هاره مشهور فیلم گنگ ستارگان کشف !د!

[ad_1]

-رارو- «جنگهای ستاره های«که در چند کشور‌ها با نام «جنگ ستارگان» نیز شناخته می‌شود، مجموعه چند رسانه‌ای بسیار مشهور بود که داستان شخصیت‌ها را در آن زمان اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید و آن را پیدا خواهید کرد. اکنون به نظر می‌رسد که این نیت ساخته شده در حال انجام فتافتن است.اتوئین»در آن فیلم را شناسایی کردند.

به گزارش فرارو ، همه منظومه‌های سیاره‌ای شبیه منظر ؛ در کهکشانهای بزرگ و وسیع دور، مشخصه های مختلف مشاهده شده است که برخی از آن‌ها بسیار از کهکشان ما نند. ی ‌ه مامل سیارات فراخورشیدی است که نه فقط دو یک ستاره است، که به دور دو ستاره می‌چرخند و این همان گ خی ما در دنا است. به عبارت دیگر، برای اولین بار، ستاره شناسان می تواند اند کشش گرانشی کوچک را که چنین سیاره فراخورشیدی بر یکی از ستارگان میزبان خود اعمال می کند، تشخیص تا ابزار ابزار را برای کاوش در این جهان های عجیب و غریب در اختیار ما قرار دهد.

یود این سیاره فراخورشیدی کشف نیست . نام ن Kepler-16b . . . . اما این اولین کشف شده و بدون ابهام از یک هاره فراخورشیدی بود که به دور دو ستاره در چیزی که ما را در مدار دوری قرار نمی دادیم. اشخصه مشخص، سیاره را برای آزمایش تکنک‌ها و روش‌های جدید و همچنین به دست آوردن داده‌های احتمالاً بکر عالی می‌کند. در این مورد، تیمی به سرپرستی Amaury Triaud اخترشناس دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا می‌خواست ببیند که آیا می‌تواند منظومه سیارهای را از طریق تکان خوردن یکی از ستاره‌های آن تشخیص دهنده، تکنیکی که به عنوان «سرعت شعاعی» شناخته می‌شود.

هاره مشهور فیلم گنگ ستارگان کشف !د!

کسلر -۱۶ ب برای اولین بار ۱۰ لال پیش لوسط ماهواره کپلر نا:. این سیستم غیرمنتظره‌ترین کشفی بود که توسط کپلر انجام شد. معنی کلمه ترفتیم تلسکوپ خود را بچرخانیم و لل-را بازیابی کنیم تا روشهای سرعت شعاعی خود را نیز بسنجیم. » یرای، و رصد سیارات فراخورشیدی روش‌های وجود دارد، اما دو روش وجود دارد که رار مرسوم نند. در این میان پُرکاربردترین روش چیزی است که ما نن را روش «زیترانزیت» می‌نامیم. در این روش اسکلسکوپ فضایی به از آسمان خیره می شود و به دنبال فرورفتگی های بسیار ضعیف و منظم در نر نار گا یک ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

طمانطور که الا ذکر شد، دومین روش مرسوم، روش سرعت شعاعی است که بر پیچیدگی گرانشی یک منظومه سیاره‌های متکی است. همه ما می‌دانیم که ستاره‌ها اجرا می‌شوند ثابت ثابتی و سیارات فراخورشیدی دور آن‌ها می‌چرخند. سیر سیاره تأثیر گرانشی خود را بر روی ستاره اعمال می‌کند و باعث می‌شود که کمی مانند تکان بخورد. خورشید نیز این تکان‌ها را دارد که تحت تأثیر سیاره‌ی مشتری رخ می‌دهد. اتکن تکان خوردن، نور مشاهده شده از هاره را تغییر می دهد. . . . . . . . . . . هاره شناسان می‌توانند از این تغییرات برای تشخیص رور یک هاره فراخورشیدی در مدار استفاده نند.

. . . . در آنجایی که آن‌ها به دورکات می‌چرخند، بسیار بزرگتر در فضا هستند، تشخیص کشش گرانشی بسیار کوچکتر هر سیاره فراو. یرای دور زدن مشکلات ناشی از تلاش برای تفکیک دو ستاره درخشان، تحقیقم تحقیقاتی منظومه‌ها را با یک هاره درخشان یک ر ر بسیار. اوتن ترفند نقشه واقع د و و سکلس ۱.۹۳ متری در رصدخانه Haute-Provence

آن روش می‌تواند به ما کمک کند تا چیزهای جدید و بسیاری از چنین سیستم‌هایی یاد بگیریم. برای مثال، اندازه گیری های سرعت شعاعی می تواند میزان تکان خوردن یک ستاره را نشان دهد که این خود می تواند اندازه گیری دقیق یکی از ویژگی های کلیدی یک سیاره فراخورشیدی، یعنی جرم آن را به اخترشناسان بدهد. اندازه‌گیری‌های این تیم نشان داد که Kepler-Hb حدود یک موم جرم داور است، که مطابق با تخمین‌های قبلی است. علاوه بر این، این اطلاعات می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم جهان‌های اطراف چگونه شکل می‌گیرند، امری که ضیحوزیح آن را با مدل‌ها انجام می‌دهد. . . . . .

تریود توضیح ددد: . . . . . در واقع، این سیاره ممکن است دور از دو ستاره و مکانی است که تأثیر آن‌ها ضعیف‌تر است، شکل گرفته باشد و سپس در روندی به ناح هارت دیسک محو باشد. ی م ی ی ی ی آی چ چ چ »» »» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

اطلاعات دقیق در مورد انواع سیارات فراخورشیدی در مدارهای اطراف (حتی حتی محیطی) ممکن است به اختراع در حل این مشکل کمک کمک کند. آتین تیم تحقیقاتی امیدوار است که رار آن‌ها راه را برای کشف‌های آینده و حتی اکتشافات جهان‌های دور هموار نند. نتایج این تحقیق در مجله اعلامیه های ماهانه انجمن سلطنتی نجوم منتشر شده است.

از: Sciencealert

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما