نرخ ارز، دلار، سکه، للا و یورو ۵ نمن ۱۴۰۰

[ad_1]

-رارو- تمت دلار امروز سه شنبه 5 بهمن 1400، در بازار آزاد ارز نسبت به آخرین نرخ روز گذشته تومان کاهش یافت تا در نیمه اول م. تمت یورو هم با ۵۰ تومان روبرو شد و للا ۳۱ رار و ۷۹۰ مومان معامله می‌شود. . . .. .

به گزارش فرارو، تمت هر قطعه م امامی امروز سه‌شنبه ۵ نمن ۱۴۰۰ در نیمه اول ۱۲ ی میلیون و هز رار کو پیر کر . . . . .

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار در نیمه اول امروز سه شنبه ۵ نمن ماه با افزایش ۵۰۰ مومانی نسبت به دیروز روبرو شد و

گرم طلای ۱۸ عیار یکشنبه گرم طلای ۱۸ عیار دوشنبه گرم طلای ۱۸ رار امروز
یک میلیون و 234 وار و 900 تومان یک میلیون و 241 وار و 600 تومان یک میلیون و 242 وار و 100 تومان

تمت سکه

تمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز سه شنبه ۵ نمن ماه در نیمه اول به ۱۲ میلیون و ۳۷۳ رار تومان رسید که نبت آخرین نر به گزارش فرارو، هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز را با نرخ شش میلیون و هزار تومان آغاز کرد. ر بع بهار آزادی م در مقایسه روزهای اول هفته و هر قطعه سکه گرمی، امروز سه شنبه ۵ نمن مشابه روز با قیا دو دو

تمت انواع سکه در شروع شروع

انواع سکه تمت یکشنبه تمت دوشنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 میلیون و 369 هزار تومان 12 میلیون و 384 هزار تومان 12 میلیون و 373 وار و 500 تومان
حرح قدیم 12 میلیون و 145 هزار تومان 12 میلیون و 195 هزار تومان 12 میلیون و 203 هزار تومان
سکه گرمی دو میلیون و 242 هزار تومان دو میلیون و 250 تار تومان دو میلیون و 250 تار تومان

تمت آرزو امروز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

. . . . . یورو هم ۵۰ تومان ارزان شد و در نیمه اول امروز بازار آزاد ارز به ۳۱ رار و ۷۹۰ مومان رسید.

تمت آرزو در شروع شروع

ارز تمت یکشنبه تمت دوشنبه قیمت امروز
دلار 28 وار و 80 تومان 28 وار و 170 تومان 28 وار و 100 تومان
.ورو 31 وار و 855 تومان 31 وار و 840 تومان 31 وار و 790 تومان

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما