هونه رابطه‌ای سمی و سالم را از تشخیص تشخیص می‌دهیم

[ad_1]

اگر از بیرون رابطه شخصی با دیگری نگاه کنید فوراً در می‌یابیم که نن رابطه سمی ست اما در ننگی گیودمان شاید نتوانیم نگاه سوم شخص را در درک مسائل داشته باشیم.

. . .. . . . . . در ادامه شما را با ویژگی های تشخیص سمی یا سالم بودن رابطه همراهی می کنیم. افرادی که در اطراف ما هستند و با آنها فکری و عاطفی داریم، نقش بسیاری را در احساس لذت از خود و زندگی‌مان دارند. اطرافیان می‌توانند مسیر زندگی ما را نند و بسته یمی یا سالم بودن رابطه در ننگی عوض ما زندگی خود را بگذارند.

چه چیزهایی یک رابطه را سالم می‌کند؟

حس اساس محبت، وفاداری، احترام و هم نوع دوستی از جمله صفات نیک و نقاط قوت یک رابطه است. می‌توان این صفات را اصول و دلیل ایجاد یک رابطه نن دو فرد دانست ست . . . . رابطه‌ای سالم است که شما را فردی مفید و موفق در ننگی گیود کند. این جمله به این معنی نیست که شما باید با رابطه خود را ادامه دهید که فقط به رشد شما کمک کنید. ما نیز باید این کمک را به آنها بکنید. . . . .

رابطه سمی چه را نشانه‌هایی دارد؟

۱. آرامش روانی بیش از هر موردی در زندگی هر شخصی مهم است. . . . . . در واقع خطر سلامت روانی شما از شخص دیگری بر همه‌ی زندگی شما تأثیر منفی خواهد داشت.

۲. نگاه منفعت جویانه به رابطه می‌برد احساس دمدن و مهربانی را در رابطه از بین ببرد. در رابطه سمی یک نفر همیشه باید به راضی نگاه‌داشتن طرف دیگر است. . . .. . صحبت‌هاید صحبت‌هایشان خلاف این رفتار را بگوید ولی در واقع عملکرد آنها در موقعیت متفاوت با گفته‌هایشان است.

۳. احترام نگذاشتن به شخصیت، عدم رعایت ارزشهای فکری و اخلاقی، عدم رعایت احترام به شغل و خانواده (هم خانواده شما و هم خانواده خود او) یکی دیگر از مواردی است که رابطه را از فرم سالم بودن در میآورد.

۴. دلسوزی از دیگر احساساتی است که یک نفر را دریافت می کند محبت و دیگری را مخالف نمی کند. اگر مم در رابطه‌های احساس دلسوزی در مقابل خود، دیگر نمی‌توان از رفتار و مهربانی نسبت به دود را انتظار داشت. اگر در مقابل شما غیر مستقیم با مستقیم دلسوزی و ترحم را از شما طلب کند، یعنی هیچگاهی برای بررسی جذاب و محبت به شما پیش نمی آید و این موضوع را از فرم تشکیل آن، یعنی دو طرف بودن، در میآورد.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما