(ویدئو) بار برای همیشه نحوه صحیح کارک دوبل را یاد بگیرید!

[ad_1]

-رارو- آرای آموزش پارک دوبل بان بتاید ابتدا به معنی پارک دوبل آگاه باشیم ، پ کارک کردن خودرو به مقبا ز یای کا د د

اگر بخواهیم در مسیری در یک خیابان پر ازدحام پارک نماییم ابتدا باید یک فضای خالی مناسب در کنار خیابان بیابیم. فنجیدن فاصله نن دو وسیله نقلیه اولین کاری است که باید انجام داد و یا به سان ساده تر فاصله نن دو ماشین را باید حدس. اگر این فاصله از 8 متر کمتر باشد و فضای خالی به این طول نیافتیم، امکان پارک خودرو به صورت عادی و رو به جلو برای ما مقدور نخواهد بود و اینجاست که راه حل مفید، آموزش پارک دوبل صحیح و ساده خواهد بود.

زشموزش پارک دوبل

متداول‌ترین روش پارک در شهرها، کارک دوبل می‌باشد. بته یاید توجه کرد که اگر فضای خالی از ۵/۶ متر کمتر باشد، پارک دوبل هم کمکی به ما دیگر کرد.

زشموزش مرحله به مرحله انجام پارک دوبل

پس از پیدا کردن مکان مناسب برای پارک دوبل، ابتدا خودرو را در فاصله 50 تیانتی متری پس از نگه داشتن خودرو باید صاف باشد و فرمان را نیز باید صاف نگه دارید تا هنگام عقب رفتن خودرو به صورت. .رای پارک دوبل با سه مرحله را پشت سر گذاشت که در ادامه به توضیح این مراحل پرداخته ایم.

مرحله اول

. . . . بعداز روشن کردن راهنما به صورت لاک پشتی به تمت عقب بیایید. برای حرکت به تورت لاک پشتی تنها کافی است کلاج خودرو را به صورت نصفه رها کنید.

مرحله دوم

در مرحله دوم همینکه انتهای ماشینی که در هنگام پارک کردن در جلوی شما قرار می گیرد را در گوشه شیشه ای خودروی خود می بینید، ماشین خودرو را یک دور به سمت محل پارک میچرخانیم. چا چرخاندن فرمان خودرو ، خودرو به تمت محل پارک چرخش پیدا خواهد کرد.

مرحله سوم

زمانی که انتهای خودرو وارد پارک شد برای اجرای مرحله سوم پارک دوبل باید اقدام کنیم. برای اجرای این مرحله که انتهای خودروی کنار خودروی ما در زاویه 45 درجه قرار دارد و یا اینکه آینه جانبی در خطی 45 درجه قرار دارد خودرو را از حالت یک دور چرخش به سمت محل پارک خارج کرده و بار دیگر فرمان را یک دور کامل به خلاف جهت سمت پارک بچرخانید.

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما