هیئت منصفه انتخاب شد، بیانیه افتتاحیه در محاکمه جنایات نفرت برای قاتلان احمد آربری آغاز شدتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم