نهاد دندانپزشکان مادران باردار آدامس بجوند!

[ad_1]

به بنیاد سلامت دهان جویدن آدامس بدون قند نمی تواند از پوسیدگی، بوی دهان و سایر مشکلات مربوط به الامت دهان ود باشد. اعنان عادت تولید بزاق را افزایش می دهد و ممکن است به دادل pH دهان و تقویت مینای نن کمک کند.

گزارش AD گزارش به نقل از هلث نیوز، انجمن دندانپزشکی آمریکا (ADA) گزارش می‌دهد جویدن آدامس در درازمدت ی‌تر کمع پلا. یک ننجمن توصیه می‌کند برای بهره‌مندی

آویدن آدامس بدون قند می‌تواند به بهبود سریع‌تر پس از جراحی، نن خشکی دهان و محافظت در برابر پوسیدگی و حفره‌های دندانی کمک کند. این عمل ساده سرعت جریان بزاق را 1011 برابر افزایش می‌دهد و اسیدهای قوی که ممکن است

.لاوه بر این زایلیتول و سایر مواد موجود در آدامس های بدون قند با سلامتی از دهان و از دندان حمایت می کند. سر بررسی نتایج مطالعه‌ای که در مجلات زنان و زایمان منتشر می‌شود، جویدن آدامس ممکن است از تودزو جلوگیری کند.

. . . . . برنامه ک یلینیک کلیولند آمریکا اشاره می کند، بیشتر احتمال دارد که این کودکان خنا، واب ع تهونیا خونی، نون.

هونه آدامس های بدون قند می تواند خطر ابتلا به زودرس را کاهش دهد؟

در این تحقیق به زن در مالاوی که در مطالعه مجله آمریکایی زنان و زایمان در سال ۲۰۲۲ کترکت کردند، اطلاعاتی جرای جلا یویری. سپس اننان به ۲ گروه تقسیم شدند. . . . . .

در پایان مطالعه مشخص شد ۱۶.۵ درصد از نان در گروهی که فقط زشموزش کرده بود، زایمان زودرس گرفت. در حالی که تنها ۱۲.۶ درصد از زنان در گروه آدامس جویدن و آموزش شاهد زایمان زودرس بودند. این گروه همچنین بهبودهایی را در سلامت دهان و دندان همراه

متخصص این فواید بالقوه را به یایلیتول نسبت می‌دهند. یلر ویلی، متخصص زنان و زایمان، در اینباره گفت: زایلیتول ممکن است میکروبیوم دهان را تغییر دهد و باعث ایجاد لثه‌های سا، ا،،ا، شود.

پژوهش حاضر در حال برنامه ریزی برای انجام تحقیقات بیشتر در کشور های دیگر نند. این یافته‌ها با توجه به رابطه بین بارداری و الامت دهان منطقی است.

ادمیاطفال آمریکا (AAP) هشدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخطار از دهان می‌توان جریان خون شده ا من مواد شیمیایی ممکن است

آکن آکادمی می‌گوید: باکتری‌های دهان به نوزاد شما نیز وجود دارد. زایلیتول می‌تواند این پاتوژن‌ها را کاهش دهد، ثاثاً مضر نکند، نتایج را بهبود بخشد.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما