ولینهای کامل دلفین‌ها عصر دایناسورها!

[ad_1]

-رارو- به یک فسیل استثنایی و کاملاً سالم از یک ایکتیوسور کشف شده، تمام داده های علمی درباره این جاندار دریایی را هم عصر دایناسورها را کنار هم قرار داده و برای بار موفق می شوند یک بار دیگر از این جاندار دلفین مانند ارائه دهندگان را کامل کنند که می تواند اولین نگاه کند. دقیق ما به این جانور ۱۶۰ میلیون ساله باشید.

به گزارش فرارو ، ایکتیوسورها (ماهی‌خزنده‌سانان) که در دوران مزوزوئیک و در ننر دایناسورها زندگی می‌کردند، خزندگان بودند که در اقیانوس‌ها بودند. حیوانات شگفت‌انگیز که دلفین‌های امروزی بودند، تقریباً ۲۵۰ میلیون سال پیش بودند و دو ۹۰ میلیون سال پیشا ن ر.

این که ایکتیوسورها از کدام گروه از خزندگان اولیه به وجود آمدند هنوز مشخص نیست و آیا گروهی از خزندگان اولیه به ننان هستند. با این حال، اخیرا دیرینه شناسان بافت های نرم افزار کاملاً حفظ شده از این جاندار ماقبل از تاریخ را نیز کشف کرده اند، که اطلاعات بسیار دقیقی را برای کشف اینکه ایکتیوسورها شبیه به چه چیزی بودند، به دست می دهند. اطلاعات به نوبه می‌توان به ما کمک کرد که چگونه این جانوران را بکنم. تیمی به رهبری متس اریکسون، دیرینه شناس دانشگاه لوند در سوئد، تحقیقات قبلی را در مورد ایکتیوسورها – که به معنای مارمولک ماهی است – گردآوری و تجزیه و تحلیل و تحلیل کرده اند تا تحقیقات آینده در مورد این جانور دریایی را قادر سازند.

آنها در مقاله خود اشاره می کنند: «در اینجا، مروری بر تحقیقات ایکتیوسورها و شمایل نگاری سبک زندگی آنها با ویژه بر ساختارهای بافت نرم افزار و استنتاج های حاصل از آنها، از جمله جنبه های رنگ آمیزی و تنظیم حرارت، ارائه میدهیم.» تحقیق علمی این دانش بر اساس فسیلی گرفت که در Posidonia Shale ، مجموعه یلی Lagerstätte در آلمان یافت شد. یک نمونه معمولی کامل عصر ژوراسیک، یک کاملاً استثنایی است که این کار را برای آن انجام دهید.

ولینهای کامل دلفین‌ها عصر دایناسورها!

یوهان لیندگرن ، دیرینه شناس دانشگاه لوند توضیح داد: این فسیل قبلاً موضوع مطالعه نتایج آن در مورد بیولوژی و تنوع ماهی‌هایی بوده است که من به همراه ماتس و چند تن دیگر از همکارانش انجام دادیم و نتایج اولیه آن در نشریه Nature به چاپ رسید. اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید. Stenopterygius quadriscissus که در شیل پوزیدونیا پیدا شد بس زازد.

یک پروسه حدود یک لال ط طول انجام شده و در این مدت مجسمه‌های متعدد گلی و حتی پرینت سه یدی از این جاندار تهیه د. Dermochelys coriacea حی یک خزنده دریایی امروزی است، پوست صافی دارد. پیش از ان نیز مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده اند که این گونه در طول تغییر شکلی خود به اقیانوس، انسان بسیار از خزن است. یمچنین این جانور به گونه‌های تجسم شده است که توسط لایه‌های ییویی این ضخیم درمان به محافظت از ایکتیوسور در برابر لایه سرد کمک می‌کرد. یک‌تیل‌های ایکتیوسور همچنین شواهدی از ملانوزوم‌ها، اندامک‌های سلولی حاوی رنگدانه‌های تیره را نشان می‌دهد که می‌تواند محا باشد. علاوه بر این دندان‌های ریز نیز در ایکتیوسورهای فسیل یافت شده است.

. . . . . ممکن است این امکان وجود داشته باشد که اطلاعات بیشتری از این جاندار در آینده به دست بیاید، اما تصور می‌کند چیزی نمی‌تواند از این نتیجه بگیرد و در نتیجه این کاملترین و نهایی‌ترین تصویری است که ما از این خزنده دریایی ایجاد کرده ایم. اریکسون گفت: «بازسازی ما از نظر علمی مدرنترین و امیدواریم درستترین تفسیر از ظاهر این جاندار ماقبل از تاریخ است که برای دانشآموزان و متخصصانی که میخواهند درباره مارمولک ماهیها بیشتر بیاموزند، ارزش خواهد داشت.» نتایج این تحقیق در نشریه بررسی های علوم زمین منتشر شده است.

از: Sciencealert

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما