نرخ دلار ، و للا امروز چهارشنبه ۶ نمن ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

-رارو- قیمت دلار امروز چهارشنبه 6 بهمن 1400، در بازار آزاد ارز نسبت به آخرین نرخ روز گذشته 250 رشد کرد تا در نیمه اول تومان به 28 هزار و 350 تومان می رسد و باعث می شود تمام بهار آزادی، نیمسکه و ربع سکه هم افزایش قیمت داشته باشد. را پیدا کنند. . . . . .

. . . . . . . . . .

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار در روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

تمت هر گرم طلای ۱۸ رار در نیمه اول امروز چهارشنبه ۶ نمن ماه با کاهش هزار تومانی نسبت ییز شو ر بو ر.

تمت هرگرم طلای ۱۸ رار روز چهارشنبه ششم بهمن

گرم طلای ۱۸ عیار دوشنبه گرم طلای ۱۸ عیار سه شنبه گرم طلای ۱۸ رار امروز
یک میلیون و 241 وار و 600 تومان یک میلیون و 223 وار و 200 تومان یک میلیون و 222 وار و 300 تومان

تمت سکه چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

. . . . . . . . . . ربع سکه بهار آزادی مم در مقایسه یک روز گذشته ۵۰ رار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کند. . . . . .

تمت انواع سکه روز چهارشنبه ششم بهمن

انواع سکه تمت دوشنبه تمت سه شنبه قیمت امروز
سکه امامی 12 میلیون و 384 هزار تومان 12 میلیون و 292 هزار تومان 12 میلیون و 428 هزار و 300 تومان
حرح قدیم 12 میلیون و 195 هزار تومان 12 میلیون و 148 هزار تومان 12 میلیون و 249 هزار تومان
سکه گرمی دو میلیون و 250 تار تومان دو میلیون و 247 وار و 500 تومان دو میلیون و 247 وار و 500 تومان

تمت ارز امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

. . . . . یورو هم 335 هزار تومان افزایش را تجربه کرد تا در نیمه اول بازار امروز بازار آزاد ارز ا نرخ ف رار و 10ومان

نمت انواع آرزو روز چهارشنبه ششم بهمن

ارز تمت دوشنبه تمت سه شنبه قیمت امروز
دلار 28 وار و 170 تومان 28 وار و 100 تومان 28 وار و 350 تومان
.ورو 31 وار و 840 تومان 31 وار و 675 تومان 32 وار و 10 تومان

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما