نرخ ارز، دلار، سکه، للا و یورو ۱۴ نمن ۱۴۰۰

[ad_1]

-رارو- . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . تمت سکه گرمی هم نسبت به روز گذشته تیاوتی نداشت و دو میلیون و ۳۳۰ رار تومان پول شد.

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار

تمت هر گرم طلای ۱۸ رادر نیمه اول امروز پنجشنبه

گر گرم طلای ۱۸ عیار سه بهنبه گرم طلای ۱۸ عیار چهارشنبه گرم طلای ۱۸ رار امروز
یک میلیون و 217 هزار تومان یک میلیون و 207 هزار تومان یک میلیون و 209 هزار تومان

تمت سکه

. . . . . . . . . . هر سکه گرمی با بدون تغییر دو میلیون و ۳۳۰ رار تومان به فروش رسید.

تمت انواع سکه در شروع شروع

انواع سکه قیمت سه شنبه تمت چهارشنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 میلیون و 80 هزار تومان 12 میلیون و 50 هزار تومان 12 میلیون و 70 هزار تومان
حرح قدیم 11 میلیون و 950 هزار تومان 11 م ولیون و 900 هزار تومان 11 م ولیون و 900 هزار تومان
سکه گرمی دو میلیون و 330 هزار تومان دو میلیون و 330 هزار تومان دو میلیون و 330 هزار تومان

تمت آرزو امروز پنجشنبه ۱۴ نمن ماه ۱۴۰۰

. . . . . . . .. . تمت دلار نسبت به ماه گذشته یک هزار و ۷۷۰ مومان کاهش یافته و قیمت هر اسکناس یورو در مقایسه یک ماه پیش دو هزار و ۲۰ مومان کاهش قیمت

تمت آرزو در شروع شروع

ارز قیمت سه شنبه تمت چهارشنبه قیمت امروز
دلار 27 وار و 800 تومان 27 وار و 550 تومان 27 وار و 530 تومان
.ورو 31 وار و 280 تومان 31 وار و 120 تومان 31 وار و 110 تومان

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما