نرخ دلار ، سکه و طلا امروز شنبه ۹ نمن ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

-رارو- تمت دلار امروز شنبه به نمن ۱۴۰۰، در بازار آزاد ارز در نیمه اول ۲۵ هزار و تومان و قیمت تورو با افزایش ۱۰ن یویشی. تمت هر گرم طلای ۱۸ رار امروز شنبه ۹ نمن ۱۴۰۰ با افزایش ۱۰ هزار تومانی نسبت به آخرین نرخ پنجشنبه ۷ نمن به یک میلیون و ۲۴۲. تمت سکه نسبت به هفته گذشته افزایش یا کاهشی نداشت و دو میلیون و 350 هزار تومان دلار شد.

به گزارش فرارو، قیمت هر قطعه سکه امامی در نیمه اول امروز شنبه 9 بهمن 1400 نسبت به آخرین نرخ هفته گذشته 80 هزار تومان افزایش یافت و هر قطعه سکه امامی به ارزش 12 میلیون و 380 هزار تومان به فروش رسید. . . . . .

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار در روز شنبه ۹ نمن ۱۴۰۰

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار در نیمه اول امروز شنبه ۹ نمن ماه با افزایش ۱۰ رار تومانی نسبت آخ رآخن نرخ گذشته هفته ستر

گرم طلای ۱۸ عیار چهارشنبه گرم طلای ۱۸ رار پنجشنبه گرم طلای ۱۸ رار امروز
یک میلیون و 238 هزار تومان یک میلیون و 232 هزار تومان یک میلیون و 242 هزار تومان

تمت سکه شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰

. . . . . . . . . . ربع سکه بهار آزادی مم در مقایسه با هفته گذشته ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کند. . . . . .

تمت انواع سکه در شروع شروع شنبه ۹ نمن

انواع سکه تمت چهارشنبه تمت پنجشنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 میلیون و 350 هزار تومان 12 میلیون و 300 هزار تومان 12 میلیون و 380 هزار تومان
حرح قدیم 12 میلیون و 200 هزار تومان 12 میلیون و 80 هزار تومان 12 میلیون و 200 هزار تومان
سکه گرمی دو میلیون و 380 هزار تومان دو میلیون و 350 هزار تومان دو میلیون و 350 هزار تومان

تمت ارز امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰

. . . . . یورو هم ۱۶ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد تا در نیمه اول امروز بازار آزاد ارز قیمت ۲۸ رار و ۶۹۲ مومان فرو.

تمت انواع ارز روز شنبه ۹ نمن

ارز تمت چهارشنبه تمت پنجشنبه قیمت امروز
دلار 25 وار و 122 تومان 25 وار و 113 تومان 25 وار و 132 تومان
.ورو 28 وار و 534 تومان 28 وار و 688 تومان 28 وار و 692 تومان

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما