نوروز ۱۴۰۱ هم وضعیت قرمز است؟

[ad_1]

. . . . . ینی می‌شود این وضعیت چمچنان ادامه‌دار باشد و کوتاه کم‌رنگ تا پایان اسفندماه به درازا بکشد. زمچنین از یک‌سوم ابتدایی این ماه میزان مرگ‌ومیرهای روزانه نیز بالاتر از عدد فعلی برود است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود موج ششم تا اوسط فروردین و حتی پا پایان آن ادامه پیدا کند. . . . . . با این وصف عدهای در جامعه این بحث را مطرح می کند که آمیکرون آخرین جهش تصادفیست و پس از پایان این، پیک جدید و سویه تازهای به وجودآید که در پاسخ باید گفت این تصور ساده و کاملا غلط است. بهترین راه برای از بین بردن جای جوش چیست؟

. . . . . .نابراین انتظار داریم واریانت بعدی، بدتر باشد. بهربه نشان می دهد در دنیای ویروس ها این اتفاق بارها رخ داده است یعنی ویروس ها هر نند در . . . . .

موضوع مهم کووید، میزان چرخش بالای نن و در نتیجه ایجاد جهش های مکر در ویروس است. .نابراین از چرخش انداختن مهم ترین اقدامی است که باید انجام شود. برای این کار دو روش شامل درمان و غیر درمانی وجود دارد که روش غیر درمانی توصیه هایی است که بارها بر آن تاکید شده است، یعنی از ماسک، فاصله ها، شستن دستها، پرهیز از تجمعات و تهویه هوا در فضاهای سربسته استفاده شود.

اما در حوزه غیر درمانی، دولتها نیز بسیار مهم است، زیرا دولتها باید شرایط اجرای غیر درمانی و رعایت آن توسط مردم را ایجاد کنند و با تصمیم گیریهای قاطع و بجای رعایت شیوه نامه ها را ارائه دهند.

اما در بخش درمانی مهم ترین اقدام، انجام واکسیناسیون است. برخی از سویه‌های بزرگی که به وجود آمده‌اند متعلق به کشور‌هایی هستند که هم وضعیت درمانی و بهداشتی مناسب و هم واکسیناسیونی ندارند. در نتیجه به ویروس زیرزی لجام گسیخته می‌چرخد بی نن انسان حی ووان در حالتی. امیکرون نمونه بارز این حرکت رفت‌وبرگشتی ویروس میان انسان و حیوان است ستنابراین ما باید ویروس ها را کم کنیم که در این مسیر، پایش نن ویروس و انجام واکسیناسیون بسیار مهم است. . . . . .

نکنون نیز ما برای مقابله با وضعیت موجود باید چند کار انجام شود. از جمله این که در برابر کوید -۱۹ باید استراتژی مناسبی داشته باشیم. . . .. . . . . . .

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما