل داشتیم. ودتان دید.

یکر میکنید مشکل سربازی مرادمند و یزدانی حل می شود؟

مشکلی وجود ندارد و تا پایان فصل می‌توان پیشنهاد خود را به تعویق بیندازند. در گذشته مگر برای بقیه ‌هم‌ها نامه‌نگاری نمی‌کردند یا خدمتشان عقب نمی‌افتاد یا حتی معاف نمی‌شدند؟ آدم‌های مغرض همیشه برای استقلال حاشیه‌سازی می‌کنند. اگر پیگیری کنید، خیلی از بچه‌های تیم رقیب مشکل سربازی دارند. اگر قرار است این اتفاقات را ادامه بدهند، ما هم اسمشان را می‌آوریم. عده ای از آنها مشکل سربازی دارند و سربازی نرفته اند. بما بررسی کنید. آیا معاف شده است؟ نن ز نه سربازی رفته اند و نه معاف شده اند. الان هم بازی می‌کنند.

درباره اتفاقات آخر فدراسیون فوتبال صحبت ینید. عزیزیخل عزیزی‌خادم کار درستی بود؟

در هر صورت این موضوع را هیئت‌رئیسه بهتر می‌دانم و من بیرون از گود هستم و نمی‌دانم چه یاری در فدراسیون کرد که ا. یینهایی که نزدیک بودند حتما می‌دانند ایشان چه یاری کرده است. در هر صورت امیدوارم شرایطی مهیا شود که تبوتبال آسیب نبیند. الان خدا همراشکر یک ننده کار به فدراسیون فوتبال آمده است. . . . . . . . . . باید به او کمک کرد ما موفق شویم.

در این مدت که دادم ر کار بود، هواداران فوتبال به او رنگی می‌زدند و هواداران را دو م او را به یا یا می‌زدند.

اتفاقا کجا آبی بود؟ انتخاب های او را ببینید، کدام آبی را انتخاب کنید؟ دانهدانه می توانم اسم بیاورم، همه آنها برای من عزیز هستند و از دوستانم بهشمار میروند، اما از ذوالفقارنسب بگیر تا امامیفر، نکیسا و مهدویکیا یا آقای کلانی همه پرسپولیسیها را سر کار گذاشت یا همین کریم باقری یا وحید هاشمیان که در تیم ملی بودند. اینها همه عزیزان من هستند، اما استقلال کجا بود؟ . . . . در این مدت از اهالی فوتبال که شایستگی استفاده می شود؟ در این ننن روشن هم شنیدم به کمیته فنی آمده که ننز زم خود را نگرفته است. به‌خاطر همین یک نفر می‌گویند فدراسیون آبی ستقای استقلالی؟ زهازه مم او را مم نزدند.

پی پایانی؟

برای میرشاد ماجدی آرزوی موفقیت میکنم. . . . . .

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاه
تماس با ما