هازنده تنش در کیست؟

[ad_1]

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این مطلب که روسیه در مسائلی از این قبیل وجود دارد، گفت: از آنجایی که تعداد زیادی از مردم از روسیه تبار هستند، گفت: در صورتی که بحران احتمال ادامه داشته باشد و به جنگ هم تبدیل شود اروپا با بحران بسیار بزرگی است. مهاجرت گرفته تا قطع ندن منابع انرژی و … می‌شود.

به گزارش ایسنا، عماد آبشناس در تحلیل خود نسبت به افزایش تنش در میان روسیه و مردم گفت: یکسری مسائل به عنوان خطوط قرمز میان شرق و غرب پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا و غرب تلاش کردند تا این خط قرمزها را رد نند و روسیه مم در برهه‌ای از انسان در شرایطی بود که نمی‌توانست با آمریکا مقابله کند.

وی کرد مشخص: به همین دلیل آمریکا با حرکت از نیروهای نظامی شرقی شروع به دست‌کاری کرد و برخی از این کشورها یا کشورهای اروپایی ناتو شدند، اما مسئله هویت برای اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد. . . . . .

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: از طرفی اگر ناتو بخواهد به همان اندازه برود مسئله ای به نام خطر موجود و ماهیتی برای روسیه وجود داشت و می خواهد موشکی در مرز مرزی، امنیت مسکو را به خطر میاندازد.

آبشناس همچنین بیان کرد: از سوی دیگر برخی از سیاستمداران به دنبال ماجراجویی هستند، اما باید بدانند حتی اگر ممکن است برای آمریکا مهم نباشد چه بسا این اتفاق به ضرر و زیان مردم و مردم آن کشور خواهد بود.

یفزود:فزود . . . .

این کارشناس الملل درباره تبعات مسائل بین کشورهای منطقه و روسیه بر اروپا، نیز گفت: قطعا اروپا با یک بحران بسیار بزرگ می شود و اولین آسیب از ماجرای ماجراجویی، متوجه اروپا خواهد شد از گرفتن مشکلات نظامی و حتی قطع شدن انرژی و. ..، در حالی که آمریکا دور از ماجراست و مشکلی نخواهد داشت، در واقع اتحادیه اروپا خطر بزرگی برای آمریکا است و نیز آمریکا به دنبال هم پاشیدن اتحادیه اروپا است در نتیجه از این اتفاق می‌برد.

آبشناس با اعتقاد به این که روسیه به روسیه مخالف می کند، گفت: در سیاست های روسیه این نیست که خودش شروع کننده جنگ باشد بر عکس این آمریکاست که همیشه آغاز کننده جنگ بوده است، اما روسیه چنین سیاستی برای روسیه ندارد که امنیت را حفظ کند. استور است.

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما